IBN
Close

167Publicaţii

1250Descărcări

73494Vizualizări

Ghendov-Moşanu Aliona64Patraș Antoanela21Covaci Ecaterina17Cojocari Daniela17Duca Gheorghe15Lung Ildico15Balan Greta14Soran Maria-Loredana12Popescu Liliana11Opriș Ocsana-Ileana11Popovici Violina10Prida Ion9Deseatnicova Olga9Mitina Irina8Zgardan Dan8Haritonov Svetlana8Subotin Iurie8Scutaru Iurie8Pintea Adela Mariana8Macari Artur7Sandulachi Elisaveta7Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica7Găină Boris7Druţă Raisa7Mitin Valentin7Cristea Elena7Turculeț Nadejda7Deseatnicov Olga6Bîlici Constantin6Behta Emilia6Gurev Angela5Popovici Cristina5Lazacovici Dmitrie5Suhodol (Motruc) Natalia5Boiştean Alina5Socaciu Carmen5Zinicovscaia Inga4Dragancea Veronica4Capcanari Tatiana4Boeştean Olga4Ialovaia Antonina4Krajevskaia Alla4Niculaua Marius4Cesco Tatiana4Covaliova Olga3Nistor Ileana-Denisa3Kacso Irina E.3Lazacovici Olga3Cherecheş Tudor3Covaliov (Boaghi) Eugenia3Bulgaru Viorica3Culicov Otilia Ana3Gundorina Svetlana3Mirila Diana-Carmen3Ciorita Alexandra3Hortolomeu Andreea3Tașca Corina3Gudumac Valentin2Reşitca Vladislav2Chiriţa Elena2Verejan Ana2Popa Sergiu2Romanciuc Lidia2Netreba Natalia2Ţărnă Ruslan2Roşca Ilie2Siminiuc Rodica2Baerle Alexei2Duliu Octavian-Gheorghe2Radu Oxana2Soran Loredana2Vizireanu Camelia2Stegarescu Adina2Didi Mohamed Amine2Băetu Mihai-Marius2Ceșko Tatiana2Rubţova Silvia2Podea Paula Veronica2Railean Alina2Borta Ana-Maria2Celac Valentin1Dicusar Galina1Mija Nina1Tumanova Lidia1Tatarov Pavel1Ţislinscaia Natalia1Ciumac Jorj1Barbă Alic1Gorincioi Elena1Bodean Constantin1Braşoveanu Adriana1Azzouz Abdelkrim1Bejan Violeta1Sîrghi Constantin1Curchi Diana1Vrînceanu Mariana1Marcoci Ludmila1Sireţanu Ludmila1Sanikidze Tamar1Frontaseva Marina1Boujtita M1Bohme Susanne1Barbaroș Maria-Marcela1Gurmeza Irina1Zugravii Elena1Ţislinscaia Iana1Teliban Gabriel-Ciprian1Surchicean Olga1Vergel Konstantin1Siminel Nichita1Jauregi Paula J.1Chirca Elena1Constantinescu Pop Cristina Gabriela1Mironeasa Silvia1Rubţov Silvia1Gutoiu Simona1Chiruţă Ciprian1Barcan (Băetu) A.-L.1Pădureanu Silvica1Railean Mariana1Nejinskii A.1Lozacovici D.1Iuga Mădălina1Mazur Mihail1Tudor Cristina1Ungureanu Gabriela1Rosu Ana-Maria1Cara Irina Gabriela1Georgescu Ana-Maria1Podea Răzvan1Elhabiri Sid Ahmed1Vodnar Dan-Cristian1Gherdelescu Lucia1Nastas Ion1Nedeff Florin-Marian1
Sturza Rodica
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(7)
Scopus Author ID
ORCiD
Mendeley profile
Google Scholar ID
ResearcherID
Sciprofile

Articole în reviste din RM - 39. Publicaţii la conferinţe din RM - 85. Publicaţii peste hotare - 38.
Publicații indexate în SCOPUS - 30. Teze/Rezumate în culegeri - 47. Contribuții - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 4
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 8
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 20
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 26
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 12
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 40
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 26
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 9

2023 - 24

Application of unconventional methods for the extraction of pectin from apple pomage
Gurev Angela , Cesko Tatiana , Dragancea Veronica , Ghendov-Moşanu Aliona , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berry and grape metabolites for antimicrobial applications against foodborne bacterial pathogens
Cojocari Daniela12 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumer behavior and current trends in sugar consumption in the Republic of Moldova
Boiştean Alina , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Sturza Rodica , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Bioactive Compounds from Pumpkin Powder on the Quality and Textural Properties of Shortbread Cookies
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Netreba Natalia1 , Balan Greta2 , Cojocari Daniela2 , Boeştean Olga1 , Bulgaru Viorica1 , Gurev Angela1 , Popescu Liliana1 , Deseatnicova Olga1 , Reşitca Vladislav1 , Socaciu Carmen3 , Pintea Adela Mariana3 , Sanikidze Tamar4 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
4 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Foods
Vol. 12, / 2023 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 25 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Microencapsulated Basil Extract on Cream Cheese Quality and Stability
Popescu Liliana1 , Cojocari Daniela2 , Lung Ildiko3 , Kacso Irina E.3 , Ciorita Alexandra34 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Balan Greta2 , Pintea Adela Mariana5 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare,
4 Babeș-Bolyai University,
5 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 28, / 2023 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 12 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea cadrelor cu mentalitate tehnologică nouă prin aplicarea metodelor bazate pe investigaţii
Sturza Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modification of waste biomass digestion in the presence of additives of bioactive substances
Duka Gh.1 , Sturza Rodica2 , Covaliova Olga1 , Covaci Ecaterina2 , Romanciuc Lidia1 , Tașca Corina1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Technical University of Moldova
Environmental and technological aspects of redox processes
Pennsylvania, SUA: IGI Global, 2023. ISBN 979-836930514-0, 979-836930512-6.
Disponibil online 22 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of the sulfuration process of wine products with potassium metabasulife at all technological steps
Covaci Ecaterina , Sturza Rodica , Prida Ivan
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality and storage stability of cream cheese enriched with microencapsulated rosemary extract
Popescu Liliana , Cojocari Daniela , Ghendov-Moşanu Aliona , Balan Greta , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redox processes in grapes processing
Sturza Rodica1 , Scutaru Iury1 , Duka Gh.2
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University
Environmental and technological aspects of redox processes
Pennsylvania, SUA: IGI Global, 2023. ISBN 979-836930514-0, 979-836930512-6.
Disponibil online 21 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redox processes in wines - measures to reduce the effects of oxidation
Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retention of Phthalates in Wine Using Nanomaterials as Chemically Modified Clays with H20, H30, H40 Boltron Dendrimers
Hortolomeu Andreea1 , Mirila Diana-Carmen1 , Georgescu Ana-Maria1 , Rosu Ana-Maria1 , Scutaru Iury2 , Nedeff Florin-Marian3 , Sturza Rodica2 , Nistor Ileana-Denisa3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Technical University of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Nanomaterials
Vol. 13, / 2023 / ISSN 2079-4991 / ISSNe 2079-4991
Disponibil online 4 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specific criteria and risks associated with food consumption
Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilization of Sunflower Oil with Biologically Active Compounds from Berries
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Popovici Violina1 , Constantinescu Pop Cristina Gabriela2 , Deseatnicova Olga1 , Siminiuc Rodica1 , Subotin Iurie1 , Drutsa R1 , Pintea Adela Mariana3 , Socaciu Carmen3 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
3 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 28, / 2023 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 12 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technological and environmental factors impact on the antioxidation mechanism of oil lipids
Popovici Violina , Sturza Rodica , Ghendov-Moşanu Aliona
Technical University of Moldova
Environmental and technological aspects of redox processes
Pennsylvania, SUA: IGI Global, 2023. ISBN 979-836930514-0, 979-836930512-6.
Disponibil online 21 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The active biological potential of triticals in the production of a functional beverage
Covaci Ecaterina , Sturza Rodica , Vizireanu Camelia
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Effect of Aromatic Plant Extracts Encapsulated in Alginate on the Bioactivity, Textural Characteristics and Shelf Life of Yogurt
Popescu Liliana1 , Cojocari Daniela2 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Lung Ildiko3 , Soran Maria-Loredana3 , Opriș Ocsana-Ileana3 , Kacso Irina E.3 , Ciorita Alexandra34 , Balan Greta2 , Pintea Adela Mariana5 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca,
4 Babeș-Bolyai University,
5 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Antioxidants
Vol. 12, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2076-3921
Disponibil online 18 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of grape seed oil fortification with extracts of natural antioxidants
Dragancea Veronica , Gurev Angela , Sturza Rodica , Haritonov Svetlana , Netreba Natalia , Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the heating agent temperature on the kinetics of the convective drying process and the content of bioactive compounds in apple pomace
Cesko Tatiana , Dikusar Galina , Sturza Rodica , Ghendov-Moşanu Aliona
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 3 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of thermal treatment on the chickpeas and lentils minerals content
Ghendov-Moşanu Aliona , Mazur Mihail , Bulgaru Viorica , Celac Valentin , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of basil, thyme and tarragon in reducing the content of nitrite in meat products
Sandulachi Elisaveta , Macari Artur , Bulgaru Viorica , Ghendov-Moşanu Aliona , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 April, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ultrasound- and Microwave-Assisted Extraction of Pectin from Apple Pomace and Its Effect on the Quality of Fruit Bars
Gurev Angela1 , Cesko Tatiana1 , Dragancea Veronica1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Pintea Adela Mariana2 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Foods
Vol. 12, / 2023 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 16 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea produselor secundare – o cale de sporire a sustenabilității sectorului agroindustrial
Sturza Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ways of application of the circular bioeconomy in the wine industry
Borta Ana-Maria , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 34

Analysis of consumer behaviour related to geriatric nutrition in the Republic of Moldova
Radu Oxana , Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the elemental composition of Moldovan wines
Sturza Rodica , Bîlici Constantin
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the mechanism of forced oxidation of grape seed oil
Subotin Iurie , Sturza Rodica , Drutsa R , Popovici Violina
Technical University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial properties of sea buckthorn grown in the Republic of Moldova
Sandulachi Elisaveta1 , Macari Artur1 , Cojocari Daniela2 , Balan Greta2 , Popa Sergiu3 , Turculeț Nadejda1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State Agrarian University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-38. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of real-time PCR for detection of mycotoxin producing fungi in the grape marc
Sturza Rodica1 , Mitin Valentin2 , Mitina Irina2 , Zgardan Dan1 , Behta Emilia1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aronia Extracts in the Production of Confectionery Masses
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Iuga Mădălina2 , Mironeasa Silvia2 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Applied Sciences (Switzerland)
Vol. 12, / 2022 / ISSN 2076-3417
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical characterization of alginate-encapsulated plant extracts
Popescu Liliana1 , Soran Maria-Loredana2 , Lung Ildiko2 , Opriș Ocsana-Ileana2 , Kacso Irina E.2 , Ciorita Alexandra2 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Macari Artur1 , Barbaroș Maria-Marcela1 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemometric Optimization of Biologically Active Compounds Extraction from Grape Marc: Composition and Antimicrobial Activity
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Cojocari Daniela2 , Balan Greta2 , Patraș Antoanela3 , Lung Ildiko4 , Soran Maria-Loredana4 , Opriș Ocsana-Ileana4 , Cristea Elena1 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
4 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 27, / 2022 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 2 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcții prioritarea de valorificare a deseurilor vitivinicole în Republica Moldova
Sturza Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics of white wine oxidability depending on technological factors: sulfur dioxide, iron and copper ions
Covaci Ecaterina , Sturza Rodica , Drutsa R , Subotin Iurie
Technical University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EEC-D-PS15_Influence of Pulsating Electric Field (PEF) Pre-treatment on the Extraction Efficiency of Phenolic Compounds from Grape Marc
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Sturza Rodica1 , Patraș Antoanela2
1 Technical University of Moldova,
2 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EEC-D-PS4_Dynamics of white wine oxidability depending on technological factors: sulfur dioxide, iron and copper ions
Covaci Ecaterina , Sturza Rodica , Drutsa R , Subotin Iurie
Technical University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficient Extraction of Total Polyphenols from Apple and Investigation of Its SPF Properties
Opriș Ocsana-Ileana1 , Lung Ildiko1 , Soran Maria-Loredana1 , Stegarescu Adina1 , Cesko Tatiana2 , Ghendov-Moşanu Aliona2 , Podea Paula Veronica3 , Sturza Rodica2
1 National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca,
2 Technical University of Moldova,
3 Babeș-Bolyai University
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 27, / 2022 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-49. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of antioxidant activity in vitro of donuts enriched with berry powder
Popovici Violina , Sturza Rodica , Ghendov-Moşanu Aliona
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of Apple Pomace Powder on the Bioactivity, and the Sensory and Textural Characteristics of Yogurt
Popescu Liliana , Cesko Tatiana , Gurev Angela , Ghendov-Moşanu Aliona , Sturza Rodica , Ţărnă Ruslan
Technical University of Moldova
Foods
Vol. 11, / 2022 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of pulsating electric field (PEF) pre-treatment on the extraction efficiency of phenolic compounds from grape marc
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Sturza Rodica1 , Patraș Antoanela2
1 Technical University of Moldova,
2 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative Recovery of Winemaking Waste for Effective Lead Removal from Wastewater
Ungureanu Gabriela1 , Patraș Antoanela1 , Cara Irina Gabriela1 , Sturza Rodica2 , Ghendov-Moşanu Aliona2
1 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
2 Technical University of Moldova
Agronomy
Nr. 3(12) / 2022 / ISSN 2073-4395 / ISSNe 2073-4395
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isolation, characterization and application of acetic acid bacteria from local wine products
Boiştean Alina1 , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica1 , Sturza Rodica1 , Găină Boris2
1 Technical University of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiostatic effect of bioactive compounds from agro-food industrial wastes on microorganisms causing food spoilage
Cojocari Daniela12 , Sturza Rodica2 , Ghendov-Moşanu Aliona2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Technical University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New additives of bioactive substances in the biochemical digestion processes
Covaliova Olga1 , Sturza Rodica2 , Covaci Ecaterina2 , Romanciuc Lidia1 , Tașca Corina1
1 Institute of Chemistry,
2 Technical University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of process parameters for vinegar production using concentrated apple or grape juice
Boiştean Alina1 , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica1 , Sturza Rodica1 , Găină Boris2
1 Technical University of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of the extraction process of bioactive compounds from peaches
Suhodol (Motruc) Natalia , Deseatnicov Olga , Ghendov-Moşanu Aliona , Boaghe Eugenia , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oxidative-reducing processes in winemaking
Scutaru Iury , Sturza Rodica , Gherdelescu Lucia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective directions for the recovery of wine waste in the Republic of Moldova
Găină Boris1 , Sturza Rodica2 , Borta Ana-Maria2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priority directions for the recovery of wine waste in the Republic of Moldova
Sturza Rodica
Technical University of Moldova
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retention of wine pollutants on chemically modified clays with dendrimers
Hortolomeu Andreea1 , Mirila Diana-Carmen1 , Didi Mohamed Amine2 , Sturza Rodica3 , Scutaru Iury3 , Nistor Ileana-Denisa1
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 University of Belkaïd Abou Bekr Tlemcen,
3 Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 167