IBN
Close
Lisnic Stelian
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Acumularea prolinei în frunzele plantelor de sfeclă de zahăr şi soia în funcţie de dozele crescănde de azot, fosfor, potasiu, mangan şi zinc în mediu
Lisnic Stelian
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul de Fe, Cu, Mn, Zn şi prolină, activitatea nitratreductazei şi peroxidazei în frunzele sfeclei de zahăr (Beta vulgaris L.) În funcţie de aprovizionarea plantelor cu mangan şi umiditatea solului
Lisnic Stelian , Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul fertilizantului MICROCOM-T şi suspensiilor bacteriene (Azotobacter chroococcum, Bacillus subtilis, Pseudomonas putida) asupra sfeclei de zahăr în funcţie de condiţiile de umiditate a solului
Lisnic Stelian , Lemanova Natalia , Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Impact of soil pollution with copper on content of Cu, Mn and Fe, nitrate reductase and peroxidase activity in soybean and sugar beet plants
Lisnic Stelian , Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Activitatea nitratreductazei în sol, nitratreductazei şi peroxidazei în frunze la tratarea seminţelor de soia cu sulfat de zinc şi cupru
Lisnic Stelian , Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea impactului secetei asupra sfeclei de zahăr la aplicarea fertilizantului MICROCOM-T, suspensiilor şi metaboliţilor de microorganisme
Lisnic Stelian , Lemanova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Conţinutul de Fe, Cu, Mn, Zn, Pb şi activitatea nitratreductazei în plante în dependenţă de poluarea solului cu Pb şi Cu. Aplicarea sulfaţilor
Lisnic Stelian1 , Toma Simion1 , Lupan Aurelia2 , Coreţcaia Iulia1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 29 August, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nitrate reductase and peroxidase activity in sugar beet leaves under application of trace elements and temporal water stress
Lisnic Stelian , Toma Simion , Lemanova Natalia , Coretscaia Iulia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 17 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sucrose accumulation in sugar beet plants under the influence of treatment with cobamid coordination compounds containing trace elements Co and B
Bulhak Ion1 , Shtefyrtse Anastasia A.2 , Coropceanu Eduard1 , Lisnic Stelian2 , Ciobănică Olga1 , Melenciuc Mihail2 , Buceaceaia Svetlana2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratarea seminţelor de sfeclă de zahăr cu fertilizantul MICROCOM –T şi tomatozidă, activitatea nitratreductazei în sol şi frunze şi productivitatea de rizocarpi
Lisnic Stelian , Toma Simion , Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Активность нитратредуктазы и пероксидазы у сахарной свеклы в зависимости от применения препарата микроком-т, микроорганизмов и кратковременного водного стресса
Лисник С. , Тома Семион , Леманова Н. , Корецкая Ю.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Acţiunea nichelului (Ni) ca microelement şi poluant asupra unor procese fiziologice la sfecla pentru zahăr
Lisnic Stelian , Coreţcaia Iulia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microelementele – factor esenţial in reglarea nutriţiei minerale, rezistenţei şi productivităţii plantelor agricole
Toma Simion , Veliksar Sofia , Lisnic Stelian , Lupan Aurelia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie
Vol.29. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-219-4.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Микроэлементы в сельском хозяйстве Республики Молдова и экологически безопасные способы применения микроудобрений
Тома Семион1 , Великсар София 1 , Кирилюк Владимир2 , Лупан Аурелия3 , Лисник С.1 , Кошман Сержиу4 , Люленова Валентна1 , Братко Дмитрий5 , Тудораке Георгий1
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»,
3 Ботанический сад АН Молдовы,
4 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
5 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Purificarea ecologică a solurilor de surplusul de cupru după defrişarea plantaţiilor multianuale
Veliksar Sofia , Mihailescu Constantin , Toma Simion , Lisnic Stelian , Kreidman Jana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Mediul Ambiant
Nr. 1(18) / 2005 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15