IBN
Close
Ţurcan Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

Particularitățile infarctului miocardic acut inferior cu supradenivelare de segment st, caz clinic
Ţurcan Victor1 , Filimon Silvia1 , Grejdieru Alexandra1 , Samohvalov Elena1 , Grib Andrei1 , Filimon Andreea2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Курение и сон: влияние никотина на качество сна
Цуркан В.
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO
2019. Chernivtsi. ISSN 2616-5392.
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Influența nicotinei asupra calității somnului
Ţurcan Victor , Lozovanu Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Tactica în hemoragiile digestive severe în cadrul bolii Crohn
Hotineanu Vladimir , Timiş Tudor , Ţurcan Victor , Bendelic Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte de diagnostic și tratament al bolii crohn: experiența clinicii 2 chirurgie
Hotineanu Vladimir , Timiş Tudor , Ţurcan Vasile , Ţurcan Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(56) / 2015 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 21 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Аспекты диагностики и лечения поверхностного рака мочевого пузыря
Попеску Константин , Цуркан В. , Владанов И.
ПМСУ Институт Онкологии Молдовы
Евразийский Онкологический Журнал
Nr. 3(03) / 2014 / ISSN 2309-7485 / ISSNe 2414-2360
Disponibil online 16 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Optimizarea tratamentului otitei medii la copii
Diacova Svetlana , Ababii Ion , Ţurcan Victor , Gavriluţa Vasile
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-1129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Particularităţile morfologice ale cancerului superficial (neinvaziv) al vezicii urinare
Tripac Andrei , Bogdanscaia Nina , Ghidirim Nicolae , Ţurcan Victor , Duda Boris
IMSP Institutul Oncologic
Arta Medica
Nr. 2S(45) / 2011 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8