IBN
Close
Danail Serghei
Cuvinte-cheie (29): transferul de deprinderi (1), terapie ocupationala (1), efecte multinivelar (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Aspecte ale neuroplasticității cerebrale induse de kinetoterapie combinată cu stimulare magnetică transcraniană la pacienții cu AVC ischemic acut
Pîrţac Ion123, Danail Serghei3, Groppa Stanislav3124
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
4 Centrul Naţional de Epileptologie
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 33(1) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of cerebral neuroplasticity induced by kinetotherapy combined with transcranial magnetic stimulation in patients with acute ischemic stroke
Pîrţac Ion123, Danail Serghei2, Groppa Stanislav2345
1 Emergency Medicine Institute,
2 State University of Physical Education and Sport,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
4 Institute of Mother and Child,
5 National Epileptology Center of the Republic of Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 33(1) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Abordări moderne în reabilitarea persoanelor după AVC cu sindromul “umăr dureros”
Badiul Eugen, Agapii Eugeniu, Danail Serghei
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 24(4) / 2015 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 April, 2016. Descarcări-32. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Программа поэтапного формирования коммуникативных компетенций у будущих учителей физического воспитания
Данаил С., Дороган Виорел
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 21(1) / 2015 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию О.М. Крайждан и О.Е. Афтимичук „Воспитание координационных способностей в художественной гимнастике”
Данаил С.
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 23(3) / 2015 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 10 April, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физкультурное образование в контексте современных разработок теории деятельности, личности и компетенций
Данаил С., Браниште Георге, Данаил Сергей
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 21(1) / 2015 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

РЕЦЕНЗИЯ на монографию „Теоретико-методологические основы организации и проведения физкультурно-оздоровительной деятельности с населением Республики Молдова”, разработанную группой преподавателей ГУФВС
Данаил С.
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 15(3) / 2013 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 15 June, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Aplicaţiile fenomenului transferului funcţional în programele de kinetoterapie pentru reeducarea controlului postural la pacienţii post AVC
Agapii Eugeniu, Perjesco Leonid, Pascal Oleg, Danail Serghei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(19) / 2008 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-30. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование объективного восприятия вертикали в процессе восcтановления пациентов перенесших мозговой инсульт, страдающих феноменом „Pushing”, на основе явления переноса
Perjesco Leonid, Агапий Евгений, Данаил С., Pascal Oleg
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(19) / 2008 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Aspecte psihopedagogice în programele de kinetoterapie pentru formarea conduitei spaţiale la pacienţi după accident vascular cerebral cu fenomenul de împingere
Perjesco Leonid1, Agapii Eugeniu1, Pascal Oleg1, Danail Serghei2
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(8) / 2006 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-metodice privind transferul funcţional în kinetoterapie pentru recuperarea controlului postural la pacienţi după accident vascular cerebral
Agapii Eugeniu, Perjesco Leonid, Pascal Oleg, Danail Serghei
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(8) / 2006 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11