IBN
Close

74Publicaţii

1000Descărcări

62020Vizualizări

Negară Anatolie
Cuvinte-cheie (136): elderly (17), vârstnic (12), fragilitate (8)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 61. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 33
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 22
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 3

Evaluarea tulburărilor funcționale în fenotipul de fragilitate la vârstnici, date provizorii
Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Popescu Ana , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinia referitor la influența factorilor modului de viață ce influenţează starea de sănătate a populaţiei 80 ani și peste
Grejdean Tudor , Negară Anatolie , Mihăilași Elena , Şoric Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-165-12-9..
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul cognitiv și neurosenzorial ca determinante a fragilității la vârstnici
Popescu Ana , Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Negară Anatolie , Popa Ana , Coşciug Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Aspects of frailty syndrome, nutritional status and comorbidities in the elderly
Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Popescu Ana , Negară Anatolie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the nutritional pattern in frailty syndrome dependent institutionalized elderly
Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Popescu Ana , Negară Anatolie , Coşciug Elena , Stoicova Irina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 26 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical and paraclinical considerations in SARS-COV-2 penumonia in obese patients
Fetco-Mereuţă Diana , Matcovschi Sergiu , Grib Liviu , Negară Anatolie , Dumitraş Tatiana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelation of psycho-cognitive factors with the nutritional status of the elderly
Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Popescu Ana , Coşciug Elena , Popa Ana , Negară Anatolie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical and cognitive status of elderly patients with fragility syndrome in the Republic of Moldova
Sorici Galina , Deseatnicova Elena , Popescu Alina , Negară Anatolie , Groppa Liliana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases
Vol.31, Supl.1. 2021. . DOI 10.1007/s00198-020-05696-3.
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prioritățile sistemelor de sănătate în ţările europene
Grejdean Tudor , Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Grejdian-Voloceai Victoria , Badan Vlad
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 4-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statusul nutrițional și factorii determinanți ai malnutriției la persoanele vârstnice instituționalizate. Date provizorii
Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Popescu Ana , Coşciug Elena , Popa Ana , Stoicova Irina , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(89) / 2021 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul nutrițional la vârstnicii cu sindrom de fragilitate
Popescu Ana , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Negară Anatolie , Popa Ana , Coşciug Elena , Stoicova Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(89) / 2021 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

Dereglările cognitive la vârstnici – o problemă a medicinii contemporane
Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Moroşanu Mihail , Badan Vlad , Globa Nina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolutionary particulars of COVID-19 in elderly patients
Popa Ana , Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Popescu Ana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii determinanți ce influienţează starea de sănătate a populaţiei de 80 ani şi peste
Grejdean Tudor , Negară Anatolie , Grejdian-Voloceai Victoria , Şoric Gabriela , Lupacescu Iurii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragilitatea vârstnicului – aspect multidimensional
Şoric Gabriela , Popescu Ana , Coşciug Elena , Popa Ana , Negară Anatolie , Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declinul funcțional în cadrul sindromului de fragilitate la vârstnici
Popescu Ana , Şoric Gabriela , Negară Anatolie , Bodrug Nicolae , Popa Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morbiditatea geriatrică și calitatea vieții în etapa spitalicească
Şoric Gabriela , Popescu Ana , Coşciug Elena , Popa Ana , Negară Anatolie , Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragilitatea vârstnicului – aspect multidimensional
Şoric Gabriela , Popescu Ana , Coşciug Elena , Popa Ana , Negară Anatolie , Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scrisoare de la Colegiul de redacție
Bodrug Nicolae1 , Negară Anatolie2 , Zarbailov Natalia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de fragilitate la persoanele vârstnice: sinteza literaturii
Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Coşciug Elena , Popescu Ana , Popa Ana , Stoicova Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(83) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul cognitiv și emoțiile ca determinanți ai fragilității la vârstnici
Popescu Ana , Şoric Gabriela , Coşciug Elena , Popa Ana , Negară Anatolie , Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile evolutive ale Covid-19 la pacienții vârstnici
Popa Ana , Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Popescu Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of biomarkers in the assessment of fragility syndrome in the elderly
Popa Ana , Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Sîrbu Ion , Popescu Ana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Internal Medicine
Nr. 8(17) / 2020 / ISSN 0918-2918 / ISSNe 1349-7235
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Dereglările cognitive la vârstnici: sinteză a literaturii
Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Coşciug Elena , Popescu Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația medico-socială a persoanelor vârstnice
Şoric Gabriela , Popescu Ana , Coşciug Elena , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(80) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea ponderii sindromului de fragilitate la populația vârstnică
Şoric Gabriela , Popescu Ana , Coşciug Elena , Negară Anatolie , Tenchiu Marta , Stoicova Irina , Covbasa Xenia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(81) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Demensiunele morbidității cardiovasculare la vîrstnici din mediul rural
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Badan Vlad , Şoric Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 14 December, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile impactului medico – social a populației vîrstnice
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Lisnic Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 14 December, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul dimensiunilor medico – sociale a persoanelor longevive.
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Şoric Gabriela , Badan Vlad
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Calitatea vieţii pacienţilor vârstnici cu sindroame geriatrice 
Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(71) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 4 November, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea vieţii pacienţilor vârstnici cu tulburări cognitive
Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 9 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comorbiditățile si influența acestora asupra calității vieții pacienților geriatrici
Fetco-Mereuţă Diana , Matcovschi Sergiu , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 September, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-1376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul durerii asupra calității vieții pacienților Vârstnici
Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena , Negară Anatolie , Stoicova Irina , Guranda Valentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(72) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patologia cardiovasculară cronică la vârstnicii din Republica Moldova 
Fetco-Mereuţă Diana , Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele mari geriatrice, bolile cardiovasculare cronice și calitatea vieţii pacienţilor vârstnici din Republica Moldova
Coşciug Elena , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Fetco-Mereuţă Diana , Stoicova Irina , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-1005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de fragilitate şi riscul de fracturi la pacienţii vârstnici din Republica Moldova
Deseatnicova Elena , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Agachi Svetlana , Negară Anatolie , Groppa Liliana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-1180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сaracteristica dereglărilor cognitive la vârstnici în Republica Moldova
Negară Anatolie12 , Grejdianu Tudor12 , Margine Leonid2 , Russu Virginia2 , Badan Vlad2 , Lavric Alexandru2 , Şoric Gabriela1
1 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Badan Vlad , Lupaşcu-Volentir Felicia , Mazniuc Viorica , Şoric Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aspecte ale calităţii vieţii pacienţilor vârstnici
Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena , Negară Anatolie , Şalari Adrian , Botezatu Adriana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(63) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dereglări cognitive la vârstnici
Tintiuc Dumitru , Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Lavric Alexandru , Blaga-Lesnic Natalia , Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Stavinschi Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 February, 2016. Descarcări-59. Vizualizări-1322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Lavric Alexandru , Badan Vlad , Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Mazniuc Viorica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele dereglări cognitive la vârstnici
Tintiuc Dumitru , Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Stavinschi Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Factorii determinanţi – ce contribuie la o speranţă de viaţă longevivă printr-un mod de viaţă sănătos
Tintiuc Dumitru12 , Negară Anatolie2 , Grejdianu Tudor12 , Margine Leonid3 , Blaga-Lesnic Natalia2 , Lupaşcu-Volentir Felicia2 , Şoric Gabriela2
1 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
2 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2016. Descarcări-55. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vârstnicul şi problemele – medico-sociale ale statului
Negară Anatolie1 , Grejdianu Tudor21 , Lavric Alexandru3 , Blaga-Lesnic Natalia1 , Lupaşcu-Volentir Felicia1 , Şoric Gabriela1
1 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-41. Vizualizări-1016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Cauzele de deces a persoanelor longevive
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Badan Vlad , Blaja-Lisnic Natalia , Lupaşcu-Volentir Felicia , Lavric Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-1308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea terapiei cu ozon la pacienţii vârstnici cu hipertensiune sistolică izolată
Bodrug Nicolae1 , Barba Doina1 , Zlatovcena Ala2 , Negară Anatolie1 , Botezatu Adriana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea factorilor de risc ai insuficienţei cardiace cronice decompensate la varstnici
Lupaşcu-Volentir Felicia , Negară Anatolie , Coşciug Elena , Timotin Andrei , Lungu Valeria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Populația vârstnică şi consecinţele medico-sociale
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Blaga-Lesnic Natalia , Lupaşcu-Volentir Felicia , Margine Leonid
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(48) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 9 May, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de sănătate specifice populaţiei de vârsta a III-a
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Blaga-Lesnic Natalia , Lupaşcu-Volentir Felicia , Margine Leonid , Lavric Alexandru , Şoric Gabriela
Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(48) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 9 May, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele administrării terapiei cu ozon la pacienţii vârstnici cu hipertensiune sistolică izolată, Asociată cu cardiopatie ischemică
Bodrug Nicolae , Botezatu Adriana , Negară Anatolie , Parasca Vasile , Zlatovcena Ala , Pastuh Liudmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-1224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 74