IBN
Close
Poalelungi Mihail
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2023 - 3

Efectele negative ale corupţiei asupra securităţii naţionale
Cauia Alexandru , Poalelungi Mihail
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(64) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-38. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingerință; calitatea legii; triplul test; proporționalitate. Aspecte teoretico-practice si aplicabilitate
Poalelungi Mihail1 , Rotari Oleg2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea juridică a locului și rolului organizațiilor internaționale în procesul de asigurare a securității regionale
Cauia Alexandru , Poalelungi Mihail
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-28. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Correlation of freedom of thought, conscience and religion and freedom of expression in the case-law of the European Court of Human Rights.
Poalelungi Mihail , Suvac Sergiu
Free International University of Moldova
Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-6-7.
Disponibil online 23 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indisponibilizarea pauliană
Fală Nicolae12 , Poalelungi Mihail12
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(63) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Contribuirea justiției tranziționale la instaurarea statului de drept într-o societate post-conflictuală”, autori: Elena Tania NĂVODARIU, Vitalie GAMURARI. Iași: CERMI. 2022. — 240 p
Poalelungi Mihail
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind categoria „actelor juridice“ în contextul acțiunii pauliene
Fală Nicolae , Poalelungi Mihail
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii şi tactici de soluţionare a conflictelor teritoriale din Georgia prin prisma dreptului internațional
Poalelungi Mihail1 , Kurtskhalia Alexander2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(248) / 2022 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentativele de reglementare a statutului juridic al Companiilor Militare și de securitate private în Federația Rusă și Ucraina
Cauia Alexandru , Poalelungi Mihail
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unenforceability - the paulian action's admission effect
Fală Nicolae , Poalelungi Mihail
Free International University of Moldova
Journal Llegal and Administrative studies (JLAS)
Nr. 2(27) / 2022 / ISSN 1583-0772 / ISSNe 2344-6900
Disponibil online 6 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Abordare istorico-juridică a transformării Comunităților Europene, predecesoarele Uniunii Europene, într-un model instituțional din regiune
Poalelungi Mihail1 , Poalelungi Mihai2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitat Heidelberg
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(58) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 22 October, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea de gândire și libertatea de exprimare. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Poalelungi Mihail , Suvac Sergiu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile construcţiei juridice ale suspendării executării actului administrativ individual defavorabil (partea I)
Fală Nicolae1 , Poalelungi Mihail2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-145. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Strategia națională de securitate a republicii moldova ca instrument de protejare a securității naționale
Poalelungi Mihail1 , Cristea (Bîtcă) Gabriela2
1 Uniunea Avocaţilor din Moldova,
2 Școala Doctorala în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative a Consorţiului instituţiilor de învăţământ ASEM şi USPEE
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aspecte definitorii ale denumirii tratatelor în dreptul internaţional contemporan
Poalelungi Mihail
Universitat Heidelberg
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(45) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-1402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Pledoarie pentru conștientizarea respectării obligațiilor pozitive care decurg din Convenție: o apreciere mai târzie despre două cazuri nefericite
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 12 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The right to privacy and the transparency of justice: two weighing exercises
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 22 October, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unificarea practicii judiciare - componentă fundamentală a principiilor preeminenţei dreptului şi respectării drepturilor omului
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 January, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Imi doresc mult ca, la sfarșitul celui de-al doilea mandat al meu, justiţia să fie apreciată pozitiv de societate”
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 22 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Excepții la obligația de protecție în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului
Balan Oleg1 , Poalelungi Mihail2
1 Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-1104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile negative ale statelor și garanțiile procedurale în temeiul convenției europene a drepturilor omului
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(34) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-33. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieţii de familie
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(36) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile pozitive ce reies din conținutul art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieții private
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(33) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-40. Vizualizări-965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea obligațiilor pozitive și negative potrivit CEDO în circumstanțe de conflict armat: cazul Ciprului
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(35) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-60. Vizualizări-1502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Asigurarea accesului la justiţie – obligaţie pozitivă a statului potrivit Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Argumentarea imunităţii judecătorului în realitatea juridică naţională
Poalelungi Mihail , Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(146) / 2012 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neconstituţionalitatea și neconvenţionalitatea modifi cărilor aduse statutului judecătorilor din Republica Moldova
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Eu sunt sigur că vom avea o justiţie mai bună”
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 29 of 29