IBN
Close
Goriuc Silvia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 13
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 1

The role of receptions in the development of the national law system
Goriuc Silvia
Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Regimul juridic al recomandărilor Comisiei de la Veneția
Goriuc Silvia , Guştiuc Andrei
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Răspunderea contravențională în cazul încălcării legislației electorale
Goriuc Silvia1 , Chiper Natalia2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale puterii de stat ca formă instituționalizată oficial a puterii poporului
Goriuc Silvia1 , Crasnobaev Adrian2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspecte cu referire la exercitarea dreptului constituțional de petiționare
Goriuc Silvia1 , Crasnobaev Adrian2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contractul administrativ asimilat actelor administrative în contenciosul administrativ
Goriuc Silvia1 , Crasnobaev Adrian2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-70. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Privire specială asupra unor tehnici de protecție a mediului
Goriuc Silvia1 , Crasnobaev Adrian2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al raporturilor între centru şi  unităţile administrativ - teritoriale în cadrul  sistemelor administrative contemporane
Goriuc Silvia1 , Crasnobaev Adrian2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Îndatorirea fundamentală  de a proteja mediul înconjurător sănătos
Crasnobaev Adrian1 , Goriuc Silvia2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţiuni generale cu privire la evoluţia instituţiei şefului de stat
Goriuc Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(83) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 3 October, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunitatea parlamentară ca măsură de protecţie a mandatului parlamentar
Goriuc Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea judecătorească în sistemul separaţiei puterii în stat
Goriuc Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raporturile şefului de stat cu organele executive
Goriuc Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(81) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 April, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Funcţia de mediere a şefului de stat
Goriuc Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(77) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanţii constituţionale ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
Goriuc Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Actele Preşedintelui Republicii Moldova
Goriuc Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(76) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituirea societăţii civile – principiu al statului de drept
Goriuc Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a funcţiilor Preşedintelui Republicii Moldova
Goriuc Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(73) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul şefului statului în asigurarea echilibrului puterilor în stat
Goriuc Silvia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(74) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19