IBN
Close
Kuharuk Ecaterina Sidor
Cuvinte-cheie (14): development dynamics (2), erosion (2), soil erosion (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Сохранение качества эродированных почв Молдовы
Kuharuk Ecaterina, Rusnac Veaceslav
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

GIS usage for erosion mapping in republic of Moldova
Crivova Olga, Kuharuk Ecaterina
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soil animals adaptation to anthropogenic and climatic changes
Kuharuk Ecaterina1, Crivova Olga2, Rusnac Veacheslav1
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Sustainable use of soils resources for the plants
Kuharuk Ecaterina, Cojocaru Olesea
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Revista Botanică
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Estimation of eroded chernozem soil resources
Kuharuk Ecaterina, Cojocaru Olesea
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of resource-saving technologies for erosion control
Kuharuk Ecaterina1, Cojocaru Olesea1, Melinov S.2, Sinevici Elena2
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 International Sakharov Environmental University
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insects - the best of soils meliorators
Kuharuk Ecaterina, Burghelea Aureliu, Cojocaru Olesea, Rusnac Veacheslav, Panuş Alexandru, Veliscu A.
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of animals for soils and in the process of soil formation
Cojocaru Olesea, Kuharuk Ecaterina
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of earthworms in soil formation processes
Rusnac Veacheslav, Cojocaru Olesea, Kuharuk Ecaterina
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Argumentarea ştiinţifică a valorii ecosistemului forestier lupăria
Begu Adam, Liogchii Nina, Brega Vladimir, Tărîţă Anatolie, Sandu Maria, Stegărescu Vasile, Kuharuk Ecaterina, Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(34) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea solurilor deluviale ale zonei de sud a Republicii Moldova
Kuharuk Ecaterina1, Crupenicov Vera, Stegărescu Vasile1, Zagarovski Vasili1, Kuharuk R2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru „INGEOCAD”
Mediul Ambiant
Nr. 1(31) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11