IBN
Close
Cazac Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

The problem of acid rain and transboundary air pollution
Cazac Valeriu
State University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Evoluția cantitativă a apelor de suprafață în contextul procesului de aridizare a teritoriului Republicii Moldova
Cazac Valeriu
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Application of hydroclimatic drought indicators in the transboundary Prut River basin
Potopova Vera1 , Cazac Valeriu2 , Boincean Boris3 , Soukup Josef1 , Trnka Miroslav45
1 Czech University of Life Sciences Prague,
2 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova,
3 Selectia Research Institute of Field Crops,
4 Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences,
5 Institute of Agrosystems and Bioclimatology, Mendel University in Brno
Theoretical and Applied Climatology
Nr. 3-4(137) / 2019 / ISSN 0177-798X
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea resurselor de apă în bazinele hidrografice ale râurilor mici în contextul schimbărilor de mediu (caz de studiu r. Bălțata)
Sîrodoev Ghenadie1 , Corobov Roman2 , Trombitki Ilie2 , Cazac Valeriu3 , Cantir Angela1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Asociaţia Internaţională Ecologică a păstrătorilor rîului „Еco–Тiras”,
3 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 15 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Small river basin. Physiographical features and water discharge characteristics
Sîrodoev Ghenadie1 , Corobov Roman2 , Cantir Angela1 , Sîrodoev Igor3 , Cazac Valeriu4
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Geografie al AŞM,
3 Universitatea „Ovidius“, Constanţa,
4 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Variability and risk assessment of hail in the Republic of Moldova
Daradur Mihail1 , Leah Tamara2 , Pandey Rajendra Prasad3 , Cazac Valeriu4
1 Research and Project Centre “Eco-Logistica”,
2 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
3 National Institute of Hydrology, Roorkee,
4 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 8 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Particularităţile solicitărilor în asistenţă medicală de urgenţă în perioada valurilor de căldură (vara a. 2007)
Croitoru Cătălina12 , Pantea Valeriu1 , Opopol Nicolae12 , Overcenco Ala1 , Ciobanu Gheorghe3 , Cazac Valeriu4
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
4 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Using mini-radar network for flood forecasting in Moldova-hydrorad project
Cazac Valeriu1 , Kalogiros John2 , Anagnostou Marios2 , Marzano Frank3 , Stella Juan4 , Anagnostou Emmanouil4 , Picciotti Errico3 , Cinque Giovanni3 , Montopoli Mario3 , Bernardini Livio3 , Volpi Andrea5 , Telleschi Andrea5
1 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova,
2 National Observatory from Athens,
3 HIMET, High Innovation in Meteorology, L’Aquila,
4 University of Connecticut, Storrs,
5 ELDES, ELI International Company
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Cicloplegia rapidă cu tropicamidă forte 1% - metodă eficientă de determinare a refracţiei la copii
Cîrstea Olga1 , Savoschin Dorina1 , Liviţchi Larisa1 , Cazac Valeriu2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cовременные речные водные ресурсы Республики Mолдовы и их возможные изменения предстоящим потеплением климата
Cazac Valeriu
Государственная Гидрометеорологическая Служба Республики Молдова
Mediul Ambiant
Nr. 1(43) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serviciul hidrometeorologic de stat al Republicii Moldova la aniversarea de 65 ani
Cazac Valeriu
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(46) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spread of allergy symptoms in correlation with the drinking water pollution in children living in rural areas of the country
Cîrstea Olga1 , Savoschin Dorina1 , Liviţchi Larisa1 , Cazac Valeriu2
1 Institute of Mother and Child,
2 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

O expunere superficială a cunoştinţelor despre apele de suprafaţă
Cazac Valeriu , Mihailescu Constantin , Bejenaru Gherman , Câlcă Gavriil
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(306) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul inundaţiilor în Republica Moldova
Boian Ilie , Cazac Valeriu
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(40) / 2008 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice din vara anului 2007
Cazac Valeriu , Boian Ilie , Mironova Tatiana
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 5(35) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia debitelor Prutului şi Dunării Inferioare pe parcursul ultimelor decenii
Mihailescu Constantin1 , Cazac Valeriu2 , Boian Ilie2 , Gâlcă Gavril2
1 Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale,
2 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 6(36) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Principalele tipuri de hazarduri naturale şi impactul lor asupra mediului şi societăţii
Cazac Valeriu , Boian Ilie , Prepeliţa Afanasie
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Mediul Ambiant
Nr. 5(23) / 2005 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-76. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17