IBN
Close

40Publicaţii

189Descărcări

18799Vizualizări

Rotari Silvia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 11.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 11

2023 - 2

Caracteristica liniilor și soiurilor de grâu durum de toamnă după caracterele de productivitate
Rotari Silvia , Gore Andrei , Leatamborg Svetlana , Bogdan Viorica
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creation of new varieties of winter triticale
Lyatamborg S. , Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Ameliorarea grâului durum de toamnă
Rotari Silvia , Gore Andrei , Leatamborg Svetlana , Bogdan Viorica
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivity and quality of grain of winter tritical varieties
Lyatamborg S. , Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cercetărilor de ameliorare ai grâului comun de toamnă
Gore Andrei , Leatamborg Svetlana , Rotari Silvia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stages of winter durum wheat breeding
Rotary S. , Gore Andrei , Lyatamborg S. , Bogdan Viorica
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение и создание озимой твердой пшеницы в Молдове
Ротарь Сильвия , Лятамборг Светлана , Горе Андрей , Bogdan Viorica
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка продуктивности и качества зерна сортов озимой Тритикале
Лятамборг Светлана1 , Ротарь Сильвия1 , Горе Андрей1 , Рудакова Анжела2 , Cherdivară Ala2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Молдавский Государственный Университет
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 6, Vol.2. 2022. Круты, Украина. .
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение метода ускоренного старения семян твердой пшеницы (Triticum durum desf.) для оценки их способности к длительному хранению
Мелиян Л. , Корлэтяну Людмила , Михэилэ Виктория , Ганя А. , Ротарь Сильвия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прогнозирование долговечности хранения семян различных генотипов твердой пшеницы (triticum durum desf.) после ускоренного старения
Мелиян Л. , Корлэтяну Людмила , Михэилэ Виктория , Ганя А. , Ротарь Сильвия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика линий озимой тритикале по хозяйственно ценным признакам
Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Caracteristica hibrizilor interspecifici de grâu durum de toamnă
Rotari Silvia , Leatamborg Svetlana , Gore Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creation of new varieties of winter durum wheat
Rotary S. , Lyatamborg S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingen 54 - a new variety of winter triticale
Lyatamborg S. , Veverita Efimia , Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение линий озимого тритикале в конкурсном сортоиспытании
Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коррекция воспроизводительной функции у хряков с помощью биологически активных веществ
Ротарь Сильвия , Матвеенко Н. , Савка Дину , Карапиря Анатолий
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Селекция озимой ржи в Mолдове
Горе Андрей , Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 5, Vol.4. 2021. Круты, Украина. .
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

A new variety auriu 2 of winter durum wheat (Triticum durum Desf.)
Rotary S. , Veverita Efimia , Lupashku Galina A. , Gore Andrei , Lyatamborg S. , Coinac Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоги селекции озимой ржи в Молдове
Горе Андрей , Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные результаты создания новых форм озимых тритикале
Лятамборг Светлана , Веверицэ Ефимия , Ротарь Сильвия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Assessment of diversity in some wheat genotypes, based on RGA markers analysis
Bivol Ina , Gore Andrei , Rotary S.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Results of selection of winter durum wheat in Republic of Moldova
Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele selecţiei grâului durum de toamnă
Rotari Silvia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea şi crearea soiurilor noi de grâu durum de toamnă în Moldova
Rotari Silvia , Leatamborg Svetlana , Gore Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Winter durum wheat in the Republic of Moldova
Rotary S. , Gore Andrei , Lyatamborg S.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение и создание новых сортов тритикале в Молдове
Лятамборг Светлана , Веверицэ Ефимия , Ротарь Сильвия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Создание озимой твердой пшеницы в Республике Молдова
Ротарь Сильвия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика нового сорта озимой мягкой пшеницы ‘Молдова 77’
Горе Андрей , Ротарь Сильвия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Results of studying of winter durum wheat
Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты селекции озимой твердой пшеницы в Республике Молдовы
Ротарь Сильвия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Productivitatea formelor noi de grâu durum de toamnă
Rotari Silvia , Coinac Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Hordeiforme 340 – un soi nou de grâu dur de toamnă omologat în Republica Moldova
Rotari Silvia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Ameliorarea grâului durum de toamnă în Republica Moldova
Rotari Silvia , Buiucli Piotr
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Productivitatea formelor noi de grâu durum de toamnă
Rotari Silvia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Culturi păioase, perspective pentruagricultura Moldovei
Veveriţă Efimia , Rotari Silvia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizari si perspective in ameliorarea griului durum de toamna in Republica Moldova
Rotari Silvia
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistenţa grâului durum de toamnă la iernare, secetă, cădere şi boli
Rotari Silvia , Veveriţă Efimia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Ameliorarea grâului durum de toamnă în Moldova
Rotari Silvia , Buiucli Piotr , Veveriţă Efimia , Gore Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţiile ameliorării grâului comun de toamnă la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
Gore Andrei , Buiucli Piotr , Veveriţă Efimia , Rotari Silvia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Productivitatea, rezistenţa şi calitatea boabelor la culturile păioase de toamnă
Buiucli Piotr , Veveriţă Efimia , Rotari Silvia , Gore Andrei
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 40 of 40