IBN
Close
Rudacova Angela
Cuvinte-cheie (102): arahide (5), alergeni (5), esterases (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2022 - 4

Content analysis of main carotenoids in mature fruits of tomatoes
Rudakova Angela1 , Mihnea Nadejda2 , Rudakov Serghei1 , Klimautsan Diana2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferențierea reacției antioxidative a genotipurilor de tomate la stresul termic sau hidric la descendenții plantelor infectate cu virusuri
Mărîi Liliana1 , Andronic Larisa1 , Smerea Svetlana1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala2 , Rudacov Serghei2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea și selectarea liniilor de perspectivă pentru ameliorarea caracterelor de productivitate și calitate la tomate
Mihnea Nadejda1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala1 , Climăuțan Diana1 , Rosca Cristian1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка продуктивности и качества зерна сортов озимой Тритикале
Лятамборг Светлана1 , Ротарь Сильвия1 , Горе Андрей1 , Рудакова Анжела2 , Кердиварэ Алла2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Молдавский Государственный Университет
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 6, Vol.2. 2022. Круты, Украина. .
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Genotipuri noi de grâu comun de toamnă – productivitatea și calitatea boabelor
Lupaşcu Galina1 , Gavzer Svetlana1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea caracterelor cantitative și calitative la liniile de soia obținute în rezultatul mutagenezei experimentale
Malîi Aliona1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea peroxidazelor în tomate sub acţiunea virusurilor mozaicului tutunului şi aspermiei tomatelor
Rudacova Angela1 , Rudacov Serghei1 , Cherdivara Ala1 , Mărîi Liliana2 , Andronic Larisa2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение активности пероксидаз в проростках мягкой пшеницы после обработки зерен грибами Fusarium Oxysporum и Drechslera Sorokiniana
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Кердиварэ Алла1 , Лупашку Галина2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение полиморфизма эстеразных изоферментов в семенах картирующей популяции яровой мягкой пшеницы
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Чесноков Юрий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Polymorphism of esterase isoenzymes of ripe seeds of samples of radish (Raphanus sativus L.)
Rudakova Angela1 , Rudakov Serghei1 , Artemyeva Anna M.2 , Kurina Anna2 , Kocherina Nataliya3 , Chesnokov Yuriy3
1 State University of Moldova,
2 Federal Research Center N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources,
3 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg
Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya
Nr. 5(55) / 2020 / ISSN 0131-6397 / ISSNe 2313-4836
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ изоферментов эстераз зрелых семян рекомбинантных инбредных линий яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.)
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Чесноков Юрий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Луназин: уникальный биоактивный полипептид в семенах сои
Шутов Андрей , Рудакова Анжела , Каховская Ирина
Молдавский Государственный Университет
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Происхождение и эволюция легумаинов Аsn-специфичных протеиназ семян
Каховская Ирина , Рудакова Анжела , Шутов Андрей
Молдавский Государственный Университет
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Origin and evolution of legumains, Asn-specific seed proteinases
Kakhovskaya Irina , Rudakova Angela , Shutov Andrei
State University of Moldova
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polymorphic spectra of isophorms of esterase enzymes of mature seeds from Brassica Rapa L. (Core collection samples)
Rudakova Angela1 , Rudakov Serghei1 , Artemyeva Anna M.2 , Chesnokov Yuriy3
1 State University of Moldova,
2 Federal Research Center N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources,
3 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qtl mapping of esterase isozyme forms in Brassica rapa L. Mature seeds
Rudakova Angela1 , Rudakov Serghei1 , Artemyeva Anna M.2 , Fateev D.2 , Kocherina Nataliya3 , Chesnokov Yuriy3
1 State University of Moldova,
2 N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry,
3 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg
Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 0131-6397 / ISSNe 2313-4836
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка эстеразного полиморфизма в зрелых семенах сурепицы (Brassica campestris L.)
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Артемьева Анна2 , Чесноков Юрий3
1 Молдавский Государственный Университет,
2 ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова,
3 ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полиморфные спектры изоформ эстераз зрелых семян образцов редьки посевной (Raphanus sativus L.) вир
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Артемьева Анна2 , Чесноков Юрий3
1 Молдавский Государственный Университет,
2 ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова,
3 ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Limited proteolysis of seed storage globulins in relation to their allergenicity
Kerdivara A. , Rudakova Angela , Rudakov Serghei , Kakhovskaya Irina , Shutov Andrei
State University of Moldova
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polymorphism of esterases in seeds of small radish (Raphanus sativus L.) from collection of VIR
Rudakova Angela1 , Rudakov Serghei1 , Artemyeva Anna M.2 , Kurina Anna2 , Kocherina Nataliya3 , Chesnokov Yuriy3
1 State University of Moldova,
2 Federal Research Center N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources,
3 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41