IBN
Close

32Publicaţii

134Descărcări

19084Vizualizări

Rudacov Serghei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ResearchGate person ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 2

2. Diversitatea morfologică și a reacțiilor de răspuns a genotipurilor de tomate la factori abiotici de stres și infecții virale
Mărîi Liliana , Andronic Larisa , Smerea Svetlana , Rudacova Angela , Rudacov Serghei
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Abordări biotehnologice și genetice de evaluare și valorificare a genofondurilor de culturi cerealiere și tomate
Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023. ISBN 978-9975-62-605-7..
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile răspunsului genotipurilor de tomate sub acțiunea infecțiilor virale și a descendenților acestora la stresul abiotic
Mărîi Liliana1 , Andronic Larisa1 , Smerea Svetlana1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala2 , Rudacov Serghei2 , Sahanovschih Marionela1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Content analysis of main carotenoids in mature fruits of tomatoes
Rudakova Angela1 , Mihnea Nadejda2 , Rudakov Serghei1 , Klimautsan Diana2
1 Moldova State University,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferențierea reacției antioxidative a genotipurilor de tomate la stresul termic sau hidric la descendenții plantelor infectate cu virusuri
Mărîi Liliana1 , Andronic Larisa1 , Smerea Svetlana1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala2 , Rudacov Serghei2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa temperaturii şi patogenilor fungici asupra activităţii peroxidazelor la grâul comun
Lupashku Galina A.1 , Rudakova Angela2 , Rudakov Serghei2 , Kerdivara A.2 , Gavzer Svetlana1 , Kristya N.1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Moldova State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Variabilitatea peroxidazelor în tomate sub acţiunea virusurilor mozaicului tutunului şi aspermiei tomatelor
Rudacova Angela1 , Rudacov Serghei1 , Cherdivara Ala1 , Mărîi Liliana2 , Andronic Larisa2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение активности пероксидаз в проростках мягкой пшеницы после обработки зерен грибами Fusarium Oxysporum и Drechslera Sorokiniana
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Кердиварэ Алла1 , Лупашку Галина2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение полиморфизма эстеразных изоферментов в семенах картирующей популяции яровой мягкой пшеницы
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Чесноков Юрий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Polymorphism of esterase isoenzymes of ripe seeds of samples of radish (Raphanus sativus L.)
Rudakova Angela1 , Rudakov Serghei1 , Artemyeva Anna M.2 , Kurina Anna2 , Kocherina Nataliya3 , Chesnokov Yuriy3
1 Moldova State University,
2 Federal Research Center N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources,
3 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg
Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya
Nr. 5(55) / 2020 / ISSN 0131-6397 / ISSNe 2313-4836
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ изоферментов эстераз зрелых семян рекомбинантных инбредных линий яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.)
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Чесноков Юрий2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Polymorphic spectra of isophorms of esterase enzymes of mature seeds from Brassica Rapa L. (Core collection samples)
Rudakova Angela1 , Rudakov Serghei1 , Artemyeva Anna M.2 , Chesnokov Yuriy3
1 Moldova State University,
2 Federal Research Center N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources,
3 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qtl mapping of esterase isozyme forms in Brassica rapa L. Mature seeds
Rudakova Angela1 , Rudakov Serghei1 , Artemyeva Anna M.2 , Fateev D.2 , Kocherina Nataliya3 , Chesnokov Yuriy3
1 Moldova State University,
2 N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry,
3 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg
Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 0131-6397 / ISSNe 2313-4836
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка эстеразного полиморфизма в зрелых семенах сурепицы (Brassica campestris L.)
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Артемьева Анна2 , Чесноков Юрий3
1 Молдавский Государственный Университет,
2 ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова,
3 ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полиморфные спектры изоформ эстераз зрелых семян образцов редьки посевной (Raphanus sativus L.) вир
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Артемьева Анна2 , Чесноков Юрий3
1 Молдавский Государственный Университет,
2 ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова,
3 ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Limited proteolysis of seed storage globulins in relation to their allergenicity
Kerdivara A. , Rudakova Angela , Rudakov Serghei , Kakhovskaya Irina , Shutov Andrei
Moldova State University
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polymorphism of esterases in seeds of small radish (Raphanus sativus L.) from collection of VIR
Rudakova Angela1 , Rudakov Serghei1 , Artemyeva Anna M.2 , Kurina Anna2 , Kocherina Nataliya3 , Chesnokov Yuriy3
1 Moldova State University,
2 Federal Research Center N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources,
3 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изоферментный анализ эстераз зрелых семян редьки посевной (Raphanus Sativus L.)
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Артемьева Анна2 , Чесноков Юрий3
1 Молдавский Государственный Университет,
2 ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова,
3 ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Alergenul Ara h3, globulina de rezervă 11s din seminţele de arahide 1. Proteoliza limitată cu papaină
Cherdivara Ala , Rudacova Angela , Rudacov Serghei , Şutov Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alergenul ara h3, globulina de rezervă 11s din seminţele de arahide 2. Proteoliza limitată cu tripsină
Cherdivara Ala , Rudacova Angela , Rudacov Serghei , Şutov Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полиморфизм эстеразного состава зрелых семян редиса (Raphanus Sativus Var. Sativus)
Rudacova Angela1 , Rudacov Serghei1 , Cesnokov Iurii2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль ограниченного протеолиза в инициации массированной деградации запасных 11S глобулинов семян
Кердиварэ Алла1 , Степурина Т.1 , Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Vilson K.2 , Шутов Антон1 , Шутов Андрей1
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Университет штата Нью-Йорк в Бингемтоне
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Evaluarea spectrului de peptide la fracţionarea prin metode cromatografice a hidrolizatelor enzimatice ale ficocianinei şi Se-ficocianinei
Rudacova Angela , Bulimaga Valentina , Pisova Maria , Reva Veaceslav , Climova Natalia , Rudacov Serghei , Zosim Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isozymic analysis of esterases in mature seeds of hexaploid soft wheat (Triticum aestivum L.)
Rudakova Angela1 , Rudakov Serghei1 , Davydova N.2 , Mirskaya Galina3 , Zhuravleva Ekaterina 2 , Chesnokov Yuriy4
1 Moldova State University,
2 Nemchinovka Moscow Research Institute for Agriculture,
3 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg,
4 N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry
Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya
Nr. 3(51) / 2016 / ISSN 0131-6397 / ISSNe 2313-4836
Disponibil online 14 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proteoliza limitată a alergenului ara H1, globulina de rezervă 7s din seminţele de arahide
Cherdivara Ala , Rudacova Angela , Rudacov Serghei , Şutov Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proteoliza limitată ca modalitate de reducere a alergenicităţii globulinei de rezervă 7S din seminţele de arahide
Cherdivara Ala , Rudacov Serghei , Rudacova Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Improving of the functionality of glycinin by limited papain hydrolysis
Polyakov A.1 , Danilenko Anatolii1 , Zhuravleva Irina1 , Plashchina Irina1 , Rudakov Serghei2 , Rudakova Angela2 , Shutov Andrei 2
1 N.M.Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences,
2 Moldova State University
Functional Materials: Properties, Performance and Evaluation
Palm Bay, Florida, USA: Apple Academic Press, 2015. ISBN 978-148225415-0, 978-177188037-4.
Disponibil online 22 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul de proteoliză a ficocianinei, proteinei bioactive din spirulină sub acţiunea papainei
Rudacova Angela , Şutov Andrei , Rudacov Serghei , Bulimaga Viorel , Climova Natalia , Cahovschi Irina , Pisova Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Cмешанный тип протеолиза 11s глобулина кедра папаином
Laptev Natalia , Macaeva Ellina , Рудаков Сергей , Рудакова Анжела , Kahovscaia Irina , Шутов Андрей
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(36) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

11S Глобулин подсолнечника: кинетика ограниченного и кооперативного протеолиза папаином
Macaeva Ellina , Laptev Natalia , Рудакова Анжела , Рудаков Сергей , Kahovscaia Irina , Шутов Андрей
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Basic 7s globulin from soybean seeds as a member of a superfamily of plant xylanase inhibitors and aspartic proteinases
Shutov Andrei , Rudakov Serghei , Rudakova Angela , Kakhovskaya I , Severova Irina , Cesnokov Iurii , Fukuda Takako , Prak Krisna , Utsumi Shigeru
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vivo and in vitro limited proteolysis of phaseolin: Facts, suggestions and problems
Rudakova Angela , Rudakov Serghei , Lapteva Natalya , Morari Diana , Stepurina Tatiana , Rotari Vitalie , Kakhovskaya Irina , Wilson Karl , Fukuda Takako , Utsumi Shigeru , Shutov Andrei
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Фотокатализ воды и получение водорода
Канцер Валерий , Мунтян Степан , Володина Галина , Рудаков Сергей
Институт прикладной физики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 2 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 32 of 32