IBN
Close

111Publicaţii

865Descărcări

70489Vizualizări

Gudumac Valentin44Andronache Lilia34Sardari Veronica28Pantea Valeriana26Ştîrba Olga17Gulea Aurelian11Lazăr Cornelia11Rudic Valeriu10Şveţ Inna9Popa Veaceslav9Fulga Ala8Rojnoveanu Gheorghe7Mişina Ana7Aneste Eduard7Gurghiş Radu6Pavlovschi Ecaterina6Procopişin Larisa5Mihalciuc Olga5Chiriac Tatiana4Nacu Viorel4Rîvneac Victor4Borovic Djina4Cepoi Liliana3Şciuca Svetlana3Mocan Elena3Todiraş Mihail3Ţînţari Stanislav3Vozian Marin3Protopop Svetlana3Rîvneac Elena3Ceahlău Mariana3Bulimaga Valentina2Stratulat Silvia2Ceban Emil2Donos Ala2Moroz Petru2Revenco Ninel2Spînu Constantin2Ţapcov Victor2Globa Pavel2Rusanovschi Grigore2Selevestru Rodica2Revencu Tatiana2Pălărie Victor2Garbuz Olga2Alsaliem Tatiana2Trohin Maria2Iliev Albina-Mihaela2Ghidirim Gheorghe1Ambros Ala1Codreanu Svetlana1Berliba Elina1Gagauz Ion1Granciuc Gheorghe1Bernic Jana1Saulea Aurel1Topor Boris1Sandrosean Argentina1Sîrbu Sofia1Spinei Aurelia1Spinei Iurie1Tcaciuc Eugen1Trifan Valentina1Ciobanu Pavel1Smeşnoi Valentina1Uşurelu Natalia1Gudumac Eva1Nacu Ludmila1Lîsîi Dan1Ciobanu Sergiu1Sandrosean Iurie1Caraiani Olga1Djur (Maxacova) Svetlana1Matcovschi Valeriu1Graur Vasile1Nicolescu Alina Florica1Ioniţa S.1Bălteanu Olga1Timercan Tatiana1Samohvalov Elena1Cobzac Vitalie1Deleanu Călin1Boiciuc Chiril1Blăniţă Daniela1Vremere N.1Ferdohleb Alina1Pălărie Natalia1Plamadeala Svetlana1Usataia Irina1Harea Patricia1Gamaniuc Marina1Martîn Cristina1Schiegnitz Eik1Al-Nawas Bilal1Kammerer Peer Wolfgang1Lefeber Dirk1Wevers Ron1Huijben Karin1Staedt Henning 1Dau Michael1Ottl Peter1Thiem Daniel G.E.1Hristea Elena1Palii Natalia1
Tagadiuc Olga
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(8)
Scopus Author ID
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD

Articole în reviste din RM - 67. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 17.
Publicații indexate în SCOPUS - 10. Teze/Rezumate în culegeri - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 26
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 27
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 8
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2024 - 2

The joint transnational call for proposals 2021, JPIAMR HARISSA
Tagadiuc Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 2 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of micromolecular copper complexes of thiosemicarbazides as an endogenous catalase inducer/activator
Andronache Lilia1 , Pantea Valeriana1 , Gulya Aurelian2 , Tagadiuc Olga1 , Gudumak V.1 , Matcovschi Valeriu3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University,
3 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 February, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 10

Asocierea schimbărilor climatice cu procesele neurodegenerative
Lazăr Cornelia , Tagadiuc Olga , Timercan Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Can dandelion’s phenolic compounds suppress glioblastoma cells viability?
Fulga Ala , Gudumak V. , Todiraş Mihail , Tagadiuc Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of the Balkan Medical Union
Vol. 58, Nr. 1 / 2023 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes of local ocular reninangiotensin system (RAS) markers in hypertensive retinopathy (HR)
Pavlovschi Ecaterina , Tagadiuc Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copper coordination compounds with thiosemicarbazones: in vitro assessment of their potential in inhibiting glioma viability and proliferation
Pantea Valeriana1 , Andronache Lilia1 , Globa Pavel1 , Pavlovschi Ecaterina1 , Gulya Aurelian2 , Tagadiuc Olga1 , Gudumak V.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University
Archives of the Balkan Medical Union
Vol. 58, / 2023 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmfulness of prooxidants in bronchopulmonary dysplasia in preterm children
Ceahlău Mariana1 , Selevestru Rodica12 , Tagadiuc Olga1 , Şciuca Svetlana21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In Vitro Evaluation of the Cytotoxic Potential of Thiosemicarbazide Coordinating Compounds in Hepatocyte Cell Culture
Pantea Valeriana , Cobzac Vitalie , Tagadiuc Olga , Pălărie Victor , Gudumak V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Biomedicines
Vol. 11, / 2023 / ISSN - / ISSNe 2227-9059
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări hipoxoco-ischemice în displazia bronhopulmonară la copiii premature
Ceahlău Mariana1 , Tagadiuc Olga1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(76) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor alternative de combatere a rezistenței la antimicrobiene
Lazăr Cornelia , Tagadiuc Olga , Ferdohleb Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Nr. 1(S) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 23 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul oxidativ la copiii cu displazie bronhopulmonară
Ceahlău Mariana1 , Tagadiuc Olga1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul exudatelor dure la pacienții cu diabet zaharat de tip 1
Pălărie Natalia12 , Palii Natalia2 , Tagadiuc Olga1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SRL „Centrul de Medicină Regenerativă”
Afecțiuni oculare: abord multidisciplinar, tehnologii moderne de diagnostic și tratament, tendințe
2023. Chişinău. .
Disponibil online 8 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Advanced Oxidation Protein Products Variation in Experimental Ovarian Torsion
Lazăr Cornelia , Tagadiuc Olga , Stratulat Silvia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering . NanoBioMat 2022
Summer Edition. 2022. . .
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes of oxidative stress indices and antioxidant system in the liver tissue on the administration of some coordination compound of copper, derivatives of thiosemicarbazide
Pantea Valeriana , Popa Veaceslav , Tagadiuc Olga , Andronache Lilia , Gudumak V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre afectarea prin carie dentară şi particularităţile metabolismului fosfocalcic la copiii cu maladii severe ale sistemului nervos central provocate de hipoxia perinatală
Spinei Aurelia , Bălteanu Olga , Plamadeala Svetlana , Hristea Elena , Spinei Iurie , Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taraxacum officinale acts as a powerful antioxidant
Fulga Ala , Tagadiuc Olga , Gudumak V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The modulatory action of Taraxacum officinale on the glutathione system
Fulga Ala , Protopop Svetlana , Andronache Lilia , Tagadiuc Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Acţiunea extractelor din Taraxacum officinale asupra conţinutului de tioli
Fulga Ala , Tagadiuc Olga , Todiraş Mihail , Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(26) / 2021 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modifications of the erythrocytic antioxidant system in the administration of new coordinative compounds
Pantea Valeriana , Gamaniuc Marina , Popa Veaceslav , Tagadiuc Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serum depletion and tear increase of total antioxidant capacity in hypertensive retinopathy
Pavlovschi Ecaterina1 , Pantea Valeriana1 , Borovic Djina2 , Tagadiuc Olga1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Ovisus Medical Center
Archives of the Balkan Medical Union
Vol. 56, / 2021 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 26 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of ischemia modified albumin (IMA) as a biomarker in hypertensive retinopathy
Pavlovschi Ecaterina1 , Pantea Valeriana1 , Borovic Djina2 , Tagadiuc Olga1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Ovisus Medical Center
Medicine and Pharmacy Reports
Vol. 94, / 2021 / ISSN 2602-0807
Disponibil online 19 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tear and serum superoxide dismutase and catalase activities in hypertensive retinopathy
Pavlovschi Ecaterina1 , Pantea Valeriana1 , Borovic Djina2 , Tagadiuc Olga1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Ovisus Medical Center
Russian Open Medical Journal
Vol. 10, / 2021 / ISSN 2304-3415
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The red blood cells glutathione reductase activity is influenced by taraxacum officinale
Fulga Ala , Pantea Valeriana , Andronache Lilia , Tagadiuc Olga , Gudumak V.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

A collagen membrane influences bone turnover marker in vivo after bone augmentation with xenogenic bone
Staedt Henning 1 , Dau Michael1 , Schiegnitz Eik2 , Thiem Daniel G.E.2 , Tagadiuc Olga3 , Pălărie Victor3 , Ottl Peter1 , Al-Nawas Bilal2 , Kammerer Peer Wolfgang2
1 University Medical Center Rostock, Rostock,
2 University Medical Center Mainz, Mainz,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Head and Face Medicine
Nr. 1(16) / 2020 / ISSN 1746-160X
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea conținutului total de polifenoli în păpădie
Fulga Ala , Pantea Valeriana , Gudumac Valentin , Todiraş Mihail , Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosis characteristics of congenital disorders of glycosylation of 40 suspected patients from Moldova
Boiciuc Chiril1 , Blăniţă Daniela1 , Samohvalov Elena2 , Tagadiuc Olga2 , Nicolescu Alina Florica34 , Deleanu Călin43 , Wevers Ron5 , Huijben Karin5 , Lefeber Dirk5 , Uşurelu Natalia1
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
4 "C.D. Nenitzescu" Centre of Organic Chemistry, Romanian Academy,
5 Radboud University
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(86) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-1011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Differential diagnostic method of rotaviral infection based on metabolic acidosis in infants
Alsaliem Tatiana , Donos Ala , Tagadiuc Olga , Revenco Ninel , Spînu Constantin , Iliev Albina-Mihaela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5. 2020. Sibiu, România. ISSN ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea modificărilor markerilor OCT în retinopatia hipertensivă
Pavlovschi Ecaterina1 , Stratulat Silvia1 , Ambros Ala1 , Borovic Djina2 , Tagadiuc Olga1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul medical ‚,Ovisus’’
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Method for assessing the antiinflammatory activity of biologically active substances
Şveţ Inna , Pantea Valeriana , Tagadiuc Olga , Gudumak V. , Popa Veaceslav , Andronache Lilia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 23 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Method of differential diagnossis of rotavirus infection based on metabolic acidosis in infants
Alsaliem Tatiana , Donos Ala , Tagadiuc Olga , Revenco Ninel , Spînu Constantin , Iliev Albina-Mihaela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările activității glutation peroxidazei în serul sangvin la administrarea unor compuși coordinativi autohtoni
Pantea Valeriana , Popa Veaceslav , Fulga Ala , Şveţ Inna , Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările enzimei glutation peroxidazei în serul sanguin la administrarea unor compuși coordinativi autohtoni
Pantea Valeriana , Popa Veaceslav , Fulga Ala , Şveţ Inna , Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiol-disulfide metabolism in kidney tissue at the administration of some copper coordination compounds
Sardari Veronica1 , Pantea Valeriana1 , Gulya Aurelian2 , Tagadiuc Olga1 , Andronache Lilia1 , Şveţ Inna1 , Tsapkov Victor I.2 , Gudumak V.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea prognostică a D-dimerilor în infecția cu COVID-19
Martîn Cristina , Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Coordination compound as inhibitor of superoxid radical.
Garbuz Olga1 , Pantea Valeriana2 , Usataia Irina3 , Graur Vasilii О.3 , Tsapkov Victor I.3 , Sardari Veronica2 , Tagadiuc Olga2 , Gudumak V.2 , Gulya Aurelian3
1 Institute of Zoology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Moldova State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ischemia modified albumin in experimental ovarian torsion with and without controlled reperfusion
Lazăr Cornelia1 , Vozian Marin1 , Pantea Valeriana1 , Mishina Anna2 , Tagadiuc Olga1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista Română de Medicină de Laborator
Nr. 1(27) / 2019 / ISSN 2284-5623
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul oxidativ în fibrogeneza hepatică
Trohin Maria , Globa Pavel , Berliba Elina , Tcaciuc Eugen , Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of controlled reperfusion on experimental ovarian torsion
Lazăr Cornelia1 , Vozian Marin1 , Pantea Valeriana1 , Şveţ Inna1 , Mishina Anna2 , Tagadiuc Olga1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Russian Open Medical Journal
Vol. 8, / 2019 / ISSN 2304-3415
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перекрут предатков матки у детей и подростков. XXXII Международный конгресс с курсом эндоскопии
Харя Патричия1 , Мишина Анна1 , Гудумак Ева2 , Берник Жанна2 , Тагадюк Ольга2 , Лазэр Корнелия2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний XXXII Международный конгресс с курсом эндоскопии
Ediția 32. 2019. Moscova, Rusia. ISBN 978–5–906484–42–0.
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Efectele unor compuși biologic activi autohtoni cu proprietăți antitumorale asupra intensității stresului oxidativ (cercetări in vitro)
Pantea Valeriana , Şveţ Inna , Popa Veaceslav , Tagadiuc Olga , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este dialdehida malonică un marker util în torsiunea ovariană?
Lazăr Cornelia , Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemoperitoneul posttraumatic abordat nonoperator în corelaţie cu indicii biochimici ai intoxicaţiei, sistemului oxidativ și antioxidant
Aneste Eduard , Tagadiuc Olga , Rojnoveanu Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(15) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 19 June, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul citokinelor pro-inflamatorii în ciroza hepatică
Trohin Maria , Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul indicilor de laborator în diagnosticul torsiunii ovariene (revista literaturii)
Lazăr Cornelia1 , Mişina Ana2 , Tagadiuc Olga1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(16) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Efectele speciilor reactive de oxigen asupra sistemului de reproducere feminin
Lazăr Cornelia1 , Protopop Svetlana1 , Mişina Ana2 , Tagadiuc Olga1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-41. Vizualizări-1087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea indicilor stresului oxidativ și protecției antioxidante în măduva osoasă în hepatita toxică și la administrarea polizaharidelor sulfatate din spirulină
Mihalciuc Olga1 , Sardari Veronica1 , Pantea Valeriana1 , Andronache Lilia1 , Procopişin Larisa2 , Tagadiuc Olga1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-1145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența unor compuși bioactivi autohtoni asupra indicilor metabolismului glucidic în țesutul osos în osteopatiile experimentale
Sardari Veronica , Mihalciuc Olga , Şveţ Inna , Andronache Lilia , Tagadiuc Olga , Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффекты контралируемой реперфузии на уровень малонового диальдегида в сыворотке крови при ишемии-реперфузии яичников
Лазэр Корнелия1 , Тагадюк Ольга1 , Мишина Анна2 , Возиян Марин1 , Пантя Валериана1
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Центр матери и ребенка
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний XXX Юбилейный международный конгресc c курсом эндоскопии
Ediția 30. 2017. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-906484-36-9.
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 9

Dinamica absorbției hemoperitoneului pe parcursul abordării nonoperatorii
Aneste Eduard , Rojnoveanu Gheorghe , Tagadiuc Olga , Gurghiş Radu , Ţînţari Stanislav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AOPP changes in in vitro testing of local remedies in physiogical condition and associated asthma
Andronache Lilia1 , Tagadiuc Olga1 , Sardari Veronica1 , Mihalciuc Olga1 , Cepoi Liliana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 111