IBN
Close
Popa Marina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 22.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 4

Deglobalization and the transition towards a new global economic cycle
Popa Marina , Chistruga Boris
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deglobalization and the transition towards a new global economic cycle
Popa Marina , Chistruga Boris
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deglobalization and the transition towards a new global economic cycle
Popa Marina , Chistruga Boris
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a . 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-39-0.
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre o nouă arhitectură a globalizării într-o eră turbulentă
Chistruga Boris , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(125) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Analysis of macroeconomic indicators in world countries using the SEDA method
Șevcenco Violeta , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges of Return Migration to the Republic of Moldova in the Context of International Migration Flow
Hachi Mihai , Morozan Stela , Popa Marina
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(7) / 2021 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chinese economy in the period of transition and reform
Negară Maxim , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperation of the Republic of Moldova with international organizations in combating COVID-19
Burlacu Dumitru , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic relations of the Republic of Moldova with international organizations: dependence or economic growth?
Cebotari Daniela , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I am a homoglobalus in a global village
Plămădeală Olivia , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the COVID-19 pandemic on migration flows and remittances: effects and consequences
Popa Marina , Tomșa Cristina
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 17 / 2021 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-30. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tucano - model of success in the internationalization process
Munteanu Ștefan , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

GIG economie și NET economie – realități actuale în economia mondială
Lapteacru Valeria , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiilor asupra economiei globale: efecte politice, economice și sociale
Braghiș Valeria , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-159. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda PESTLE - strategie importantă în identificarea avantajelor comparative și competitive a sectorului vinicol în diverse economii naționale
Damean Xenia , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rwanda’s prosperous economic upgrade: from genocide to a fast-growing economy
Popa Marina , Bețco Daniela
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 15 / 2020 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 18 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Comparative analysis of the common agricultural policy from european union and Republic of Moldova
Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovația și alți Determinți Specifici ca Elemente Cheie de Bunăstare în Uniunea Europeană
Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republic of Moldova in the nets of the vicious circle
Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The growth of economic performance through nation branding
Popa Marina , Tamasciuc Valeria
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of modern science and technologies in the development of the world and national economy in the post-industrial society
Popa Marina , Didenco Daniela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The secrets behind China’s economic gigantism
Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Asistența UE în Republica Moldova: oportunități sau dependență
Popa Marina , Tombrachevici Valentin
Academia de Studii Economice din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 9 / 2018 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Culisele Zonei Euro în contextul actual al Uniunii Monetare Europene
Tîbîrnă Livia , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
EU – a space of opportunities and challenges
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-6-7.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția economiei subterane
Tombrachevici Valentin , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitățile studentilor moldoveni de a studia în străinatate prin prisma programelor europene de mobilitate academică
Vulpe Gheorghe , Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
EU – a space of opportunities and challenges
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-6-7.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Clasa creativă – motorul creşterii productivităţii muncii în economia creativă
Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Fericirea - factor esenţial în sporirea productivităţii muncii
Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-120. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 28 of 28