IBN
Close

49Publicaţii

297Descărcări

24049Vizualizări

Baltaga Ruslan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 7. Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 7
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 2

2023 - 12

  Aplicații practice în promovarea sănătății la nivel populațional privind prevenirea cancerului
Cara Olga1 , Baltaga Ruslan1 , Sofronie Vasile2
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cancer in conflict: The impact of the war in Ukraine on Moldova
Vulpe Horia1 , Mînzătean Artiom2 , Magidson Stefania1 , Tocino Irena M.3 , Mândruţa-Stratan Rodica2 , Lonnback Lars Johan4 , Wagner Ursula5 , Nazaria Violina4 , Ciubotaru Eugenia4 , Minzatean Nicoleta61 , Ciobanu Veronica21 , Brenişter Sergiu126 , Circiumari Ludmila21 , Teglas Cristian1 , Sullivan Richard7 , Baltaga Ruslan62
1 Blue Heron Foundation, Beverly Hills,
2 Institute of Oncology,
3 Yale University School of Medicine,
4 International Organization for Migration, Mission to Moldova ,
5 International Organization for Migration, Regional Office, Vienna,
6 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
7 King's College London
European Journal of Cancer
Vol. 189, / 2023 / ISSN 0959-8049
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Considerații ale bronhoscopiei cu anestezie generală în diagnosticul neoplasmelor pulmonare
Ivanov Iurii , Badan Andrei , Botnariuc Valeriu , Iarovoi Diana , Baltaga Ruslan
IMSP Institutul Oncologic
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Current affairs in the use of medical ozone. Biological effects. Mechanisms of action
Cernei Natalia1 , Şandru Serghei1 , Cobîletchi Serghei1 , Grabovschi Ion1 , Cîvîrjic Ivan1 , Baltaga Ruslan12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gradul de complianță al lucrătorilor medicali din IMSP Institutul Oncologic la procesul de vaccinare:între necesitate și obligativitate
Cara Olga1 , Baltaga Ruslan1 , Sofronie Vasile2
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Nr. 1(S) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 23 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Loco-regional analgesia in oncology. Influence on cancer recurrence rate. Literature review.
Baltaga Ruslan12 , Perciun Andrei3 , Badan Andrei2 , Turchin Radu12 , Cotelea Valeria21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology,
3 Queen Alexandra Hospital
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Predictable severity biomarkers in Covid-19
Cernei Natalia12 , Baltaga Ruslan13 , Şandru Serghei21 , Arnaut Oleg1 , Cîvîrjic Ivan12 , Moghildea Victoria21 , Gherasim Olga12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine,
3 Institute of Oncology
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prediction of renal morphological changes (Samcrskidney) at 24 hours after trauma
Grabovschi Ion1 , Trofimov Cristina2 , Mogildea Victoria2 , Şandru Serghei1 , Baltaga Ruslan1 , Arnaut Oleg1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prognostic value of D-dimers in patients with COVID-19: narrative synthesis
Cernei Natalia12 , Baltaga Ruslan31 , Şandru Serghei12 , Gherasim Olga21 , Moghildea Victoria12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine,
3 Institute of Oncology
One Health and Risk Management
Nr. 4(4) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 30 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proteina C reactivă – un biomarker predictor al prognosticului nefavorabil a infecției COVID-19
Cernei Natalia12 , Grabovschi Ion1 , Baltaga Ruslan1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 2(87) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Updates on the Use of Ozone Therapy in Patients with COVID-19. A Review
Cernei Natalia1 , Trofimov Cristina1 , Grabovschi Ion2 , Baltaga Ruslan2 , Arnaut Oleg2
1 Emergency Institute of Medicine,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Updates on the Use of Ozone Therapy in Patients with COVID-19. A Review
Cernei Natalia1 , Trofimov Cristina1 , Grabovschi Ion2 , Baltaga Ruslan2 , Arnaut Oleg2
1 Emergency Institute of Medicine,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.92. 2023. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Managementul hemoragiei la pacientul cardiochirurgical: protocol clinic național (ediția III) PCN -252
Savan Veaceslav, Batrînac Aureliu, Plamadeala Svetlana , Baltaga Ruslan , Coloman Dmitrii , Ambroci Mihai
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
3 Spitalul Internaţional Medpark,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2023/01/PCN-252-Managementul-hemoragiilor-la-pacientul-cardiochirurgical.pdf
Disponibil online 23 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Impact of Positive Blood Alcohol Content on Outcomes of Trauma Patients
Coreţchi Eugeniu , Arnaut Oleg , Vovc Victor , Şandru Serghei , Cobîletchi Serghei , Trofimov Cristina , Mogildea Victoria , Baltaga Ruslan , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings. 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, Vol.87. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Indirect lung injury predictive model in experimental trauma
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion , Şandru Serghei , Rojnoveanu Gheorghe , Baltaga Ruslan
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ozone Therapy Efficiency as Complementary Treatment for COVID-19 Intensive Care Unit Patients. Controlled Unicentric Clinical Study
Cernei Natalia1 , Grabovschi Ion2 , Arnaut Oleg2 , Şandru Serghei2 , Chesov Ion2 , Mogildea Victoria1 , Baltaga Ruslan2
1 Emergency Institute of Medicine,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Impact of Positive Blood Alcohol Content on Outcomes of Trauma Patients
Coreţchi Eugeniu , Arnaut Oleg , Vovc Victor , Şandru Serghei , Cobîletchi Serghei , Trofimov Cristina , Mogildea Victoria , Baltaga Ruslan , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

  Aritmogeneza indusă de medicamente la pacienții cu covid-19. Reviu al literaturii
Lablic Anastasia , Feghiu Iuliana , Baltaga Ruslan
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Is ultrasound-guided regional anesthesia safer than landmark technique? One-hospital experience
Baltaga Ruslan , Arnaut Oleg , Grosu Elena , Grabovschi Ion , Şandru Serghei , Rojnoveanu Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Journal of Trauma and Emergency Surgery
Nr. S1(46) / 2020 / ISSN 1863-9933
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proteases and antiproteases new potential biomarkers/variables for polytrauma survival modeling? A pilot research
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion , Baltaga Ruslan , Şandru Serghei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Journal of Current Research
Nr. 8(12) / 2020 / ISSN 0975-833X
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Suportul respirator la pacienţii COVID-19 în terapia intensivă: articol de sinteză narativă
Baltaga Ruslan1 , Cîvîrjic Ivan1 , Grabovschi Ion1 , Arnaut Oleg1 , Cobîleţchi Sergiu2 , Şandru Serghei1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Traheostomie percutană apneică cu ghidaj ultrasonografic la pacienți COVID-19
Cîvîrjic Ivan1 , Cobîleţchi Sergiu2 , Crivorucica Veaceslav2 , Baltaga Ruslan12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Validation of new injury severity score in severe trauma patients from moldavian medical system. A retrospective research
Arnaut Oleg , Baltaga Ruslan , Grabovschi Ion , Şandru Serghei , Rojnoveanu Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Journal of Trauma and Emergency Surgery
Nr. S1(46) / 2020 / ISSN 1863-9933
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Cathepsin d plasmatic activity as biomarker for survive prediction in polytrauma: pilot research
Arnaut Oleg , Grabovschi Ion , Şandru Serghei , Baltaga Ruslan , Rojnoveanu Gheorghe , Saulea Aurel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Journal of Trauma and Emergency Surgery
Nr. S1(45) / 2019 / ISSN 1863-9933
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul checklistului oms de siguranță chirurgicală asupra comunicării sistematice în sala de operație
Baltaga Ruslan , Chesov Ion , Şandru Serghei , Arnaut Oleg , Rojnoveanu Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

  Baseline heart parasympathicotonia – a risk factor for cardiovascular instability in anesthesia induction with propofol or midazolam
Feghiu Iuliana , Baltaga Ruslan , Frunză Galina , Tăzlăvan Tatiana , Şandru Serghei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 61(S_AIC) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Changes of heart vegetative tonus after intravenous administration of three different agents for induction of general anesthesia
Feghiu Iuliana , Cobîletchi Serghei , Baltaga Ruslan , Şandru Serghei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 61(S_AIC) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cuvănt înainte
Săndesc Dorel1 , Bedreag Ovidiu1 , Baltaga Ruslan2 , Gurman Gabriel3
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, Timişoara,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Universitatea Ben Gurion Israel
Moldovan Medical Journal
Nr. 61(S_AIC) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 22 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modificările tonusului cardiac vegetativ după administrarea intravenoasă a trei agenți de inducție diferiți
Feghiu Iuliana , Cobîleţchi Sergiu , Baltaga Ruslan , Şandru Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Moldovan Medical Journal
Nr. 61(S_AIC) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Parasimpaticotonia cardiacă preexistentă – factor de risc pentru instabilitatea cardiovasculară în inducția anesteziei generale cu propofol sau midazolam
Feghiu Iuliana , Baltaga Ruslan , Frunză Galina , Tăzlăvan Tatiana , Şandru Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Moldovan Medical Journal
Nr. 61(S_AIC) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Siguranța pacientului în timpul sedării procedurale în gastroenterologie
Baltaga Ruslan
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Usage of cardiotonic drugs at the intensive care units
Baltaga Ruslan , Tibirnac Petru
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(60) / 2017 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 5 May, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-1145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Profilaxia trombembolismului venos: protocol clinic naţional PCN-227
Şandru Serghei , Ciobanu Gheorghe , Ghidirim Gheorghe , Baltaga Ruslan , Croitoru Gheorghe, Rojnoveanu Gheorghe , Cumpănă Ion
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
Chișinău, 2015 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/15101-PCN-22720Profilaxia20trombembolismului_venos.pdf
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

  Adaptarea şi aplicarea Fişei de siguranţă chirurgicală conform OMS (WHO Safe Surgery Checklist) în cadrul instituţiilor medicale spitaliceşti din Republica Moldova
Ciobanu Gheorghe1 , Baltaga Ruslan1 , Vovc Liviu1 , Şandru Serghei2 , Mişin Igor1 , Cobîleţchi Sergiu1
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Intellectus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Intensitatea durerii postoperatorii şi costul analgeziei în dependenţă de practica analgezică
Oleineac Eugeniu , Guzun Nicolae , Coloman Dmitrii , Cobîleţchi Sergiu , Baltaga Ruslan , Şandru Serghei , Badan Vlad
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Politraumatisme la gravide
Lazari Victoria , Baltaga Ruslan , Arnaut Oleg , Şandru Serghei , Bujac Polina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  The effect of standardized postoperative analgesia on pain levels in patients after orthopedic surgery
Guzun Nicolae , Oleineac Eugeniu , Cobîletchi Serghei , Baltaga Ruslan , Şandru Serghei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Sindromul emboliei lipidice. Revista literaturii
Brunchi Lucia , Şandru Serghei , Clim Alexandru , Baltaga Ruslan , Arnaut Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-42. Vizualizări-1246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 6

  Activity of the international anersthesia training centre in Moldova
Schily Markus , Baltaga Ruslan
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Arta Medica
Nr. 3(36-S) / 2009 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Asistenţa anesteziologică pentru chirurgia bariatrică
Baltaga Ruslan1 , Cobîleţchi Sergiu2 , Ermicioi Aneta2 , Scraliuc Eduard
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(21) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interhospital transportation of major trauma patients in the Republic of Moldova
Arnaut Oleg1 , Baltaga Ruslan2 , Clim Alexandru1 , Şandru Serghei2 , Cobîletchi Serghei1 , Oleineac Eugeniu2
1 National Scientific-Practical Centre of Emergency Medicine,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Arta Medica
Nr. 3(36-S) / 2009 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sedarea conştientă pentru colangiopancreatografia endoscopică retrogradă
Baltaga Ruslan1 , Cobîleţchi Sergiu2 , Băluţel Ala2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(21) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-39. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Suportul anestezic la pacientul vârstnic cu fractură de femur
Malai Oleg , Baltaga Ruslan , Cobîleţchi Sergiu , Şandru Serghei , Boleac Diana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(34-S) / 2009 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 27 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Suportul respirator al pacientului cu traumă majoră în departamentul de terapia intensivă
Arnaut Oleg1 , Ursu Diana2 , Clim Alexandru1 , Şandru Serghei2 , Solomatin Alexandru2 , Baltaga Ruslan2
1 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(34-S) / 2009 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 27 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

  Dinamica parametrilor biochimici ai ficatului în pancreatita acută severă
Ghidirim Gheorghe , Gagauz Ion , Vozian Marin , Baltaga Ruslan
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Managementul căilor aeriene în anestezia pediatrică
Şandru Serghei , Baltaga Ruslan , Celac Silvia , Frunză Galina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 6(306) / 2008 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tendinţele contemporane ale suportului respirator în departamentul de terapie intensivă
Ursu Denis , Clim Alexandru , Şandru Serghei , Solomatin Alexandru , Baltaga Ruslan , Arnaut Oleg
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1044
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

  Parametrii hemodinamicii centrale ai perfuziei tisulare şi perfuziei splanhnice în pancreatita acută
Pîrgari Boris , Baltaga Ruslan , Cobîleţchi Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(10) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

  Reosorbilact la pacienţi cu pancreatită acută severă. evaluarea parametrilor hemodinamicii centrale, a oxigenării, intoxicării endogene
Pîrgari Boris , Cobîleţchi Sergiu , Baltaga Ruslan , Petrovici Virgil , Casian Vitalie , Tacu Veaceslav , Belii (Saratean) Natalia , Dragoi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(18) / 2006 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 49 of 49