IBN
Close
Ciobanu Valentina
Cuvinte-cheie (52): regent element (2), instruire inițială (1), the phenomenon of „duplication (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Competența digitală a cadrului didactic – imperativ al succesului în procesul predării-învățării disciplinei limba și literatura română
Ciobanu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în formarea inițială a cadrelor didactice pentru nivelul primar de învățământ
Ciobanu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale științelor socioumane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Modalitati de exprimare a complementului direct în limbile româna și germană
Ciobanu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea - metodă eficientă de evaluare a rezultatelor școlare la matematică
Ciobanu Valentina
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Topica părților de propoziție în textele de limbă română veche
Ciobanu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aspecte ale formării competențelor ortografice la elevii din clasele primare
Ciobanu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dezvoltarea competenței de comunicare scrisă prin diferite tipuri de compuneri la elevii din clasele primare
Ciobanu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte de formare a competentei de comunicare lingvistică prin studiul integrat al disciplinei limba si literatura româna
Ciobanu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Standard de formare profesională la specialitatea 142.03 Pedagogie în învăţământul primar
Jelescu Petru1, Panico Vasile1, Harea Maria2, Ciobanu Valentina2, Gînju Stela2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9