IBN
Close
Andronachi Daniela
Cuvinte-cheie (17): modern biocomponents (1), new tehnologies (1), bone grafts (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2011 - 4

Microorganismele din genurile obligatorii tractului gastrointestinal uman cu unele proprietăţi potenţiale sanobiotice
Mereuţă Ion, Dascaliuc Ion, Mura Sergiu, Capitan Valentin, Ţurcan Stela, Pihut Oxana, Butucel Dumitru, Harştea Diana, Andronachi Daniela, Ciupercă Victor
IMSP Institutul Oncologic
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 1(17) / 2011 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii moderne în tratamentul complex a chisturilor osoase
Mereuţă Ion, Dascaliuc Ion, Butucel Dumitru, Andronachi Daniela, Şveţ V., Dolganiuc Nicolae
IMSP Institutul Oncologic
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(18) / 2011 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii noi în suplinirea defectelor după înlăturarea tumorilor oaselor bazinului
Dascaliuc Ion, Mereuţă Ion, Andronachi Daniela, Capitan Valentin, Pihut Oxana, Butucel Dumitru
IMSP Institutul Oncologic
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 1(17) / 2011 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метастазы злокачественных опухолей без выявленного первичного очага
Пихут Оксана, Мереуца Ион , Dascaliuc Ion, Andronachi Daniela
ПМСУ Институт Онкологии Молдовы
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 1(17) / 2011 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Displazia fibroasă în asociere cu exostoză osteocartilaginoasă
Dascaliuc Ion, Mereuţă Ion, Andronachi Daniela, Butucel Dumitru
IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(13) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodă de amputaţie a membrului inferior la nivelul gambei
Dascaliuc Ion, Mereuţă Ion, Butucel Dumitru, Mura Sergiu, Capitan Valentin, Ţurcan Stela, Ciupercă Victor, Popovici Anatolie, Pihut Oxana, Andronachi Daniela
IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(13) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul Ollier – Maffucci
Dascaliuc Ion, Mereuţă Ion, Andronachi Daniela, Harştea Diana
IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(13) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-66. Vizualizări-1294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suplinirea defectelor după înlăturarea tumorilor şi afecţiunilor pseudotumorale ale oaselor cu ajutorul materialului bioplastic
Dascaliuc Ion1, Topor Boris2, Andronachi Daniela1, Popovici Anatolie1, Harştea Diana1
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(13) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8