IBN
Close

138Publicaţii

558Descărcări

87570Vizualizări

Povar Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Scopus Author ID
Mendeley profile
ORCiD
Google Scholar ID
ResearchGate person ID

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 33. Publicaţii peste hotare - 57.
Publicații indexate în SCOPUS - 27. Teze/Rezumate în culegeri - 18. Contribuții - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 3
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 5
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 13
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 21
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 31
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 18
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 33

2023 - 7

Assessing the thermodynamic equilibria in soils
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry, MSU
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-559-3.
Disponibil online 24 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calculul termodinamic al solubilității și PH-ului solubilității minime a oxizilor și hidroxizilor puțin solubili
Povar Igor , Spînu Oxana , Pintilie Boris
Institutul de Chimie, USM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 2 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical synergism defined: insights into complex interactions
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry, MSU
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-559-3.
Disponibil online 23 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlation between rainwater chemical composition and its erosion properties
Spataru Petru1 , Fernandez Francisco2 , Spataru Tudor3 , Povar Igor1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Hostos Community College,
3 Columbia University, New York
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-559-3.
Disponibil online 24 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluating the impact of aquatic pollutants through laboratory simulations with ammonium initiation: a methodological approach
Spataru Petru1 , Vișnevschi Alexandru1 , Povar Igor1 , Sandu Maria2
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Institute of Ecology and Geography, MSU
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-559-3.
Disponibil online 23 September, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamics of Redox Processes in Homogeneous and Heterogeneous Multicomponent Systems
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry, MSU
Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes
Hershey: IGI Global, 2023. ISBN 978-166847200-2, 978-166847198-2.
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using buffer theory to assess ionic pollutant reduction in soils
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry, MSU
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-559-3.
Disponibil online 23 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 13

Distribution of soluble and insoluble species of metallic ions as a result of sludge application on the soils
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dozarea cronovoltametrică indirectă a metalelor alcalino-pământoase. Contribuția savantului chimist Ion Vatamanu la dezvoltarea metodelor electrochimice de analiză
Povar Igor , Pintilie Boris , Spînu Oxana
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficienței metodei de precipitare chimică în procesul de epurare a apelor uzate
Povar Igor , Spînu Oxana
Institutul de Chimie
Transboundary Dniester River Basin Management and EU Integration – Step by Step
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3201-9-1.
Disponibil online 15 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flotation procedures with participation of nitrogen- and sulfur- containing compounds
Spataru Petru , Vișnevschi Alexandru , Povar Igor
Institute of Chemistry
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de calcul al produsului de solubilitate a sărurilor acide puțin solubile
Povar Igor , Spînu Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pH-Metric Determination of the Equilibrium Constants in Aqueous Heterogeneous Systems
Povar Igor1 , Spinu Oxana1 , Mucci Alfonso2
1 Institute of Chemistry,
2 McGill University
Handbook of Research on Water Sciences and Society
Chicago: 2022. ISBN 9781799873563. ISBN 1799873560. e-ISBN 9781799873570.
Disponibil online 29 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on the composition and properties of underwater sediments of the Ghidighici lake
Spataru Petru1 , Maftuleac Alexei1 , Vișnevschi Alexandru1 , Povar Igor1 , Costriucova Natalia2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technological processes for removal of nitrogen compounds at new WWTP in the Causeni city
Vișnevschi Alexandru , Spataru Petru , Povar Igor
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termodinamica proceselor chimice complexe în amestecurile de surfactanți
Povar Igor , Spinu Oxana , Spataru Petru , Shepel Diana , Pintilie Boris
Institute of Chemistry
Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere
Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2022. ISBN 978-9975-159-05-0..
Disponibil online 25 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic analysis of precipitation conditions in the mixture of anionic and amphoteric surfactants
Povar Igor , Spataru Petru , Shepel Diana , Shepel Diana , Spinu Oxana , Vișnevschi Alexandru
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic analysis of precipitation conditions of anionic surfactants by calcium and magnesium ions
Povar Igor , Spataru Petru , Shepel Diana , Spinu Oxana , Pintilie Boris , Vișnevschi Alexandru
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic determination of the precipitation conditions in mixtures of anionic and cationic surfactants
Povar Igor , Spataru Petru , Shepel Diana , Spinu Oxana , Pintilie Boris , Vișnevschi Alexandru
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
What is the chemical synergism?
Povar Igor , Spinu Oxana , Pintilie Boris
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Aplicații practice la reacțiile în sisteme omogene și eterogene apoase (echilibre chimice complexe)
Povar Igor , Pintilie Boris , Spînu Oxana
1 Institutul de Chimie,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-158-99-2
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necessary condition for the appearance of chemical synergism
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry
Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образовани ТЕХНОГЕН – 2021
Ediţia a 5-a. 2021. Екатеринбург, Россия. ISBN 978-5-907502-31-4.
Disponibil online 30 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Separarea surfactanților pe particule de carbonat de calciu
Spătaru Petru , Vișnevschi Alexandru , Spînu Oxana , Povar Igor
Institutul de Chimie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinergismul chimic (aspecte privind studiul fenomenului în școala modernă
Povar Igor1 , Pintilie Boris1 , Spataru Tudor2
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea Columbia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(128-129) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamics of redox processes in homogeneous and heterogeneous multicomponent systems
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry
Book of AbstractsConferința națională de chimie
Ediția XXXVI. 2021. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Термодинамическое моделирование сложных одно-минеральных равновесий
Повар Игорь , Спыну Оксана , Пинтилие Борис
Институт Химии
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Application of innovative processes for gold recovery from Romanian mining wastes
Ubaldini Stefano1 , Povar Igor2 , Lupascu Tudor2 , Spinu Oxana2 , Trapasso Francesca1 , Passeri Daniele1 , Carloni Serena3 , Guglietta Daniela1
1 Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR,
2 Institute of Chemistry,
3 Research Institute on Terrestrial Ecosystems, Italian National Research Council
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(15) / 2020 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii metodologice de predare a solubilităţii compuşilor puţin solubili
Pintilie Boris , Spînu Oxana , Povar Igor
Institutul de Chimie
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The stoichiometric uniqueness of multiple chemical reaction systems in chemical thermodynamics, kinetics and catalysis – contributions of professor Ilie Fishtik
Povar Igor
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(15) / 2020 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic analysis of heavy metals precipitation for their recovery from industrial wastewaters
Povar Igor12 , Zinicovscaia Inga123 , Ubaldini Stefano4 , Spinu Oxana1 , Pintilie Boris1 , Lupascu Tudor1 , Duka Gh.1
1 Institute of Chemistry,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR
Environmental Engineering and Management Journal
Vol. 19, / 2020 / ISSN 1582-9596
Disponibil online 21 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 14

Buffer action of heterogeneous multicomponent systems “mineral – natural waters”
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1091
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffer properties of heterogeneous mixtures "mineral - natural waters"
Povar Igor , Spinu Oxana
Institute of Chemistry
Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry
Pennsylvania, SUA: IGI Global, 2019. ISBN 978-179981243-2, 1799812413, 978-179981241-8.
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurrent chemical equilibria in natural aqueous systems
Povar Igor , Spinu Oxana , Pintilie Boris
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enhanced biomedical properties of chitosan-enoxil films
Duka Gh. , Lupascu Tudor , Gonta Alexandru , Povar Igor , Timbaliuc Nina , Lupaşcu Lucian
Institute of Chemistry
Farmacia
Nr. 6(67) / 2019 / ISSN 0014-8237
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploitation of secondary raw materials: application of innovative processes for valorization of mining wastes
Ubaldini Stefano1 , Povar Igor2 , Lupascu Tudor2 , Spinu Oxana2 , Trapasso Francesca1 , Passeri Daniele1 , Carloni Serena3 , Guglietta Daniela1
1 Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR,
2 Institute of Chemistry,
3 Research Institute on Terrestrial Ecosystems, Italian National Research Council
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode experimentale de cercetare a sistemelor eterogene „faza solidă – soluţie multicomponentă”
Povar Igor , Spînu Oxana
Institutul de Chimie
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physico-chemical properties of the finest light fraction of subaquatic sediments of a eutrophic lake
Spataru Petru , Povar Igor , Buzila Silvia
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul lui Le Châtelier – o lege universală a naturii. Formularea şi aplicarea acestuia la orele de chimie
Povar Igor12
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-79. Vizualizări-1724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul termodinamic al sistemului „CU(I) – NH3 – S2O32- - H2O”
Spînu Oxana , Povar Igor
Institutul de Chimie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul termodinamic al sistemului „CU(II) – NH3 – S2O32- - H2O”
Povar Igor , Spînu Oxana
Institutul de Chimie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic analysis of the copper (I) homogeneous and heterogeneous speciation in ammonium thiosulfate leaching systems
Povar Igor1 , Ubaldini Stefano2 , Spinu Oxana1 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR
Canadian Journal of Chemistry
Nr. 9(97) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1480-3291
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic approach for studying complex chemical equilibria in real conditions
Povar Igor , Spinu Oxana , Pintilie Boris
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamic Stability Areas of Polyvanadates of Alkaline Earth Metals
Povar Igor12 , Zinicovscaia Inga123 , Spinu Oxana1 , Pintilie Boris1
1 Institute of Chemistry,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Journal of Chemistry
Nr. 2019 / 2019 / ISSN 2090-9063
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Термодинамический анализ степени осаждения слаборастворимых гидроксидов и солей в промышленных сточных водах
Повар Игорь , Спыну Оксана , Пинтилие Борис
Институт Химии
Отходы, причины их образования и перспективы использования Сборник научных трудов по материалам Международной научной экологической конференции
2019. Краснодар, Россия. ISBN 978-5-00097-843-6.
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 18

Active Moss Biomonitoring of Trace Elements Air Pollution in Chisinau, Republic of Moldova
Zinicovscaia Inga123 , Urosevic Mira Anicic45 , Vergel Konstantin1 , Vieru (Climova) Ecaterina3 , Frontasyeva Marina1 , Povar Igor3 , Duka Gh.3
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
3 Institute of Chemistry,
4 Institute of Physics Belgrade,
5 University of Belgrade
Ecological Chemistry and Engineering S
Vol. 25, / 2018 / ISSN - / ISSNe 1898-6196
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adsorption of Sr2+ ions from aqueous solutions on the activated carbon CAN-7 under dynamic conditions
Ciobanu Mihail , Lupascu Tudor , Mitina Tatiana , Povar Igor
Institute of Chemistry
The Environment and the Industry SIMI 2018 Proceedings Book
Ediția a 21-a, Proceedings Book. 2018. București, România. DOI 10.21698/simi.2018.
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adsorption of strontium ions from aqueous solutions on nut shells activated carbons
Duka Gh. , Ciobanu Mihail , Lupascu Tudor , Povar Igor
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 24 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza termică a flotatului organo-mineral provenit din apele reziduale ale municipiului Chișinău
Maftuleac Alexei , Spătaru Petru , Spînu Oxana , Petuhov Oleg , Povar Igor
Institutul de Chimie al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental exposure of anthropogenic micropollutants in the Prut River at the Romanian-Moldavian border: a snapshot in the lower Danube river basin
Moldovan Zaharie1 , Marincaş Olivian1 , Povar Igor2 , Lupascu Tudor2 , Longree Philipp3 , Rota Jelena Simovic3 , Singer Heinz3 , Alder Alfredo3
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare,
2 Institute of Chemistry,
3 Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Dübendorf
Environmental Science and Pollution Research
Vol. 25, / 2018 / ISSN 0944-1344 / ISSNe 1614-7499
Disponibil online 4 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expressions for Enthalpies of Concurrent Polynuclear Complex Formation Reactions in Two-Phase Aqueous Systems
Povar Igor , Spinu Oxana , Pintilie Boris
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Journal of Solution Chemistry
Nr. 11(47) / 2018 / ISSN 0095-9782
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 138