IBN
Close

35Publicaţii

196Descărcări

9771Vizualizări

Nagacevschi Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2022 - 4

Cercetări interdisciplinare la fortificația cogâlniceni „Cetățuie”, raionul Rezina
Zanoci Aurel , Băţ Mihail , Asăndulesei Andrei , Tencariu Felix-Adrian , Serbinov Sergiu , Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind vârsta solurilor din stratul cultural aferent epocii fierului în siturile arheologice din microzona Saharna
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-41-8.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinary research at the archaeological sites of the 4th-3rd centuries BC near the village of Cogâlniceni (Rezina district, Republic of Moldova)
Zanoci Aurel1 , Băţ Mihail1 , Asăndulesei Andrei2 , Sochircă Vitalie1 , Tencariu Felix-Adrian2 , Nagacevschi Tatiana1
1 State University of Moldova,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Cercetari Arheologice
Nr. 1(29) / 2022 / ISSN 0255-6812
Disponibil online 26 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roci prezente în stratul cultural aferent epocii fierului în siturile arheologice din microzona Saharna
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistrean
2022. Chișinău-Saharna. ISBN 978-9975-87-998-9.
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Aspecte privind cercetările geopedologice la situl arheologic din epoca fierului Saharna „Rude” din raionul Rezina
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind investigațiile interdisciplinare la situl arheologic Lipoveni-La Nisipărie (raionul Cimișlia)
Sochircă Vitalie1 , Nagacevschi Tatiana1 , Matveev Sergiu1 , Vornic Vlad2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecțiile pedologice din patrimoniul unor instituții de cercetare din Republica Moldova
Curcubăt Stela12 , Pană Sergiu2 , Badiuc Irina2 , Nagacevschi Tatiana3
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări antropice în profilurile de sol din situl arheologic Saharna-Ţiglău
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Dimo – eminent savant şi pedagog al şcolii superioare
Nagacevschi Tatiana , Curcubăt Stela
Institutul de Ecologie şi Geografie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale privind degradarea fertilităţii solului
Nagacevschi Tatiana1 , Curcubăt Stela2 , Ciubuc Natalia1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea activităţii economice a comunităţilor din epoca fierului din microzona Saharna în rezultatele cercetărilor geopedologice
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
Volumul 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-831-9.
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Cercetări geopedologice la situl arheologic Saharna-Rude din raionul Rezina, Republica Moldova
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date pedologice din mormântul descoperit la Saharna „Țiglău”, raionul Rezina
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma funciară în Moldova, ca rezultat al unei strategii arbitrare
Nagacevschi Tatiana1 , Curcubăt Stela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situl arheologic din Epoca Fierului Saharna „Rude” din raionul Rezina, Republica Moldova: investigații geopedologice
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3454-7-7.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cercetări interdisciplinare la situl Saharna Mare/„Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina)
Nagacevschi Tatiana1 , Simalcsik Angela23 , Sochircă Vitalie1 , Rafailă-Stanc Simina Margareta4
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
4 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări pedologice la situl arheologic Saharna Mare/ „Dealul Mănăstirii” din Raionul Rezina
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 39-a. 2019. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind analiza solului din situl arheologic de epoca fierului, „Saharna Mare” / Dealul Mănăstirii, raionul Rezina, Republica Moldova
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moştenire de LA V. V. Dokuceaev
Curcubăt Stela1 , Nagacevschi Tatiana2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Caracteristicile solului din arealul siturilor arheologice din epoca fierului Saharna „Tiglău” şi ,,Saharna Mare / Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina, Republica Moldova
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35