IBN
Close
Ghilaş Ana
(28)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 5. Teze/Rezumate în culegeri - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 4

Identităţile personajului în monodramă
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumea ca teatru și lumea ca spectacol: studiu comparat
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 5 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoria formelor culturale în spectacolul contemporan
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului
Ediţia 5. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-196-2.
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эльфрида КОРОЛЕВА. Театр раскрывающий духовные миры
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Memoria culturală biblică în discursul artistic: dimensiuni identitare
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 15 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memorie culturală și identitate în teatrul contemporan
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități intermediale de creare a teatralității în discursul artistic
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monodrama: de la text la spectacol. Perspective de cercetare
Ghilaş Ana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza și teatrul. O viziune scenică a regizorului Alexandru Cozub
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza și teatrul.O viziune scenică a regizorului Alexandru Cozub
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul radiofonic, formă de comunicare artistică – prolegomene
Alexei Ludmila , Ghilaş Ana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe artistice și identitare în „Daciada: baladă arhetipală” de Ion Druță
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Character identities as a way of expression and identification
Ghilaş Ana
Institute of Cultural Heritage
Education in the perspective of values. Book of Abstracts
Volumul 5, Ediția 13. 2021. București. .
Disponibil online 19 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronotopul spectacolelor druțiene: structură și semnificații
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia generației 60-70 în viziunea regizorală a lui Alexandru Cozub
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia generației 60-70 în viziunea regizorală a lui Alexandru Cozub
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresii culturale tradiționale în spectacolul teatral: sens și valoare
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poetica atmosferei în textul dramaturgic
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Values of intermediality in Ion Druţă’s dramaturgy
Ghilaş Ana
Institute of Cultural Heritage
Studia Teatralne Europy Środkowo-Wschodniej
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2719-6372
Disponibil online 16 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Theater discourse from the perspective of pragmatic philosophy
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educational valences of theatrical discourse as a “Place of memory”
Ghilaş Ana
Institute of Cultural Heritage
Education in the perspective of values. Book of Abstracts
Ediția 12. 2020. București. e-ISBN 978-606-49-0375-4.
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme protoscenice și pre-teatrale în dramaturgia lui Ion Druță
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masca personajului teatral – identitate si identificare
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memorie culturală și identitate: paradigme in cercetarea artei teatrale
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul lui D. Matcovschi în context social-cultural
Jardan Mariana1 , Ghilaş Ana2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Editia 1, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Categoria teatralității în textul literar narativ
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia naţională la teatrul radiofonic în anii 1950—1970
Ghilaş Ana1 , Alexei Ludmila2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Radio Moldova
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia națională la teatrul radiofonic in anii 1950—1960
Ghilaş Ana1 , Alexei Ludmila2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Radio Moldova
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective inter- și transdisciplinare în cercetarea artei dramaturgice
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia psihologism – teatralitate în discursul narativ al lui I. Druţă
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul lui Ion Druță în cercetările actuale
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Ekphrasis și intertextualitate muzicală în imaginarul artistic al lui I. Druță
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfozele corului antic in imaginarul artistic druţian
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poetica teatralităţii in dramele „Casa mare” şi „Doina” de Ion Druţă
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia Stelianei Grama: Rondelul dragostei
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminări la o poetică a teatralităţii în dramaturgia lui Ion Druţă
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Relaţia teatralitate – literaritate în discursul artistic
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatralitatea ca mod de receptare artistică a realității
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Forme ale teatralităţii in proza lui Ion Druţă
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intertextualitatea în discursul dramaturgic al lui I. Druţă
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Arta
Nr. 2(AAV) / 2016 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-113. Vizualizări-1290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Angelica HOBJILĂ. Comunicare, discurs, teatru. Delimitări teoretice şi deschideri aplicative. Iaşi
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-190. Vizualizări-1590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta cinematografică din Republica Moldova. Chişinău
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea didascalică în textul dramaturgic
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura discursului în teatrul lui Ion Druţă: „Căderea Romei”
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-1126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Pictura verbală” – mod de comunicare în discursul dramatic
Ghilaş Ana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul literar din perspectiva psihologiei procesului de creaţie
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 3(225) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 May, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violeta Tipa. Isprăvile lui Guguță în viziune cinematografică. Chișinău: Epigraf, 2014, 104 p.
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Pictura verbală” – mod de comunicare în discursul dramatic
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 February, 2015. Descarcări-55. Vizualizări-1513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Critica psihanalitică franceză şi modernitatea actului critic românesc
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-4(214) / 2013 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 30 September, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea didascaliilor în discursul dramatic al lui Ion Druţă
Ghilaş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 59