IBN
Close
Grecu Raisa
Cuvinte-cheie (34): penal politics (2), științe penale (2), drept (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Evoluția istorică a noțiunii și definiției politicii penale
Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Politica penală – abordare evolutivă a noţiunii şi definiţiei
Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Constantin Stere – professor și rector universitar
Avornic Gheorghe, Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia lui Constantin Stere la modernizarea instituţiilor naţionale: anteproiect de constituție
Grecu Raisa, Coptileţ Valentina
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera juridică a lui Constantin Stere – tezaur științific nevalorificat
Avornic Gheorghe, Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte polemizate asupra castrării chimice nonvoluntare
Grecu Raisa1, Eşanu Adriana2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovareŞtiinţe juridice. Ştiinţe economice.
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Recepţionarea unor norme şi instituţii din dreptul roman în legislaţia civilă şi penală a Republicii Moldova
Grecu Raisa, Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(144) / 2012 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых аспектах применения норм материального и процессуального права международным коммерческим арбитражным судом и судами общей юрисдикции по делам о силовом недружественном поглощении предприятия против воли его собственников
Grecu Ilie12, Grecu Raisa3
1 Международный коммерческий арбитражный суда при Торгово-промышленной палате РМ,
2 Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ,
3 Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(145) / 2012 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Despre mijlocul cel mai democratic de adoptare a unei constituţii
Avornic Gheorghe, Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(127) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Constantin Stere despre dreptul de vot ca funcţie socială
Grecu Raisa, Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(112) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre principiul autonomiei locale
Grecu Raisa, Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(113) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa şi actualitatea concepţiei steriene cu privire la drepturile şi libertăţile omului
Grecu Raisa, Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(114) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 14

Constantin Stere despre Constituţie şi constituţionalism: abordare istorică şi aspecte contemporane
Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(8) / 2009 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 June, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre dreptul la invaţămînt
Grecu Raisa, Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(107) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre dreptul la libertatea individuală
Grecu Raisa, Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre dreptul la petiţionare ca garanţie a tuturor drepturilor
Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(108) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre dreptul la proprietate
Grecu Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(105) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre libertatea conştiinţei
Grecu Raisa, Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(106) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre scopul şi sarcinile statului
Grecu Raisa, Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(101) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere despre statul de drept
Grecu Raisa, Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(103) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26