IBN
Close

55Publicaţii

1153Descărcări

36223Vizualizări

Gribincea Corina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 12.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2022 - 1

Cost analysis of the loop recycling model: theoretical aspects
Gribincea Corina
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Calitatea educației și cerințele angajatorilor la inceputul sec. XXI
Mahajna Alaa1 , Gribincea Corina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circular economy challenges that face Moldovan food industry to access the european Union Market
Gribincea Corina
National Institute for Economic Research of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 6, R. 2021. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile care vor determina viitorul apropiat
Gribincea Corina1 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecoturismul și structura potențialului natural în Republica Moldova și România
Gribincea Corina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-44. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziția de la liniaritate spre circularitatea economică
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Competitiveness and sustainable development in the context of European integration
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea durabilă a resurselor naturale și impactul asupra mediului
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-37. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие прибрежного туризма средиземного моря в Турции
Грибинча Корина1 , Караджова Светлана2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Aspectele calității serviciilor hoteliere în municipiul Chișinău
Gribincea Alexandru , Barcari Igor , Gribincea Corina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia circulara și COVID-19: oportunităţi şi reflecții
Duca Aurelia1 , Gribincea Corina2 , Gribincea Alexandru3
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial innovative approaches to ensure economic sustainability
Duca Aurelia1 , Gribincea Corina2 , Gribincea Alexandru3
1 State University „Dimitrie Cantemir”,
2 National Institute for Economic Research of Moldova,
3 Moldova State University
Economia Contemporană
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial innovative approaches to ensure economic sustainability
Duca Aurelia1 , Gribincea Corina2 , Gribincea Alexandru3
1 State University „Dimitrie Cantemir”,
2 National Institute for Economic Research of Moldova,
3 Moldova State University
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 5, R. 2020. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei financiar-economice provocate de criza Covid-19 actuală asupra securitătii energetice a UE
Gribincea Corina1 , Popescu Maria2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-110. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile modelatoare de viitor
Gribincea Corina1 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități pentru o economie circulară după criza pandemica
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opportunities In The Age Of Climate Change Through Cultivation Of Energy Plants In “Siret-Prut-Nistru” Euroregion
Gumovschi Andrei , Gribincea Alexandru , Gribincea Corina
Free International University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea competitivității economice mondiale în societatea informațională
Fayed Khatib Nasreen , Gribincea Corina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regândirea sistemelor de fabricație și intervenirea asupra modului de consum prin prisma economiei circulare
Duca Aurelia1 , Gribincea Corina2 , Gribincea Alexandru3
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Analysis and management of macroeconomic risks of the Republic of Moldova
Petrova Tatiana , Gribincea Corina
National Institute for Economic Research of Moldova
Economia Contemporană
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis and management of macroeconomic risks of the Republic of Moldova
Petrova Tatiana , Gribincea Corina
National Institute for Economic Research of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 4, R. 2019. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55