IBN
Close

100Publicaţii

634Descărcări

52796Vizualizări

Moldovanu Ion47Lupuşor Adrian30Lozovanu Svetlana23Ganenco Andrei21Beşleaga Tudor19Odobescu Stela13Lupuşor Nadejda10Rotaru Lilia8Arnaut Oleg7Cebuc Mădălina7Grosu Oxana6Calabrese Pascale6Ciobanu Nellu5Cernei Alexandru5Aramă Efim4Saulea Aurel4Sidorenko Ludmila4Enachi Nicolae4Oros Mihaela4Şontea Victor3Maslobrod Serghei3Cemortan Igor3Cuzneţov Evghenii3Şcerbacov Victor3Melnic Eugen3Gavriliuc Mihail3Revenco Ninel3Nistreanu Andrei3Ţurcan Marina3Boşneaga Iurie3Cîrstea (Buga) Olga3Ciobanu Natalia3Coroli Vlad3Pavlic Gabriela3Bîzgan Serghei3Palistrant Serghei3Tuzlucov Piotr3Călcîi Cornelia3Babuci Angela3Misic Octavian3Pîslari Tatiana3Munteanu-Gubceac Natalia3Cărăușu Ghenadie3Grabovschi Ion3Lambropoulos Niki3Bogoev D.3Dumitras Mariana3Timotin (Tabîrța) Ina3Anisimov Vladimir2Gheorghiţă Eugen2Hadjiu Svetlana2Groppa Stanislav2Şandru Serghei2Tronciu Vasile2Pîntea Valentina2Cobîleţchi Sergiu2Baltaga Ruslan2Coreţchi Eugeniu2Tonu Viorica2Lazar Gabriel2Sorli Amrit Srecko2Diaz-Ramirez Ivan2Baumann Gert2Kernbach Serge2Patel S.2Khrennikov A.2Marinucci M.2Kwok C.2Pannese L.2Arniani M.2Torrenti R.2Blajevschi Andrei2Baconnier Pierre2Eberhard Andre2Olteanu-Pascal Dina2Mogildea Victoria2Coșpormac Mihaela2Trofimov Cristina2Sibov Cristina2Rotaru Anatol1Railean Serghei1Moldovan Ion1Maximilian Silvestru1Şemeacova Tatiana1Stratulat Silvia1Chicu Valeriu1Cojocaru Stela1Railean Gheorghe1Grosu Aurel1Revenco Mircea1Sprincean Mariana1Iavorschi Anatol1Melinte Victoria1Rotaru Ludmila1Bugai Rodica1Concescu Diana1Pădure Andrei1Rotaru Victoria1Rotaru Doina-Maria1Pantea Valeriana1Railean Anastasia1Ştepa Valentin1Chiriac Ecaterina1Costin Hariton-Nicolae1Ruseva Aliona1Grosu Stanislav1Roos Caroline1Golubev Olga1Siminenco Anastasia1Zaharia Dragoş C.1Anisimov Vladimir1Romaniuc Iuliana1Cojocaru Virginia1Gubceac N.1Zaharia Dan1Mawet Jerome1Cojocaru Ion1Blum Michael1Briot Raphael1Spînu Doina1Stratu Teodora1Rotaru Andreea1Secrieru Marinela1Orlioglo Janna1Verebcean Heba1Lugassy Lior1Halperin Dan1Loya Dor1Lee Hagag1Daneri Arianna1Cojocari Cristina1Iurcu Irina1
Vovc Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
Scopus Author ID
Mendeley profile
ORCiD
Google Scholar ID
ResearcherID

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 19.
Publicații indexate în SCOPUS - 19. Teze/Rezumate în culegeri - 25. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 8
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 10
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 18
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 12
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 7

CAPITOLUL 2. Mecanisme fiziopatologice implicate în durerea cronică
Vovc Victor1 , Lozovanu Svetlana2
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Durerea cronică: clasificare, patofiziologie, management personalizat
Chişinău: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2023. ISBN 978-9975-81-117-0..
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
History of the creation and activity of the Functional Neurology Research Unit over 30 years
Odobescu Stela1 , Grosu Oxana1 , Rotaru Lilia1 , Vovc Victor12 , Moldovanu Ion1
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Peculiarities of Circadian Rhythms and their Implications on Parkinson’s Disease
Rotaru Lilia1 , Cebuc Madalina2 , Lupuşor Adrian21 , Grosu Oxana1 , Vovc Victor12 , Lozovanu Svetlana2 , Carausu Ghenadie2 , Groppa Stanislav2
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Peculiarities of Circadian Rhythms and Their Implications on Parkinson’s Disease
Rotaru Lilia1 , Cebuc Madalina2 , Lupuşor Adrian21 , Grosu Oxana1 , Vovc Victor21 , Lozovanu Svetlana2 , Carausu Ghenadie2 , Groppa Stanislav2
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.92. 2023. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of depression and anxiety in pain perception
Timotin (Tabîrța) Ina1 , Ganenco Andrei1 , Lozovanu Svetlana1 , Arnaut Oleg1 , Grabovschi Ion1 , Moldovanu Ion2 , Vovc Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-31. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburările de somn la pacienții cu boala Parkinson
Cebuc Mădălina12 , Rotaru Lilia1 , Lupuşor Adrian12 , Vovc Victor12 , Grosu Oxana1 , Moldovanu Ion12
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Conferința Naționala de Neuroștiințe Moderne „Boala Parkinson și Alte Tulburari de Mișcare”
Ediția 4. 2023. Iași . ISSN ISSN 2821 – 5311 ISSN – L 2821 – 5311.
Disponibil online 4 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variațiile circadiene a neurotransmițătorilor și tulburările cognitive
Iurcu Irina1 , Lupuşor Adrian12 , Cebuc Mădălina1 , Rotaru Lilia2 , Odobescu Stela2 , Grosu Oxana2 , Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Breathing Pattern in Subjects with Borderline Personality Disorder in Pain Test
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1 , Timotin (Tabîrța) Ina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE Proceedings. 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, Vol.87. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 30 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retinohipotalamic tract and the circadian rhythm
Coșpormac Mihaela , Lupuşor Adrian , Vovc Victor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Impact of Positive Blood Alcohol Content on Outcomes of Trauma Patients
Coreţchi Eugeniu , Arnaut Oleg , Vovc Victor , Şandru Serghei , Cobîletchi Serghei , Trofimov Cristina , Mogildea Victoria , Baltaga Ruslan , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings. 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, Vol.87. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treatment of periodic limb movements disorder
Cojocari Cristina , Lupuşor Adrian , Vovc Victor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburările de ritm circadian și neurodegenerarea prin prisma bolii Parkinson și a tulburărilor cogniti
Cebuc Mădălina1 , Rotaru Lilia2 , Lupuşor Adrian12 , Moldovanu Ion12 , Grosu Oxana2 , Cărăușu Ghenadie1 , Vovc Victor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburările de somn la copii. Indicații pentru polisomnografie
Lupuşor Nadejda1 , Lupuşor Adrian12 , Sprincean Mariana13 , Călcîi Cornelia13 , Cîrstea (Buga) Olga1 , Revenco Ninel13 , Hadjiu Svetlana13 , Vovc Victor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în practica pediatrică: provocări și succese
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-279-7.
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Sleep and circadian rhythm disorders in neurological patients, what is important to know?
Lupuşor Adrian1 , Rotaru Lilia2 , Odobescu Stela2 , Vovc Victor1 , Moldovanu Ion12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autonomic and analgesic effects of slow deep breathing
Beşleaga Tudor , Vovc Victor , Lozovanu Svetlana , Ganenco Andrei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Breathing Pattern in Subjects with Borderline Personality Disorder in Pain Test
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1 , Timotin (Tabîrța) Ina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of psychostimulants on students’ sleep and academic performance
Coșpormac Mihaela1 , Lupuşor Adrian12 , Vovc Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sleep deprivation vs electronic devices in school children
Lupuşor Adrian12 , Olteanu-Pascal Dina1 , Lupuşor Nadejda1 , Vovc Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Journal of Sleep Research
Nr. S1(29) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1365-2869
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Impact of Positive Blood Alcohol Content on Outcomes of Trauma Patients
Coreţchi Eugeniu , Arnaut Oleg , Vovc Victor , Şandru Serghei , Cobîletchi Serghei , Trofimov Cristina , Mogildea Victoria , Baltaga Ruslan , Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The link between circadian clock and tumorigenesis.
Daneri Arianna1 , Lupuşor Adrian23 , Moldovanu Ion23 , Vovc Victor23
1 University of Genoa,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quality of sleep in high school urban students
Dumitras Mariana1 , Lupuşor Adrian12 , Vovc Victor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Journal of Sleep Research
Nr. S1(29) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1365-2869
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 15

Calitatea somnului la liceenii din localitățile urbane
Dumitras Mariana , Lupuşor Adrian , Vovc Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cardiorespiratory coupling: A review of the analysis methods
Tonu Viorica12 , Vovc Victor1 , Enaki Nicolae2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Applied Physics
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heart rate variability in people with borderline type personality
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phenomena of radiative recombination in single crystals of cadmium thiogallate with cadmium (cdGa2S4:Cd) or Sulfur (CdGa2S4:S) Excess
Aramă Efim1 , Pantea Valeriana2 , Shemyakova Tatiana3 , Vovc Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Technical University of Moldova,
3 Institute of Applied Physics
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 25 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recording of the breathing pattern in the test with controlled hyperventilation in subjects with a borderline type personality disorder
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE Proceedings
Nr. 77 / 2020 / ISSN 1680-0737
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recording of the breathing pattern in the test with controlled hyperventilation in subjects with a borderline type personality disorder
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 25 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ritm circadian, melatonină, somn, durere, cefalee – relații și importanța clinică. Sinteză.
Lupuşor Adrian12 , Spînu Doina3 , Odobescu Stela1 , Vovc Victor21 , Moldovanu Ion12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
3 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă,Târgu-Mureş
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sleep quality and mood disturbances in relationship with anxiety level in medical students from the state university of medicine and pharmacy of the Republic of Moldova
Lugassy Lior , Halperin Dan , Loya Dor , Lee Hagag , Vovc Victor , Lupuşor Adrian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sleep quality and sleep habits in high school students
Dumitras Mariana , Rotaru Andreea , Cebuc Madalina , Vovc Victor , Lupuşor Adrian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telemedicine—advanced technology at the service of society
Aramă Efim1 , Maximilian Silvestru2 , Rotaru Lyudmila I.1 , Vovc Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 29 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The circadian rhythm – the medical and social importance
Cebuc Madalina1 , Secrieru Marinela1 , Orlioglo Janna1 , Verebcean Heba1 , Vovc Victor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The historical review of the research studies in Physiology conducted within Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy (1945-2020)
Vovc Victor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of light and darkness in the development of the circadian rhythm
Stratu Teodora1 , Vovc Victor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of light from gadgets on circadian rhythm in children
Olteanu-Pascal Dina , Lupuşor Nadejda , Vovc Victor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-55. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of personality traits in sleep quality
Cojocaru Virginia1 , Vovc Victor12 , Lupuşor Adrian2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Translation and validation of the Russian version of the personality inventory for DSM-5 (PID-5)
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Ganenco Andrei1 , Blajevschi Andrei1 , Beşleaga Tudor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validation of the Romanian version of the personality disorder test in the context of the alternative model of DSM-5
Lozovanu Svetlana , Moldovanu Ion , Revenco Mircea , Vovc Victor , Ganenco Andrei , Blajevschi Andrei , Beşleaga Tudor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 2(81) / 2019 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 20 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Fundamental aspects of cardiovascular regulation in predisposition to atrial fibrillation
Sidorenko Ludmila1 , Diaz-Ramirez Ivan2 , Vovc Victor1 , Baumann Gert2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Charite University Clinic
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 25 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New approach to heart rate variability analysis based on cardiophysiological biomarkers
Sidorenko Ludmila1 , Diaz-Ramirez Ivan2 , Vovc Victor1 , Baumann Gert2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Charite University Clinic
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecționarea materialelor didactice pentru predarea disciplinelor medicobiologice în cadrul masteratului de inginerie biomedicală la Universitatea Tehnică din Moldova
Vovc Victor1 , Lozovanu Svetlana1 , Ciobanu Nellu1 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1 , Lupuşor Adrian1 , Tonu Viorica1 , Munteanu-Gubceac Natalia1 , Şontea Victor2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Post-lumbar puncture syndrome
Concescu Diana123 , Moldovanu Ion213 , Odobescu Stela213 , Mawet Jerome213 , Ruseva Aliona213 , Vovc Victor213 , Roos Caroline213
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 Center of Emergency Headache, Lariboisière Hospital,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова
Nr. 11(118) / 2018 / ISSN 1997-7298
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia ,,Sănătatea psihică. Psihosanocreatologia. Necesitatea societății în dezvoltarea ei.”, volumul II al ,,Tratatului despre bazele științifice și practice ale Sanocreatologiei”. Autori: Furdui T., Ciochină V., Furdui V., Glijin A., Vrabie V., Șeptițchi V.
Vovc Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relationship between personality disorders and headaches using PID for DSM-5
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Romaniuc Iuliana2 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 25 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Inducerea stărilor modificate de conştiinţă prin diverse tehnici de neurostimulare. Perspective terapeutice
Moldovanu Ion12 , Cernei Alexandru2 , Siminenco Anastasia2 , Vovc Victor2
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of morning headache in the management of patients with sleep apnea syndrome and vice versa
Vovc Victor1 , Lupuşor Adrian2 , Moldovanu Ion2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
World Sleep Congress
Ediția a 14-a. 2017. Prague, Czech Republic. .
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 19

Cefaleea matinală ca simptom al hipoventilației alvolare la pacienții cu patologie neuromusculară
Lupuşor Adrian12 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Odobescu Stela2 , Lupuşor Nadejda3 , Oros Mihaela4
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
4 Centrul de Somnologie Pediatrica
Somnologie Pediatrică
Nr. 2(5) / 2016 / ISSN 2392-7321
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cefaleea matinală ca simptom al tulburărilor de ventilație în somn
Lupuşor Adrian12 , Vovc Victor12 , Moldovanu Ion12 , Pavlic Gabriela1 , Lupuşor Nadejda3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Somnologie Pediatrică
Nr. 2(5) / 2016 / ISSN 2392-7321
Disponibil online 28 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cefaleea matinală ca simptom al tulburărilor de ventilație în somn
Lupuşor Adrian12 , Vovc Victor12 , Moldovanu Ion12 , Pavlic Gabriela12 , Lupuşor Nadejda3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Somnologie Pediatrică
Nr. 1(4) / 2016 / ISSN 2392-7321
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creating teaching materials to ensure the educational process within the biomedical engineering master’s program: the textbook of physiology and functional anatomy
Vovc Victor1 , Lozovanu Svetlana1 , Ganenco Andrei1 , Zaharia Dragoş C.2 , Shontya Viktor3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi,
3 Technical University of Moldova
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 100