IBN
Close
Railean Elena
Cuvinte-cheie (203): globalizare (3), онлайн-образование (2), online education (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Are open textbooks effective for learning? Investigating the issue of human-computer interaction in pedagogical design of open textbook affordable for a diversity of learning environments
Railean Elena1, Elci Atilla2, Ivanova Malinka Spasova3, Alias Maizam4, Bîrnaz Nina5
1 The American University of Moldova,
2 Aksaray University,
3 Technical University, Sofia,
4 Universiti Tun Hussein onn Malaysia, Batu Pahat, Johor,
5 State University of Moldova
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1828. 2021. Bristol, UK. ISBN 17426588.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul global al accesului deschis la publicațiile științifice
Railean Elena12
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Americană din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul schimbărilor societale asupra comportamentului individual și social
Railean Elena
Universitatea Americană din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Impactul evaluării formative pentru dezvoltarea abilității de gândire critică în cadrul cursului de psihologie a evaluării
Railean Elena
Universitatea Americană din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning Resource Management from Investigating Intrinsic Motivation in Various Learning Environments
Railean Elena1, Trofimov Victoria2, Aktas Daiva3
1 The American University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”,
3 Vilniaus Kolegija University of Applied Sciences, Vilnius
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic în evaluarea formativă și sumativă
Railean Elena
Universitatea Americană din Moldova
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările societale ale globalizării și educației în condițiile digitalizării lumii moderne
Railean Elena1, Trofimov Victoria2
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological aspects of torture and their impact on social mind
Railean Elena
The American University of Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological expertise or/and legal psychology: a meta-system review
Railean Elena1, Baghici Nicoleta2
1 The American University of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Открытый учебник в контексте глобальных возможностей, проблем и рисков
Railean Elena1, Катышев Павел2, Оленев Станислав3
1 Американский университет Молдовы,
2 Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г.Москва,
3 Кемеровский государственный университет, Кемерово
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема интеллекта в современном обществе.
Railean Elena12, Калькина Валерия2
1 Американский университет Молдовы,
2 Институт перспективных исследований МПГУ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Affordances in digital textbook use and development
Railean Elena12
1 University of European Studies of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Online Course Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Vol. 4. 2018. Pennsylvania, Statele Unite. ISBN 978-152255474-5, 1522554726, 978-152255472-1.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative tools to promote open electronic archives
Gudima Ana, Cheradi Natalia, Railean Elena, Nicuță Ina
Academia de Studii Economice din Moldova
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Событийный маркетинг как средство продвижения библиотечных услуг
Railean Elena
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Învăţarea pe tot parcursul vieţii în context european: impactul economic, social şi de mediu din perspectivă metasistemică
Railean Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-114. Vizualizări-1322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia actuală şi perspectivele elaborării manualului digital în sistemul educaţional din Republica Moldova
Railean Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркетинг взаимоотношений – новый подход  в организации работы библиотек
Railean Elena
Академия экономического образования Молдавии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Analitica învățării pentru învățământul superior
Railean Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul major al globalizării asupra educației: îmbătrânirea demografică
Railean Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-54. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării asupra educaţiei: abordare metasistemică
Railean Elena
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30