IBN
Close
Vieru Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

  Экономическая дипломатия ЕС как способ обеспечения необходимых условий экспортно-импортных операций
Виеру Мария
Молдавский Государственный Университет
Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-585-2.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Свобода слова и ответственность за препятствие профессиональной деятельности журналиста в Республике Молдова и Украине
Бухтатий Олександр1 , Виеру Мария2
1 Национальная академия государственного управления при Президенте Украины,
2 Генеральная прокуратура Республики Молдова
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(34) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2