IBN
Close
Zgardan-Crudu Aliona
Cuvinte-cheie (22): lexic (1), meaning (1), funcţia normativă (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Omagiu distinsului profesor Nicolae Mătcaș
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termeni și sensuri terminologice in dicţionarul explicativ
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Importanţa comunicării didactice pentru formarea competenţelor de comunicare la elevi
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa evoluţiei semantice a lexemelor pentru formarea nomemelor în limba română
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un distins lingvist
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

20 de ani ai Centrului Editorial Tipografic de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Ilaşcu Iurie, Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția dicționarelor explicative
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O experiență de mobilitate academic
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Funcţia dicţionarelor explicative
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Predarea conținuturilor de limbă română în învățământul universitar cu ajutorul TIC
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul denominativ al limbii versus sistemul ei lexical
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Modalitați de organizare a lexicului limbii române în câmpuri lingvistice
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Un dicționar de scos de pe raft, de pus pe masa
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Ana Vulpe : dicţionar explicativ şi etimologic, ediţia a II-a, revăzută şi actualizată
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa studiului integrat al disciplinei limba şi literatura română în formarea competenţelor de comunicare în ciclul gimnazial
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paronimia în cadrul relaţiilor paradigmatice în limba română
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Studierea textului liric - creare şi re-creare a operei artistice
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 7 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Motivarea semantică: între ontic şi gnostic
Zgardan-Crudu Aliona, Boz Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături morfo-sintactice ale adverbului
Boz Olga, Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Morfologia limbii române (curs practic) – O carte necesară
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 12(126) / 2005 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23