IBN
Close
Dumbravă Ruslan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

Особенности системы внутреннего контроля в строительных предприятиях
Думбравэ Руслан
„Sapiens” SRL
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 1 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Особенности деятельности строительных предприятий, влияющие на формирование системы управленческого учета
Думбравэ Руслан
”Maconst-prim” srl
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-710-2..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Направления совершенствования системы внутреннего контроля
Bajerean Eudochia1 , Dumbravă Ruslan2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 ”Maconst-prim” srl
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4242-7-1..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Внутрений контроль как фактор, обеспечивающий эффективность деятельности предприятия
Думбравэ Руслан
”Maconst-prim” srl
Contabilitatea: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor
2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-619-8..
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Внутренняя отчетность как основной источник информации для оценки деятельности предприятия
Думбравэ Руслан
Молдавская экономическая академия
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(47) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 5 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Центры ответственности - Как объекты систем внутреннего контроля и учета
Bajerean Eudochia , Думбравэ Руслан
Молдавская экономическая академия
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6