IBN
Close

56Publicaţii

368Descărcări

19750Vizualizări

Coşman Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 21.
Publicații indexate în SCOPUS - 8. Rezumate/Teze de dr./dr.hab - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 8
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 11
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 1

Valoarea economică a hibridului „SAȘM-4” de sorg x iarbă de sudan în dependență de perioada de recoltare
Coşman Sergiu1 , Ţiţei Victor2 , Coşman Valentina1 , Mocanu Natalia2 , Mazăre Veaceslav3 , Cozari Sergiu2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Indicii biochimici și valoarea nutritivă a silozului obținut din planta netradițională – meiul african (Pennisetum Glaucum)
Coşman Sergiu1 , Ţiţei Victor2 , Bahcivanji Mihail1 , Coşman Valentina1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biochemical composition and the feed value of the hay from the “Fвntвna Popii” grassland of the Orhei National Park
Miron Aliona1 , Teleuţă Alexandru1 , Ţiţei Victor1 , Galupa Alexandru1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Marușca Theodor2 , Blaj Adrian Vasile2 , Coşman Sergiu3
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov,
3 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Biology and sustainable development
Ediția 20, R. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The forage quality of timothy grass, Phleum pretense, cultivar ‘Tirom’ grown under the conditions of the Republic of Moldova
Ţiţei Victor1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Blaj Vasile2 , Nazare Adrian3 , Marușca Theodor2 , Cozari Sergiu1 , Stavarache Mihai3 , Mocanu Natalia1 , Guţu Ana1 , Coşman Sergiu1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov,
3 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(65) / 2022 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The forage quality of timothy grass, Phleum pretense, cultivar ‘Tirom’ grown under the conditions of the Republic of Moldova
Ţiţei Victor1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Blaj Vasile2 , Nazare Adrian3 , Marușca Theodor2 , Cozari Sergiu1 , Stavarache Mihai3 , Mocanu Natalia1 , Guţu Ana1 , Coşman Sergiu1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov,
3 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 3 Animal Science
Ed. 1, Section 3. 2022. București, România. ISSN 2457-3221 ISSN-L 2457-3221.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quality of green mass and the silage from pearl millet, Pennisetum glaucum, growing under the conditions of the Republic of Moldova
Ţiţei Victor1 , Coşman Sergiu12 , Coşman Valentina12 , Cozari Sergiu1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(65) / 2022 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quality of green mass and the silage from pearl millet, Pennisetum glaucum, growing under the conditions of the Republic of Moldova
Ţiţei Victor1 , Coşman Sergiu12 , Coşman Valentina12 , Cozari Sergiu1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 3 Animal Science
Ed. 1, Section 3. 2022. București, România. ISSN 2457-3221 ISSN-L 2457-3221.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quality of silage from isatis tinctoria
Cozari Sergiu1 , Ţiţei Victor1 , Guţu Ana1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Coşman Sergiu1 , Coşman Valentina1 , Mocanu Natalia1 , Mardari Liliana1 , Teleuţă Alexandru1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov
Biology and sustainable development
Ediția 20, R. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The silage quality of lolium perenne cv. Măgura under the conditions of the Republic of Moldova
Ţiţei Victor1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Cozari Sergiu1 , Blaj Adrian Vasile2 , Coşman Sergiu1 , Coşman Valentina1 , Mocanu Natalia1 , Mardari Liliana1 , Ababii Alexei1 , Tentiuc Cristina1 , Mazăre Veaceslav3
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov,
3 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania
Biology and sustainable development
Ediția 20, R. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea biomasei de Agropyron cristatum și Cgropyron desertorum și posibilități de valorificare
Ţiţei Victor1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Coşman Valentina13 , Coşman Sergiu31 , Nazare Adrian4 , Stavarache Mihai4
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
4 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Compoziția chimică și valoarea nutritivă a plantei furajere noi – sparceta de nisip (Onobrychis Arenaria)
Coşman Sergiu1 , Ţiţei Victor2 , Coşman Valentina1 , Bahcivanji Mihail1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea compoziței biochimice și valorii nutritive a sparcetei de nisip, Onobrychis Arenaria (kit.) Dc
Ţiţei Victor , Coşman Sergiu , Coşman Valentina , Mocanu Natalia , Cîrlig Natalia , Cozari Sergiu , Covalciuc Dragoș , Gadibadi Mihail , Guţu Ana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea eficienței utilizării în rațiile vacilor de lapte a unor aditivi furajeri cu un nivel înalt de azot neproteic
Coşman Sergiu1 , Caraman Radu1 , Coşman Valentina1 , Gorea Radion2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 SRL „Nastancom-Grup”, or. Chișinău
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biochemical composition and the fodder value of sand sainfoin, onobrychis arenaria (Kit.) DC. in Moldova
Ţiţei Victor1 , Coşman Sergiu12 , Coşman Valentina12 , Cozari Sergiu1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte agrobiologice şi posibilităţi de valorificare a plantelor de Lathyrus tuberosus l.
Ţiţei Victor1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Teleuţă Alexandru1 , Coşman Valentina13 , Coşman Sergiu13 , Guţu Ana1 , Mocanu Natalia1 , Cozari Sergiu1 , Mazăre Veaceslav4 , Mîrza Alexandru1 , Tentiuc Cristina1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
4 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României"
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The green mass and silage quality of reed canary grass, Phalaris arundinacea L. under the conditions of Moldova
Ţiţei Victor1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Blaj Adrian Vasile2 , Marușca Theodor2 , Coşman Sergiu1 , Cozari Sergiu1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Cercetarea proprietăților fizice ale plantelor de anghinare, (Cynara cardunculus L.) și calității furajului produs în Republica Moldova
Gadibadi Mihail12 , Ţiţei Victor1 , Cerempei Valerian21 , Covalciuc Dragoș1 , Coşman Sergiu13 , Coşman Valentina31 , Gudima Andrei2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componența chimică și valoarea nutritivă a furajelor obținute din planta furajeră netradițională - ghizdei (Lotus Corniculatus L.)
Coşman Sergiu , Ţiţei Victor , Coşman Valentina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea fitotehniei şi zootehniei pentru asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii
Boincean Boris1 , Coşman Sergiu2 , Chilat Spartac3
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
3 SRL Prograin
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The green mass and silage quality of reed canary grass, Phalaris arundinacea under the conditions of Moldova
Ţiţei Victor1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Blaj Adrian Vasile2 , Marușca Theodor2 , Coşman Sergiu13 , Cozari Sergiu1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov,
3 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 1454-7414 / ISSNe 2069-7627
Disponibil online 24 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57