IBN
Close

35Publicaţii

744Descărcări

13955Vizualizări

Popovici Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 2

Evoluția reglementărilor cu privire la conturile consolidate ale grupurilor financiar - industriale
Curagău Natalia , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Munca la distanță în administrația publică: perspectivele post-Covid
Popovici Angela , Popovici Corneliu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția a 26-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Accounting and tax aspects of software
Gorgos Nicoleta , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accounting aspects of philanthropic donations
Patrașcu Vlada , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accounting treatments for stock recognition and valuation
Guzun Iraida , Peca Mihaela , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza cadrului normativ național prin prisma integrării dimensiunii de gen în documentele instituționale la nivel central și local
Popovici Angela , Ţepordei Aurelia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte noi privind raportarea financiară a entităților din Republica Moldova
Nederiţa Alexandru , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-25-0.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica cooperării transfontaliere între Republica Moldova, România și Ucraina pe dimensiunea conservării patrimoniului istoric
Popovici Angela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performance management in the Moldovan public service
Popovici Angela
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Abordări contabile ale partidelor politice din Republica Moldova
Potorac Sorina , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte noi aferente contabilității incapacității temporare de muncă și a concediului de odihnă
Grosu Felicia , Cuculescu Alexandra , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitalul propriu – interpretări și abordări contabile
Golea Natalia , Ciorici Maria , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concerns regarding expenses accounting
Nederiţa Alexandru , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea cheltuielilor și deducerea fiscală
Harea Virginia , Leahu Evelina , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea politicilor publice ca parte integrantă a procesului democratic modern
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public administration reform in the Republic of Moldova: progress and challenges
Popovici Angela , Popovici Corneliu
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(39). 2020. Manchester, Great Britain . ISBN 978-0-216-01072-7.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidaritatea europeană: între tradiție și provocările actuale
Popovici Angela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spațiul europen al cercetării de la Strategia Lisabona la Europa 2020
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Armonizarea cadrului normativ al contabilităţii şi raportării financiare din Republica Moldova cu acquis-ul comunitar
Nederiţa Alexandru , Popovici Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul informațiilor contabile privind cheltuielile asupra procesului decizional în entitățile comerciale
Bajerean Eudochia , Popovici Angela , Bugan Corneliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35