IBN
Close

39Publicaţii

296Descărcări

21258Vizualizări

Caraman Natalia
(17)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 5

Aspecte privind trendurile dezvoltării speciilor de rozătoare mici sub influența factorilor climatici
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Caraman Natalia
Institutul de Zoologie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea schimbărilor evolutive ale comunităților de rozătoare mici în condițiile modificărilor antropice și climatice din Republica Moldova.
Sîtnic Veaceslav , Larion Alina , Nistreanu Victoria , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of small mammal communities at the depression phase in agrocenoses in the Republic of Moldova in 2022
Sytnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile ecologice ale rozătoarelor (Rodentia) – dăunători ai culturilor agricole
Sîtnic Veaceslav , Caraman Natalia
Institutul de Zoologie, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparatele antihipertensive la pacienții cu diabet zaharat
Caraman Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.3. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-306-8..
Disponibil online 22 August, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Density dynamics of rodent species in agrocenoses in the Republic of Moldova in 2021
Sytnic Veaceslav , Caraman Natalia , Caldari Vladislav , Sytnik V.
Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica populațiilor speciei Us spicilegus petenyi, 1882 (Rodentia, Muridae) în agrocenozele din Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav12 , Larion Alina21 , Nistreanu Victoria12 , Caraman Natalia12
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea speciilor de mamifere din rezervația peisagistică Cărbuna, Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța structurii și stabilității ecosistemelor în contextul relațiilor biocenotice și a menținerii diversității comunităților de mamifere
Sîtnic Veaceslav , Savin Anatolie , Munteanu Andrei , Caraman Natalia
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inerspecific behaviour between apodemus flavicollis and apodemus sylvaticus females from urban ecosystems of Chișinău city, Republic of Moldova
Caraman Natalia
Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Diversitatea comunităților de mamifere mici din ecosistemele silvice
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Savin Anatolie , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitațile ecologice si comportamentul unor specii de rozatoare din biotopurile antropizate ale localitatii Bacioi, municipiul Chisinau
Caraman Natalia
Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comunităţilor de mamifere mici in ecosistemele naturale şi antropizate
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile reproductive și structurale ale comunităților de mamifere mici în landșaftul antropizat în condițiile cu o ariditate sporită a anului 2020
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodent species in urban cemeteries of Chisinau city, Republic of Moldova
Caraman Natalia1 , Tikhonova Galina2 , Tikhonov Igori2 , Kotenkova Elena2
1 Institute of Zoology,
2 A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seasonal and multiannual dynamics of rodent species number under the influence of climate factors and anthropic modifications
Sytnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura comunităților de mamifere mici din municipiul Chișinău în perioada reproductive
Caraman Natalia
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale structurii comunităților de mamifere din districtul bazinului hidrografic Nistru în cadrul Republicii Moldova
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Savin Anatolie , Munteanu Andrei , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Diversitatea comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna de vertebrate terestre a zonei Horești-Rezeni din centrul Republicii Moldova
Nistreanu Victoria , Savin Anatolie , Larion Alina , Ţurcan Vladimir , Sîtnic Veaceslav , Caraman Natalia , Ursul Silvia , Ajder Vitalie , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Speciile de rozătoare din biotopurile puternic antropizate ale localității Bacioi, mun. Chișinău
Caraman Natalia , Nistreanu Victoria , Caldari Vladislav , Sîtnic Victor
Institutul de Zoologie
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Analiza ecologică a mamiferelor mici din localitatea Vadul-lui-Vodă, mun. Chișinău
Caraman Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuția biotopică a mamiferelor mici din localitatea Vadul-lui-Vodă, mun. Chișinău
Caraman Natalia , Nistreanu Victoria
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Diversity of small mammals in antropized forest ecosystems of Chisinau city, Republic of Moldova
Caraman Natalia1 , Nistreanu Victoria1 , Cotencova Elena2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Comunitățile rozătoarelor mici în ecosistemele antropizate ale localității Durlești, municipiul Chișinău
Caraman Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the mother on the behavior of young rabbits during the prepubertal period
Fedosov E.1 , Ambaryan Alexander1 , Maltsev A.1 , Caraman Natalia2 , Kotenkova Elena1
1 A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences,
2 Institute of Zoology ASM
Biology Bulletin
Vol. 42, Nr. 6 / 2015 / ISSN 1062-3590 / ISSNe 1608-3059
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Demographic structure of small rodent populations from urban ecosystems of Chisinau city, Republic of Moldova
Caraman Natalia12 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Burlacu Victoria1 , Cîrlig Veaceslav3
1 National Center of Public Health,
2 Institute of Zoology ASM,
3 Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 February, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethological peculiarities of Apodemus genus species in the ecosystems from the Republic of Moldova
Cemîrtan Nelli , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia , Savin Anatolie , Sytnic Veaceslav
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(30) / 2014 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea riscului de transmitere a bolilor infecțioase în populaţia umană prin determinarea rolului căpușelor (Acari: ixodidae) în transmiterea microorganismelor patogene 
Gheorghiţa Stela1 , Burlacu Victoria1 , Caraman Natalia12 , Caterinciuc Natalia1 , Chicu Valeriu3 , Melnic Vera1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olfactory environment of commensal house mice as a factor that affects the formation of the species composition of the population of rodents in buildings
Autor Nou1 , Caraman Natalia2 , Autor Nou , Osipova Olga3 , Kotenkova Elena3
1 Daursky Nature Reserve,
2 Institute of Zoology ASM,
3 A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences
Biology Bulletin
Vol. 41, / 2014 / ISSN 1062-3590 / ISSNe 1608-3059
Disponibil online 14 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitătile ecologice ale comunităţilor de rozătoare mici în ecosistemele municipiului Chișinău
Caraman Natalia12 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Burlacu Victoria1 , Cîrlig Veaceslav3 , Cîrlig Tatiana3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности экологии мелких млекопитающих г. Кишинева
Тихонов И.1 , Мунтяну Андрей2 , Успенская И.2 , Коновалов Ю.2 , Бурлаку В.3 , Caraman Natalia23 , Нистряну Виктория2 , Тихонова Г.1 , Котенкова Елена 1
1 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук ,
2 Институт Зоологии АН РМ,
3 Национальный центр общественного здоровья
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Demographic structure of small rodent populations from urban ecosystems of Chisinau city, Republic of Moldova
Caraman Natalia12 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Burlacu Victoria2 , Cîrlig Veaceslav3 , David Victor1
1 Institute of Zoology ASM,
2 National Center of Public Health,
3 Tiraspol State University
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity and ecological peculiarities of terrestrial vertebrate fauna of Chisinau city, Republic of Moldova
Vasilashcu Natalia , Nistreanu Victoria , Bogdea Larisa , Postolachi Vladislav , Larion Alina , Caraman Natalia , Crudu Vasile , Caldari Vladislav
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(29) / 2013 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faunistic and ecological peculiarities of small mammal reservoir species in the northern zone of the Republic of Moldova
Burlacu Victoria1 , Gheorghiţa Stela1 , Caraman Natalia12 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Cîrlig Tatiana3
1 National Center of Public Health,
2 Institute of Zoology ASM,
3 Tiraspol State University
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile răspândirii vectorilor şi agenţilor cauzali ai encefalitei acariene în Republica Moldova
Gheorghiţa Stela1 , Chicu Valeriu2 , Burlacu Valeriu1 , Melnic Victoria1 , Guţu Arcadie1 , Caraman Natalia1 , Gori Ala1 , Ternovoi Vladimir3
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul virusologiei şi biotehnologiilor Vektor, Novosibirsk
Curierul Medical
Nr. 5(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 11 March, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-1054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Comportamentul antagonist la specia Mus spicilegus Petenyi 1882 (Rodentia, Muridae)
Larion Alina , Munteanu Andrei , Nistreanu Victoria , Cemîrtan Nelli , Savin Anatolie , Sîtnic Veaceslav , Caraman Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul căpuşelor Ixodes ricinus (Ixodidae) în menţinerea riscului de contractare a borreliozei Lyme în ecosistemele Republicii Moldova
Gheorghiţa Stela , Chicu Valeriu , Burlacu Valeriu , Caraman Natalia , Gutu Alexandru , Melnic Viorel , Culibacinaia Ecaterina
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Tularemia – particularităţi actuale ce asigură persistenţa focarelor în Republica Moldova
Chicu Valeriu1 , Gheorghiţa Stela2 , Burlacu Victoria2 , Guţu Arcadie2 , Sohoţchi Vasile2 , Culibacinaia Ecaterina2 , Melnic Vera2 , Caraman Natalia2 , Beneş Oleg2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39