IBN
Close

73Publicaţii

361Descărcări

29284Vizualizări

Mihnea Nadejda
Cuvinte-cheie (160): tomato (17), tomate (13), variability (9)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole cat. B - 17
 • 3.1.4.Articole cat. C - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 11
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 25
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2022 - 2

Evaluarea și selectarea liniilor de perspectivă pentru ameliorarea caracterelor de productivitate și calitate la tomate
Mihnea Nadejda1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala1 , Climăuțan Diana1 , Rosca Cristian1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacţia formelor parentale şi hibrizilor F2 de tomate la temperaturi stresante
Mihnea Nadejda , Climăuțan Diana , Rosca Cristian
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Manifestarea caracterelor fructului și productivității la tomate
Mihnea Nadejda , Climăuțan Diana , Chihai Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precocity and productivity of the tomato forms carrying the β (carotene) and r (yellow flesh) genes
Mihnea Nadejda
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacția unor linii de tomate la izolatele fungului Alternaria alternata
Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea şi heritabilitatea rezistenţei genotipurilor de tomate la patogenii fungici Alternaria alternata şi Fusarium spp
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Грибковые патогены в листьях нижнего яруса сортов томата Mary Gratefully и Tomiș
Белоусова Галина , Михня Надежда
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кластерный анализ влияния грибов Fusarium spp. на всхожесть семян томата
Лупашку Галина , Михня Надежда , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Современная микология в России
Ediția 6, Vol. 8. 2021. . DOI 10.14427/cmr.2020.viii.12; 10.14427/cmr.2020.viii.13.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реакция сортов томата, несущих гены β (Carotene) и R (yellow flesh), на стрессовые температуры
Михня Надежда , Климэуцан Д. , Рошка К.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Evaluarea genotipurilor de tomate, selectate din generațiile F1 – F4 în baza caracterelor morfobiologice și agronomice
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina , Chihai Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New tomato cultivare milenium
Mihnea Nadejda , Grati Maria , Jacotă Anatol , Grati Vasile
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние грибов Alternaria alternata и Fusarium spp. На вариабельность и наследуемость признаков роста томата
Михня Надежда , Лупашку Галина , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties
Zamorzaeva Irina , Bahşiev Aighiuni , Mihnea Nadejda
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea variabilității unor caractere morfobiologice şi agronomice la tomate
Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of initial tomatoes material based on reaction to some fungy pathogens
Mihnea Nadejda , Lupashku Galina A.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile biologice și de producție la tomate cu creștere indeterminată
Mihnea Nadejda , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resistance of new tomato initial material to increased temperature
Mihnea Nadejda , Lupashku Galina A. , Kristya N.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RGA markers to study of the genetic diversity of some tomato genotypes in Moldova
Bivol Ina , Sîromeatnicov Iulia , Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul relațiilor gazdă – patogen în declanşarea bolilor la plante şi identificarea genotipurilor rezistente
Lupaşcu Galina , Andronic Larisa , Smerea Svetlana , Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spread of phytoplasma infection in the tomato field depending on the climatic conditions of the year
Zamorzaeva Irina , Bahşiev Aighiuni , Mihnea Nadejda
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 73