IBN
Close

37Publicaţii

560Descărcări

30805Vizualizări

Goreacioc (Arapu) Tatiana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 3. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2020 - 2

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din fluviul Nistru
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele râului Nistru
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Adsorption of nitrite ions on CAN-7 active carbon
Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Nastas Raisa1 , Sandu Maria2 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of active carbons surface groups by TPD-MS technique
Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Nastas Raisa1 , Gromovoy Taras3 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography,
3 Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Index of ammonia ions nitrification in Bac river water
Sandu Maria , Tarita Anatol , Mosanu Elena , Lozan Raisa , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Turcan Sergiu
Institute of Ecology and Geography
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Index of ammonia ions nitrification in laces water
Sandu Maria , Mosanu Elena , Tarita Anatol , Lozan Raisa , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Turcan Sergiu
Institute of Ecology and Geography
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din râul Prut şi afluenţii lui de stânga.
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poluarea apelor de suprafata şi subterane cu compuşi ai azotului
Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Sandu Maria1 , Nastas Raisa2 , Tărîţă Anatolie1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Chimie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-109. Vizualizări-1235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a apei râului Bâc, zonă adiacentă ariilor naturale protejate de stat.
Sandu Maria , Moşanu Elena , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.
Nastas Raisa1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana2 , Ceban (Gînsari) Irina1 , Cebotari Irina1 , Lupaşcu Tudor1 , Sandu Maria2 , Tărîţă Anatolie2 , Mitina Tatiana1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-1115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of active carbons for removal of nitrite ions from water
Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Nastas Raisa1 , Ceban (Gînsari) Irina1 , Cebotari Irina1 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Removal of nitrite ions from water in dynamic and oxic conditions
Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Nastas Raisa1 , Sandu Maria2 , Lupascu Tudor1 , Tarita Anatol2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography
The Environment and the Industry SIMI 2018 Proceedings Book
Ediția a 21-a, Proceedings Book. 2018. București, România. DOI 10.21698/simi.2018.
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Metal oxide catalysts for water purification
Nastas Raisa1 , Ivanets Andrei2 , Postolachi Larisa1 , Varanets Yeugeniy2 , Azarova Tatyana2 , Ceban (Gînsari) Irina1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana1 , Rusu Vasile1 , Petuhov Oleg1 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of General And Inorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Removal of nitrite ions from natural water by using ag-5
Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Nastas Raisa1 , Lupascu Tudor1 , Rusu Vasile1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 9

Active carbons modified with manganese compounds
Nastas Raisa1 , Lupascu Tudor1 , Postolachi Larisa1 , Rusu Vasile1 , Petuhov Oleg1 , Ceban (Gînsari) Irina1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana12
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Chemistry, physics and technology of surface Devoted to the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine. Workshop "Nanostructured biocompatible / bioactive materials"
2016. Kyiv, Ukraine. ISBN 978-966-02-7921-6.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological potential of surface waters in natural scientific reserve “Lower Prut”
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Lozan Raisa1 , Zgircu Natalia2 , Mosanu Elena1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana1 , Zlotea Alexandr1 , Comarnitchi Anna2 , Sidoren Iulia1 , Turcan Sergiu1 , Tarita Adrian1
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele poluării apelor subterane cu nitraţi
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-147. Vizualizări-1346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele poluării apelor subterane cu nitraţi
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea metodelor de îndepărtare a ionilor de nitrit din apă
Goreacioc (Arapu) Tatiana12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 31 August, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of redox properties of modified active carbons
Nastas Raisa1 , Postolachi Larisa1 , Ceban (Gînsari) Irina12 , Goreacioc (Arapu) Tatiana13 , Rusu Vasile1 , Petuhov Oleg1 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Ecology and Geography of the ASM
The Environment and the Industry SIMI 2016 Book of abstracts
Ediția a 19-a, Book of abstracts. 2016. București, România. DOI 10.21698/simi.2016.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nitrite ions adsorption kinetics on active carbons from local raw material
Nastas Raisa1 , Ceban (Gînsari) Irina12 , Goreacioc (Arapu) Tatiana13 , Rusu Vasile1 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Ecology and Geography of the ASM
The Environment and the Industry SIMI 2016 Book of abstracts
Ediția a 19-a, Book of abstracts. 2016. București, România. DOI 10.21698/simi.2016.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porous structure of active carbons modified with manganese compounds
Lupascu Tudor1 , Nastas Raisa1 , Ivanets Andrei2 , Postolachi Larisa1 , Azarova Tatyana2 , Rusu Vasile1 , Kuznetsova Tatyana F.2 , Petuhov Oleg1 , Ceban (Gînsari) Irina1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana13
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Институт общей и неорганической химии НАНБ,
3 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Chemistry, physics and technology of surface Devoted to the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine. Workshop "Nanostructured biocompatible / bioactive materials"
2016. Kyiv, Ukraine. ISBN 978-966-02-7921-6.
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Removal of nitrite ions from natural water
Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Lupascu Tudor1 , Nastas Raisa1 , Rusu Vasile1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
The Environment and the Industry SIMI 2016 Book of abstracts
Ediția a 19-a, Book of abstracts. 2016. București, România. DOI 10.21698/simi.2016.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Method of infrared spectra registration of activated carbons in potassium bromide pellets
Shepel Diana1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Lupascu Tudor1 , Filippov Mihail1 , Rusu Maria1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 July, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-1102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modification of carbonaceous adsorbents with manganese compounds
Ceban (Gînsari) Irina1 , Postolachi Larisa1 , Rusu Vasile1 , Petuhov Oleg1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Lupascu Tudor1 , Nastas Raisa1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 December, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-1323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oxidation and characterization of active carbon AG-5
Goreacioc (Arapu) Tatiana12
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 July, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia între componenţa apei râurilor şi a monumentelor naturale hidrologice protejate de stat din bazinul lor
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Adsorption of nitrite and nitrate ions on nut shells active carbons
Nastas Raisa1 , Rusu Vasile1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Lupascu Tudor1 , Sandu Maria2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Method for nitrate determination in water in the presence of nitrite
Sandu Maria1 , Lupascu Tudor2 , Tarita Anatol1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana1 , Turcan Sergiu1 , Mosanu Elena1
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-108. Vizualizări-1546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surface chemistry characteristics of active carbons AG-5 and AG-5ox
Nastas Raisa1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Lupascu Tudor1 , Sandu Maria2 , Rusu Vasile1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The nitrite removal from water with sulfaminic acid
Sandu Maria1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Lupascu Tudor2
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

The evolution of biochemical oxidation of ammonia ions in small rivers water
Mosanu Elena1 , Spataru Petru1 , Lupascu Tudor2 , Sandu Maria1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana1 , Tarita Anatol1
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raioanele Glodeni şi Făleşti (bazinul hidrografic al râului Prut)
Moşanu Elena , Tărîţă Anatolie , Sergentu Efim , Sandu Maria , Spătaru Petru , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Jabin Veaceslav
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(47) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-35. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raionul Nisporeni
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Lozan Raisa , Sergentu Efim , Spătaru Petru , Moşanu Elena , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Jabin Veaceslav
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(304) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Removal of hydrogen sulphide, ammonia and nitrite ions from water solutions using modified active carbons
Lupascu Tudor , Nastas Raisa , Ciobanu Mihail , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Rusu Vasile
Institute of Chemistry
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul calităţii şi elaborarea procedeelor de potabilizare a apelor naturale
Lupaşcu Tudor1 , Sandu Maria2 , Nastas Raisa1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana1
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul Naţional de Ecologie a RM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37