IBN
Close
Marcov Ion Vladimir
Cuvinte-cheie (55): sol (2), черноземы (1), почвенно-геграфический район (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Pedozonalitatea în cadrul bazinului hidrografic Cogâlnic
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Curcubăt Stela, Marcov Ion
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Rendzinele Rezinei
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(82) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Academicianul Andrei URSU la 85 de ani
Cuza Petru, Bejan Iurie, Stegărescu Vasile, Sîrodoev Ghenadie, Marcov Ion, Overcenco Aureliu, Curcubăt Stela, Nedealcov Maria, Boboc Nicolae, Dediu Ion, Tărîţă Anatolie, Cocîrţă Petru, Vataman Alexandru
Institutul de Ecologie, Geografie, Geologie şi Seismologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dealul Visoca. Particularităţi pedogeografice
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(75) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
După 13 ani
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(73) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rarităţi pedologice în Codrii Moldovei
Ursu Andrei1, Marcov Ion1, Gogu Vitalie2, Barcari Ecaterina2, Jardan Natalia2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Rezervaţia Ştiinţifică „Codru“
Mediul Ambiant
Nr. 4(76) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rendzinele Răutului
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(74) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Precizări hidrografice şi pedogeografice în lunca cursului superior al Bâcului
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(68) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 31 July, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală a solurilor aluviale în luncile râurilor din sud-vestul câmpiei de sud a Moldovei
Overcenco Aureliu, Ursu Andrei, Marcov Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(67) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 30 July, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Rarităţi pedologice in campia de sud a Moldove
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion, Curcubăt Stela
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solurile pădurilor câmpiei de sud
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion, Curcubăt Stela
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(62) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Ameliorarea luncilor şi pedogeneza solurilor aluviale
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(54) / 2011 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solurile halomorfe din stepa Bălţilor
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Vladimir Pantelei, Marcov Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 6

Activitatea pedogenetică a cicadelor
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea pedogenetică a cicadelor (Cicadidaie )
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 6(54) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea solurilor ca element al potenţialului geoecologic al landşafturilor
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Marcov Ion, Curcubăt Stela
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(51) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea solurilor şi potenţialul pedologic al unităţilor pedogeografice
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Marcov Ion, Curcubăt Stela
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica potenţialului pedoecologic al landşafturilor zonei câmpiei de sud
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Marcov Ion, Curcubăt Stela
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica potenţialului pedoecologic al landşafturilor zonei pădurilor Codrilor
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Marcov Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Rezervaţii pedologice. Starea actuală
Ursu Andrei, Marcov Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(45) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25