IBN
Close
Barbă Nicanor
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole cat. A - 3
  • 3.1.3.Articole cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2020 - 1

Compounds removed from the condensation reaction between 2-acetylpyridine and 2-formylpyridine. Synthesis, crystal structure and biological evaluation
Rusnac Roman1 , Botnaru Maria1 , Barba Nicanor1 , Petrenko Peter A.2 , Chumakov Yurii23 , Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 Institutul de Fizică Aplicată,
3 Gebze Technical University
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(15) / 2020 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Novel thiosemicarbazone acetamide derivatives and their copper complexes: synthesis, characterization and potential biological activity
Rusnac Roman , Barba Nicanor , Tsapkov Victor I. , Gulea Aurelian
State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Obținerea 5-izotiocianato-1,3-benzoxazol-2-tiol și 5-izotiocianato-n,n-dimetil-1,3-benzoxazol-2-amină
Rusnac Anna , Rusnac Roman , Barbă Nicanor , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de obținere a 4-(4-aminofenil)-5-(metil-4-il)-4h-1,2,4-triazol-3-tiol
Rusnac Roman , Barbă Nicanor , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și studiul proprietăților antioxidative ale unor noi derivați ai benzoxazolilor
Rusnac Anna , Rusnac Roman , Garbuz Olga , Barbă Nicanor , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza unor derivați ai 1,2,4-triazolului în baza n-[4-(3-metil-5-sulfanil-4h-1,2,4-triazol-4-il)fenil]acetamidei
Rusnac Roman1 , Garbuz Olga1 , Barbă Nicanor1 , Gulea Aurelian1 , Balan Greta2 , Bruduniuc Olga3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Sinteza și cercetarea proprietăților biologice ale unor derivați ai 4-amino-5-metil-4h-1,2,4-triazolului-3-tiol
Rusnac Anna , Rusnac Roman , Garbuz Olga , Barbă Nicanor , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza unor tiosemicarbazone în baza n-{4-[(hidrazinilcarbonotioil)amino]fenil}acetamidei
Rusnac Roman , Rusnac Anna , Garbuz Olga , Barbă Nicanor , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-40. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Synthesis and antitumor properties of derivatives 4-substituted-5-(piridin-4-yl)-4h-1,2,4-triazole-3-thiol
Rusnac Roman1 , Zatic Ana1 , Paholnitscaia Anastasia1 , Barba Nicanor1 , Perreault M.2 , Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 CHUL Research Center (Université Laval)
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aromatic isothiocyanatopropenones and thiourea derivatives. Synthesis and biological properties
Barba Nicanor1 , Gulea Aurelian1 , Popushoi Ana1 , Lozan-Tîrşu Carolina2 , Poirier Donald3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Universitatea Laval
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 July, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substituted 1,3-phenyl(pyridyl) propenones and derivatives with thiosemicarbazidic groups. Structrure – (hl-60) antileukemia activity relationship
Popushoi Ana1 , Gulea Aurelian1 , Barba Nicanor1 , Roy Jenny2 , Poirier Donald2
1 State University of Moldova,
2 CHUL Research Center (Université Laval)
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Synthesis and biologic properties of some1-(alchyl) phenyl-3-(4-(3-(pyridin-2 il) acryloyl)phenylthiourea
Popushoi Ana1 , Barba Nicanor1 , Gulea Aurelian1 , Roy Jenny2 , Poirier Donald2 , Prisakari Viorel I.3
1 State University of Moldova,
2 Université Laval, Québec,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Luminophore organic nanocomposites on the base of polymer and isothiocianatohalconic compounds
Verlan Victor1 , Andries Andrei1 , Iovu Mihail1 , Bordian Olga1 , Buzurniuc Svetlana1 , Nistor Iurie1 , Culeac Ion1 , Popushoi Ana2 , Dragalina Galina2 , Barba Nicanor2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 State University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NNN 19 P Characterization of new nanocomposit PEPC / anthracenehalcon
Bordian Olga1 , Verlan Victor1 , Iovu Mihail1 , Culeac Ion1 , Nistor Iurie1 , Popushoi Ana2 , Dragalina Galina2 , Barba Nicanor2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 State University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photosensible nanocomposites pepc/ana-ch: preparation technique and some optical properties
Bordian Olga1 , Verlan Victor1 , Iovu Maria1 , Culeac Ion1 , Popushoi Ana2 , Barba Nicanor2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 4(11) / 2012 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi caracteristica hidrazonelor obţinute în baza 2-hidrazinobenzotiazolului cu proprietăţi antimicrobiene şi antiproliferative
Paholniţcaia Anastasia1 , Barbă Nicanor1 , Gulea Aurelian1 , Jalbă Angela1 , Lozan-Tîrşu Carolina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(56) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности свойств полимерных материалов, основанных НА 4-Aминостироле, в поле высоких локальных напряжений
Jitaru Raisa1 , Палистрант Н.1 , Robu Ştefan2 , Enachi Mihail3 , Barbă Nicanor2
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Молдавский Государственный Университет,
3 Технический Университет Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Features of nanocomposites of organic copolymers doped with superfine metal particles under ultrasonic treatment
Zhitaru Raisa1 , Palistrant Natalia1 , Robu Sergiu2 , Rubanic Vasilii3 , Miticov Dmitrii2 , Barba Nicanor2 , Enaki N.3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Vitebsk State Technological University
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 2(10) / 2011 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N,N'-[4,4'-(perfluoro-1,4-phenylene)-bis(oxy)-bis(4,1-phenylene)]-bis[2-(pyridine- 2ylmethylene) hydrazinecarbothioamide] as inhibitor of growth and reproduction of lncap prostate cancer cells
Gulea Aurelian1 , Jalbă Angela1 , Pahontu Elena Mihaela2 , Barba Nicanor1 , Tsapkov Victor I.1 , Sofroni Larisa3 , Stefan-van Staden Raluca-Ioana4
1 State University of Moldova,
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
3 Institute of Oncology,
4 National Institute of Research and Development for Electrochemistry and Condensed Matter
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, Тезисы
2011. Новый Свет. ISBN 978-966-96879-6-8.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

MSP 6P The study of some luminescent materials on the basis of organic copolymers grafted with isothiocyanatochalcones and phthalocyanine derivatives
Robu Stephan V.12 , Dragalina Galina1 , Popushoi Ana1 , Mitcov Dmitri1 , Barba Nicanor1 , Andries Andrei2 , Culeac Ion2 , Iovu Maria2 , Nistor Iurie2
1 State University of Moldova,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24