IBN
Close
Chisili Mihail
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14

2016 - 1

  Paşapoartele ecologice ale soiurilor de viţă-de-vie alb de suruceni şi pameati negrulea  
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Dadu Vitalie , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(62) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

  Amplasarea plantaţiilor viticole în funcţie de influenţa factorilor ecologici
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Gribcova Ana , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Bratco Dumitru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(59-60) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amplasarea viţei de vie în condiţiile ecologice confortabile
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Rapcea Mihail , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Paşaportul ecologic al soiului de viţă-de-vie prezentabil
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Dadu Vitalie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(55) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Влияние элементов рельефа местности на продуктивность сорта Бианка
Кисиль М.1 , Gribcova Ana1 , Балтаг П.2
1 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий,
2 СП "Калараш-Дивин" АО
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Экологическая паспортизация виноградарства - основа повышения стабильности отрасли
Кисиль М.1 , Кисиль С.1 , Братко Дмитрий2
1 Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв,
2 Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Республики Молдова
Виноградарство и виноделие
Nr. 52 / 2015 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

  Elaborarea paşapoartelor ecologice ale soiurilor de viţă-de-vie - baza eficienţei proiectelor de fondare a plantaţiilor
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Gribcova Ana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(51) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţa condiţiilor ecologice asupra creşterii şi dezvoltării soiurilor de masă de viţă-de-vie
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Dadu Vitalie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(50) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Productivitatea soiurilor de masă în funcţie de condiţiile ecologice ale regiunii
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Dadu Vitalie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(54) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Some aspects of wine production with protected geographic indication and protected designation of origin in Republic of Moldova
Obadă Leonora , Rusu Emilian , Chisili Mihail
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trei etape în dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei în Republica Moldova
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Dadu Vitalie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(49) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

  Specificarea condiţiilor ecologice optime pentru amplasarea viţei-de-vie
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Rotari Eugen , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(48) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Повышение качества столового винограда в Республике Молдова и Одесской области
Кисиль М.1 , Власов В.2 , Гэинэ Борис3 , Кисиль С.2 , Даду Виталий2
1 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий,
2 Национальный Научный Центр "Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова", Одесса,
3 Академия наук Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Экологические основы формирования виноградных ландшафтов
Гэинэ Борис , Кисиль М.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(44) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

  Producerea strugurilor de masă în Moldova (probleme, perspective)
Bratco Dumitru , Chisili Mihail
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Использование экологического потенциала местности для ускоренного формирования молодых кустов винограда
Кисиль М.1 , Motelica Valeriu2 , Авидзба Валерий2
1 Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв,
2 АО «Вина и воды Абхазии»
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Местный сортимент молдавского виноградарства
Кисиль М. , Гэинэ Борис , Кисиль С.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 5

  The influence of environmental conditions on the formation and activity of foliar apparate of vine plant
Chisili Mihail1 , Bratco Dumitru1 , Vladov P.2
1 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
2 Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy
Lucrări Ştiinţifice. Seria Horticultură
Nr. 1(52) / 2009 / ISSN 1454-7376 / ISSNe 2069-8175
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Маркетинговые исследования мотивации потребителей плодовой продукции полученной в условиях интегрированной защиты
Кисиль М.
Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Роль эколого -экономических исследований территории в определении специализации виноградарства
Кисиль М.1 , Кисиль С.1 , Владов П.2
1 Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв,
2 Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Специализация виноградарства и виноделия в условиях экологического земледелия Республики Молдова
Кисиль М.
Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Формирование политики цен на плодовую продукцию в условиях экологического земледелия
Кисиль М.
Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

  Влияние экологических и техногенных факторов на продуктивность виноградного растения
Chisili Mihail1 , Rapcea Mihail1 , Chisili Serghei2
1 Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie,
2 Institutul de Pomicultură
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

  Разработка экологического паспорта винограда – основа эффективного использования природного потенциала территории
Кисиль М.
Национальный институт виноградарства и виноделия
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7.
Disponibil online 6 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Экологический паспорт сорта винограда ШАРДОНЕ
Кисиль М. , Рапча М. , Кисиль С.
Национальный институт виноградарства и виноделия
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7.
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 3

  Adaptabilitatea ecologică a viţei de vie
Rapcea Mihail1 , Chisili Mihail2 , Ungureanu Valentin1 , Cuharschi Mihail2 , Taran Nicolae3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie,
3 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2003 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţa condiţiilor naturale asupra recoltei şi calităţii strugurilor
Rapcea Mihail1 , Chisili Mihail2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie
Intellectus
Nr. 1 / 2003 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Физиологическая адаптивность винограда к внешним условиям произрастания
Кисиль М.1 , Рапча М.2
1 Национальный институт виноградарства и виноделия,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 3 / 2003 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 28 of 28