IBN
Close

60Publicaţii

352Descărcări

26922Vizualizări

Boincean Boris
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID
eLibrary

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 12.
Publicații indexate în SCOPUS - 10. Cărţi - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 10
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Long-term changes in drought indices in eastern and central Europe
Jaagus Jaak1 , Aasa Anto1 , Aniskevich Svetlana2 , Noi Autori1 , Boincean Boris3
1 University of Tartu, Estonia,
2 Geology and Meteorology Centre, Riga,
3 Selectia Research Institute of Field Crops
International Journal of Climatology
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 0899-8418 / ISSNe 1097-0088
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Asolamentul și fertilitatea solului – factori limitativi în asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii în Republica Moldova
Boincean Boris
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O contribuție multilaterală la dezvoltarea științelor agricole. Membrul corespondent Mihail VRONSCHIH la 80 de ani
Tighineanu Ion1 , Găină Boris1 , Boincean Boris1 , Romanciuc Gabriela2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scaling readiness of the conservation agriculture system in Moldova
Sartas Murat, Boincean Boris, Rurac Mihai, Akhramkhanov Akmal
1 Necunoscută, Turcia,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
4 Necunoscută, Uzbekistan
2021
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The complex multi-sectoral impacts of drought: Evidence from a mountainous basin in the Central Spanish Pyrenees
Vicente-Serrano Sergio M.1 , Pena-Angulo Dhais1 , Boincean Boris2 , Autor Nou
1 Pyrenean Institute of Ecology, Higher Council for Scientific Research (IPE – CSIC), Zaragoza,
2 Selectia Research Institute of Field Crops
Science of the Total Environment
Nr. 769 / 2021 / ISSN 0048-9697 / ISSNe 1879-1026
Disponibil online 10 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Integrarea fitotehniei şi zootehniei pentru asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii
Boincean Boris1 , Coşman Sergiu2 , Chilat Spartac3
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
3 SRL Prograin
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea adaptării sistemului de agricultură la condiţiile de secetă
Boincean Boris1 , Stadnic Stanislav2
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уроки засухи 2020 года в Республике Молдова
Боинчан Борис
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Application of hydroclimatic drought indicators in the transboundary Prut River basin
Potopova Vera1 , Cazac Valeriu2 , Boincean Boris3 , Soukup Josef1 , Trnka Miroslav45
1 Czech University of Life Sciences Prague,
2 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova,
3 Selectia Research Institute of Field Crops,
4 Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences,
5 Institute of Agrosystems and Bioclimatology, Mendel University in Brno
Theoretical and Applied Climatology
Nr. 3-4(137) / 2019 / ISSN 0177-798X
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farming the Black EarthSustainable and Climate-Smart Management of Chernozem Soils
Boincean Boris, Dent David
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Wageningen University and Research
Berlin, Germania, 2019 / ISBN 978-3-030-22533-9
Disponibil online 24 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soil fertility and sustainable, resilient agriculture in the Republic of Moldova
Boincean Boris1 , Dent David2
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Typical Cernozem Soils Of The Balti Steppe As World Heritage
Boincean Boris1 , Dent David2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Wageningen University and Research
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Eficacitatea folosirii diferitor sisteme de fertilizare în asolament
Stadnic Stanislav , Boincean Boris
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lactic acid fermentation of human excreta for agricultural application
Andreev Nadejda1 , Ronteltap Mariska1 , Boincean Boris2 , Lens Piet N.L.1
1 UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft,
2 Selectia Research Institute of Field Crops
Journal of Environmental Management
Nr. 206 / 2018 / ISSN 0301-4797 / ISSNe 1095-8630
Disponibil online 4 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea sistemului conservativ de agricultură în Republica Moldova
Boincean Boris1 , Rurac Mihai2 , Ignat Anatolie3 , Grama Marin4
1 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
4 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar
Boincean Boris12
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rebuilding soil carbon in degraded steppe soils of Eastern Europe: The importance of windbreaks and improved cropland management
Wiesmeier Martin12 , Lungu Marina3 , Cerbari Valerian3 , Boincean Boris4 , Hubner Rico2 , Kogel-Knabner Ingrid2
1 Institute for Organic Farming, Soil and Resource Management,
2 Technical University Munich,
3 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
4 Selectia Research Institute of Field Crops
Land Degradation and Development
Nr. 4(29) / 2018 / ISSN 1085-3278
Disponibil online 7 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Agroecological rotation designs reduce dependence on industrial inputs
Boincean Boris12 , Francis Charles A.34
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 "Alecu Russo" State University of Balti,
3 Universitatea de Stat din Nebraska (Lincoln),
4 Norwegian University of Life Sciences
Agroecology and Sustainable Food Systems
Nr. 9-10(41) / 2017 / ISSN 2168-3565
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crop nutrition in sustainable agriculture
Boincean Boris12 , van Mansvelt Jan Diek3 , Stadnic Stanislav21
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 "Alecu Russo" State University of Balti,
3 Down2Earth Foundation
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea sistemului de fertilizare a culturilor de câmp în asolamentul din stepa Bălţului
Boincean Boris12 , Stadnic Stanislav21
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 62