IBN
Close

46Publicaţii

300Descărcări

20789Vizualizări

Trofim Alina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Aplicarea unui biostimulator nou la cultivarea plantei medicinale Mentha Piperita
Zosim Liliana , Trofim Alina , Bulimaga Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyanobacterium SpirulCyanobacterium Spirulina (ARTHROSPIRA) Platensis as valuable source of anti-viral agentsina (ARTHROSPIRA) Platensis as valuable source of anti-viral agents
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina , Elenciuc Daniela
State University of Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor biostimulatori cianobacterieni asupra germinării seminţelor şi creşterii plantulelor de Mentha spicata L
Zosim Liliana , Bulimaga Valentina , Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aplicarea biopreparatelor cianobacteriene pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii
Trofim Alina1 , Bulimaga Valentina1 , Zosim Liliana1 , Bulimaga Maria-Bianca2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 University of Cologne
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assesment of the soil urease response to sulfonylurea herbicides based on statistical models
Borozan Aurica Breica1 , Lalescu Dacian V.1 , Mişcă Corina D.1 , Trofim Alina2 , Horablaga Marinel1 , Bordean Despina Maria1 , Popescu Sofia1 , Manea Dan Nicolae1
1 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania,
2 State University of Moldova
Applied Ecology and Environmental Research
Nr. 6(18) / 2020 / ISSN 1589-1623 / ISSNe 1785-0037
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical composition of cyanobacterium Calothrix marchica and perspectives its using in biotechnology
Trofim Alina , Bulimaga Valentina , Bulimaga Maria-Bianca
State University of Moldova
International Journal on Algae
Nr. 2(22) / 2020 / ISSN 1521-9429
Disponibil online 31 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul imunomodulator al extractului apos din Calothrix marchica pe fondalul diabetului experimental
Bacalov Iurie , Druţa Adriana , Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Biopreparate produse în baza biomasei de Spirulina platensis cu conţinut de seleniu şi perspective de utilizare
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenţa biochimică şi particularităţile morfologice ale tulpinii de cianobacterie Nostoc halophilum hansg. CNMN-CB-17
Trofim Alina1 , Borozan Aurica Breica2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea în predarea chimiei cu implicarea poeziei
Trofim Alina1 , Costin Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea creșterii plantelor prin utilizarea extractelor de cianobacterii
Trofim Alina1 , Costin Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul polizaharidelor produse de cianobacteria Spirulina platensis la cultivare mixotrofă
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina , Reva Veaceslav , Bulimaga Maria-Bianca
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Creativitatea - factor productiv în predarea chimiei
Trofim Alina1 , Borbila Diana23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Gimnaziul Năpadova, Florești ,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directed synthesis of exopolysaccharides in newly isolated cyanobacteria Nostoc Halphilum Hansg.
Trofim Alina , Bulimaga Valentina , Zosim Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epurarea apelor poluate cu ajutorul algelor clorofite
Leșco Anastasia1 , Trofim Alina2 , Melentiev Eugenia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa obţinerii tulpinilor autohtone de cianobacterii și perspectiva de valorificare a acestora
Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures of obtaning of exopolysaccharides produced by cyanobacteria Spirulina (Arthrospira) platensis and Nostoc linckia
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina , Pisova Maria
State University of Moldova
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(25) / 2018 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-52. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul influenеei unor factori fizico-chimici asupra conеinutului de polizaharide intracelulare produse de cianobacteria Spirulina platensis la cultivare mixotrofă
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul nanobacteriilor în calculii biliari și renali
Leșco Anastasia1 , Trofim Alina2 , Frunze Nina3 , Melentiev Eugenia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Biomonitorizarea calităţii apei râului Cogâlnic pe baza caracteristicii saprobiologice a algoflorei
Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46