IBN
Close
Grecu Raisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 15
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 13
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 3

Anteproiect de constituție – actualitate din perspectiva unui secol
Avornic Gheorghe , Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
100 de ani de la adoptarea constitutiei Romaniei de la 1923. Evolutii context si perspective europe in Romania si Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-577-7 (PDF).
Disponibil online 30 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emergenţa principiului umanismului în normele din partea specială a codului penal al Republicii Moldova
Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale : În honorem profesor Andrei Smochină
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-497-8.
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violența domestică în lumina standardelor internaționale. realități și perspective pentru Republica Moldova
Grecu Raisa1 , Snegur Cristina2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Lund University
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Probleme actuale ale politicii penale a statului la etapa actuală
Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului î n Republica Moldova
Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(185) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Latura obiectivă a infracţiunii de activitatea mercenarilor prevăzută la alin. (i) art.141 Cod penal al Republicii Moldova
Grecu Raisa , Macovei Vera
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația practică a concepției drepturilor și libertăților omului la Constantin Stere
Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in condition of information society
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul infracțiunii prevăzute la alin.(1) art. 141 al codului penal al Republicii Moldova
Grecu Raisa , Jenunchi Elena
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Despre necesitatea incriminării faptei de recrutare a mercenarilor la alin. (2) art. 141 - activitatea mercenarilor, din codul penal al Republicii Moldova
Grecu Raisa , Macovei Vera
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul juridic al infracțiunii de constrângere de a face declarații
Grecu Raisa , Jenunchi Elena
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Evoluția istorică a noțiunii și definiției politicii penale
Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Politica penală – abordare evolutivă a noţiunii şi definiţiei
Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Constantin Stere – professor și rector universitar
Avornic Gheorghe , Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia lui Constantin Stere la modernizarea instituţiilor naţionale: anteproiect de constituție
Grecu Raisa , Coptileţ Valentina
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-1074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera juridică a lui Constantin Stere – tezaur științific nevalorificat
Avornic Gheorghe , Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte polemizate asupra castrării chimice nonvoluntare
Grecu Raisa1 , Eşanu Adriana2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice.
R, SJ, SE. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Recepţionarea unor norme şi instituţii din dreptul roman în legislaţia civilă şi penală a Republicii Moldova
Grecu Raisa , Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(144) / 2012 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых аспектах применения норм материального и процессуального права международным коммерческим арбитражным судом и судами общей юрисдикции по делам о силовом недружественном поглощении предприятия против воли его собственников
Grecu Ilie12 , Grecu Raisa3
1 Международный коммерческий арбитражный суда при Торгово-промышленной палате РМ,
2 Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(145) / 2012 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Despre mijlocul cel mai democratic de adoptare a unei constituţii
Avornic Gheorghe , Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(127) / 2011 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Constantin Stere despre dreptul de vot ca funcţie socială
Grecu Raisa , Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(112) / 2010 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre principiul autonomiei locale
Grecu Raisa , Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(113) / 2010 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa şi actualitatea concepţiei steriene cu privire la drepturile şi libertăţile omului
Grecu Raisa , Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(114) / 2010 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 14

Constantin Stere despre Constituţie şi constituţionalism: abordare istorică şi aspecte contemporane
Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(8) / 2009 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 June, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre dreptul la invaţămînt
Grecu Raisa , Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(107) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre dreptul la libertatea individuală
Grecu Raisa , Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre dreptul la petiţionare ca garanţie a tuturor drepturilor
Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(108) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre dreptul la proprietate
Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(105) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre libertatea conştiinţei
Grecu Raisa , Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(106) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre scopul şi sarcinile statului
Grecu Raisa , Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(101) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre statul de drept
Grecu Raisa , Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(103) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-74. Vizualizări-1196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere – un mare doctrinar al drepturilor omului
Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 June, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definiţia şi clasificarea drepturilor si libertăţilor omului conform viziunii ştiintifice a lui Constantin Stere
Grecu Raisa , Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(104) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definiţia statului în opera juridică a lui Constantin Stere
Avornic Gheorghe , Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(101) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente privind funcţiile statului
Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(109) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea lui Constantin Stere asupra originii statului şi postulatelor teoriei contractului social
Grecu Raisa , Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(100) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunile lui Constantin Stere cu privire la drept
Grecu Raisa , Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(102) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 5

Anteproiect de Constituţie – un ipotetic apogeu al realizării practice a viziunilor ştiinţifice ale lui Constantin Stere
Avornic Gheorghe , Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(99) / 2008 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica generală a operei juridice a lui Constantin Stere
Avornic Gheorghe , Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(94) / 2008 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curs de Drept Constituţional– opera fundamentală juridică a lui Constantin Stere
Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(99) / 2008 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrarea lui Constantin Stere Introducere în studiul dreptului constituţional. Partea I (1903) – tratat clasic despre stat
Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(96) / 2008 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teza de licenţă „Evoluţia individualităţii şi noţiunea de persoană în drept” – un debut strălucit al lui Constantin Stere în ştiinţa juridică
Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(95) / 2008 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 June, 2022. Descarcări-100. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 41 of 41