IBN
Close
Popuşoi Ana
Cuvinte-cheie (44): thioureas (2), isothiocyanatopropenones (2), chalcones (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Synthesis and characterization of CuPc-PEPC composite thin films and photovoltaic devices by drop casting method
Potlog Tamara, Furtună Vadim, Lungu Ion, Robu Stephan V., Dragalina Galina, Popushoi Ana, Bulmaga Petru
State University of Moldova
Materiale Plastice
Nr. 4(57) / 2021 / ISSN 0025-5289
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Metaloftalocianine solubile în apă din copolimeri de N-vinilpirolidonă cu clorură de acriloil
Popuşoi Ana, Robu Ştefan, Tiuleanu Pavel, Dragalina Galina, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thin films composites based on carbazole containing copolymers and metal phthalocyanines
Robu Stephan V., Dragalina Galina, Popushoi Ana, Lungu Ion, Nasedchina Nadejda, Chiriţa Arcadii, Dementiev Igor, Potlog Tamara
State University of Moldova
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5. 2020. Sibiu, România. ISSN ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Copolimeri de N-carbazoliletilmetacrilat grefaţi cu metalo-ftalocianine pentru elaborarea celulelor fotovoltaice
Robu Ştefan, Tiuleanu Pavel, Popuşoi Ana, Dragalina Galina, Potlog Tamara, Lungu Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copolymers from mono- and polyhydroxiphthalocianine of zinc for the preparation of semiconductor coats
Popushoi Ana, Robu Stephan V., Dragalina Galina, Potlog Tamara, Lungu Ion
State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mono- şi polihidroxiftalocianine de zinc grefate cu polimeri carbazolici pentru materiale fotosensibile
Robu Ştefan, Popuşoi Ana, Dragalina Galina, Lungu Ion, Furtună Vadim, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea sintezei unor monomeri carbazolici
Dragalina Galina, Robu Ştefan, Popuşoi Ana, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Copolimeri carbazolici funcționalizați cu hidroxiftalocianina de zinc pentru straturi de semicontori organici
Popuşoi Ana, Robu Ştefan, Dragalina Galina, Potlog Tamara, Sahanovschih Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Straturi subțiri de ftalocianină de zinc obținute din soluție chimică prin metoda picăturii utilizate în celule solare organice
Furtună Vadim, Robu Ştefan, Dragalina Galina, Popuşoi Ana, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Investigarea metodelor de sinteză pentru 3-(antracen-9-il)-1-(4-izotiocianatofenil)-prop-2-en-1-onă
Popuşoi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Aromatic isothiocyanatopropenones and thiourea derivatives. Synthesis and biological properties
Barba Nicanor1, Gulea Aurelian1, Popushoi Ana1, Lozan-Tîrşu Carolina2, Poirier Donald3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Universitatea Laval
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 July, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substituted 1,3-phenyl(pyridyl) propenones and derivatives with thiosemicarbazidic groups. Structrure – (hl-60) antileukemia activity relationship
Popushoi Ana1, Gulea Aurelian1, Barba Nicanor1, Roy Jenny2, Poirier Donald2
1 State University of Moldova,
2 CHUL Research Center (Université Laval)
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characteristics investigation of copolymer PEPC with azodye disperse orange
Robu Stephan V.12, Loghina (Beţ) Liudmila34, Getmanchuk Yu.5, Popushoi Ana1, Shepel Diana4, Meshalkin Alexei2, Prisacar Alexandr2, Boiarinov Yu.2, Achimova Elena2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 University of Pardubice,
4 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
5 Taras Shevchenko National University of Kyiv
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of photothermoplastic materials containing carbazol
Dragalina Galina, Robu Stephan V., Popushoi Ana, Drăguţan Corina
State University of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

PEPC/CoPc nanocomposites: technology and their optical characteristics
Bordian Olga1, Verlan Victor1, Culeac Ion1, Iovu Mihail1, Popushoi Ana2, Popuşoi Mihail2, Dragalina Galina2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 19 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi studiul unor polimeri carbazolici fotoluminescenţi grefaţi cu coloranţi metaloftalocianinici
Robu Ştefan1, Popuşoi Ana1, Dragalina Galina1, Culeac Ion2, Popuşoi Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biologic properties of some1-(alchyl) phenyl-3-(4-(3-(pyridin-2 il) acryloyl)phenylthiourea
Popushoi Ana1, Barba Nicanor1, Gulea Aurelian1, Roy Jenny2, Poirier Donald2, Prisakari Viorel I.3
1 State University of Moldova,
2 Université Laval, Québec,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technology and some optical proprieties of nanocomposites PEPC/CuPc
Bordian Olga1, Culeac Ion1, Iovu Mihail1, Verlan Victor1, Popushoi Ana2, Popuşoi Mihail2, Robu Stephan V.2, Dragalina Galina2, Shepel Diana3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Luminophore organic nanocomposites on the base of polymer and isothiocianatohalconic compounds
Verlan Victor1, Andries Andrei1, Iovu Mihail1, Bordian Olga1, Buzurniuc Svetlana1, Nistor Iurie1, Culeac Ion1, Popushoi Ana2, Dragalina Galina2, Barba Nicanor2
1 Institute of Applied Physics,
2 State University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NNN 18 P Photoluminescent thin films with nanostructured surface
Andries Andrei1, Iovu Mihail1, Culeac Ion1, Nistor Iurie1, Robu Stephan V.2, Dragalina Galina2, Popushoi Ana2, Mitcov Dmitri2, Enache M.3, Petrenko Peter A.1
1 Institute of Applied Physics,
2 State University of Moldova,
3 Technical University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24