IBN
Close

80Publicaţii

1424Descărcări

56567Vizualizări

Cartaleanu Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 64. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
Cărţi - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 26
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 18
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2024 - 1

Limitele unei probe de evaluare: eseul informativ
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(143-144) / 2024 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 6

Analiza cognitivă a sarcinilor ce vizează definirea termenilor
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 9. 2023. Bălţi. ISBN 978-9975-161-34-3.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea termenilor: valențe diagnostice și oportunități docimologice
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(137) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea cu cartea deschisă: analiza SWOT
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(138-139) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formare de formatori și PAIDEIA
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(141-142) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale şi pragmatice ale alfabetizării terminologice
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(141-142) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea organizatorilor grafici pentru operaţionalizarea termenilor
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Banca de itemi: pertinenţă şi oportunităţi
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(136) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denumirile tehnicilor interactive ca termeni ai metacogniţiei
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(135) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etimologizarea ca procedeu de asimilare a terminologiei
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 8. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-21-3.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee de operaţionalizare a termenilor în manual
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurse de operaţionalizare a termenilor în comunicarea didactică: verbale – iconice – practice
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 June, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Întrebarea ca termen curricular
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(128-129) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activităţi şi oportunităţi de învăţare: o privire transdisciplinară
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Clubul PAIDEIA altfel: provocări și soluții pentru învățarea online
Chişinău: "Bons Offices" SRL, 2021. ISBN 978-9975-3013-3-6)..
Disponibil online 15 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimilarea lexicului ştiinţific–o finalitate în termeni de conduită
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertate sau (auto)control asupra învăţării?
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul și portofoliul în formarea competenței de gândire critică
Cartaleanu Tatiana , Cosovan Olga
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-87-790-9
Disponibil online 15 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Citind curriculumul de istorie
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deonimizarea ca procedeu de formare a termenilor
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica Pro... la 20 de ani
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glosarul ca piesă de portofoliu: tehnici de completare
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de instruire a adulţilor pentru sectorul agroalimentar
Cartaleanu Tatiana , Cosovan Olga , Grama-Tomiţă Angela
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Competenţa-cheie nr. 1 şi câteva procedee de asimilare a lexicului terminologic
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia interculturală şi rigorile curriculumului universitar
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea inovativă în cadrul cursurilor opţionale
Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portofoliul şi proiectul modular în învăţământul profesional
Cartaleanu Tatiana1 , Cosovan Olga2
1 Centrul Educaţional Pro Didactica,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul de echipă: câteva sugestii de organizare
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Cultura pedagogică
Cartaleanu Tatiana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursul opţional – oportunitate de testare a unor probe de evaluare
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea sumativă individualizată: jurnalul
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea diferenţiată versus libertatea de alegere
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(107) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Curriculumul negociat în instruirea adulţilor
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursul de scriere creativă în gimnaziu: o viziune holistică
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Oportunităţi de dezvoltare şi optimizare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-46-323-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea prin proiecte în cadrul cursurilor opţionale pe aria curriculară limbă şi comunicare
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele de învăţare: de la concepţie la evaluarea extra muros
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul mic: provocare pentru evocare
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Curriculumul cursului opţional: ancorarea în politicile educaţionale
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(99-100) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 March, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-1207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expunerea: de la proces de învatare la produs evaluabil
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea: între gîndirea critică şi gîndirea creativă
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portofoliul cursului opţional: între curriculum şi manual
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-1128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumarea textului: două scenarii didactice complementare
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Procese şi mecanisme active în completarea unui câmp lexical
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de proiectare didactică III. Strategia gîndirii critice
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de proiectare didactică. II. Strategia Știu – Vreau să ştiu – Am învăţat
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(89) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul noncontinuu: strategii de formare a competentei de lectura
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trei metafore pedagogice sau despre diferenţa dintre DEX şi GOOGLE
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Interviul focus grup în cercetarea pedagogică
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(84) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-176. Vizualizări-1308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţămîntul – un sistem autogen?
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O carte despre infinitul textului virtual
Cartaleanu Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de proiectare didactică: 1. Strategia învăţării directe sau explicite
Cartaleanu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 80