IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 24 Unique visitors: 23
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Stratulat Petru Mihai - 60. Descărcări - 70. Vizualizări - 12735.
Articole în reviste din RM - 60.
xls PDF

2015 - 4

Neuroprotecţia antenatală cu sulfat de magneziu şi evaluarea neurologică la distanţă a copiilor prematuri

Sprincean Mariana, Stratulat Petru, Eţco Ludmila, Petrov Victor, Opalco Igor, Burlacu Ala, Paladi Elena
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza indicatorilor sănătăţii materne şiperinatale pe arii de referire şi în maternităţile Republicii Moldova pentru anii 2014 şi 2013
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Gaţcan Ştefan, Carauş Tatiana
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(65) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihoneurologice de dezvoltare a copiilor prematuri expuşi antenatal sulfatului de magneziu
Sprincean Mariana, Stratulat Petru, Eţco Ludmila, Petrov Victor, Opalco Igor, Lupaşcu Aliona, Pădure Valeriu, Paladi Elena
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dezvoltării antropometrice a nou-născuţilor MVG în primul an de viaţă
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Enachi (Jitarciuc) Ala
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(65) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 12

Dereglările neurodevelopmentale, morbiditatea neurologică şi somatică la marele prematur
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Pînzari Ludmila, Chifac Liliana, Enachi (Jitarciuc) Ala
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea în practică a cursului de simulare în obstetrică: provocări, realizări, aşteptări
Stratulat Petru, Petrov Victor, Iliadi-Tulbure Corina, Curteanu Ala
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 7 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de monitoring al sănătăţii perinatale cu utilizarea matriţei BABIES în Republica Moldova. Rezultatele comparative ale anilor 2001-2013
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Carauş Tatiana, Gaţcan Ştefan
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Macrosomia fetală – factor de risc pentru morbiditatea şi mortalitatea neonatală
Stratulat Petru, Carauş Tatiana, Curteanu Ala, Sîrghe Inna
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 7 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neurodezvoltarea copiilor cu patologie cerebrală asociată cu prematuritatea diagnosticată neusonografic
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Caraman Anatol
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 May, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de adaptare a marelui prematur
Stratulat Petru, Crivceanscaia Larisa, Rotaru Dorina, Oclanschi Ludmila, Magulciac A.
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simulare ca proces de instruire profesională în urgenţele obstetricale
Stratulat Petru, Petrov Victor, Iliadi-Tulbure Corina, Burlac Ala, Curteanu Ala, Munteanu Igor
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele perinatale ale copiilor născuţi din sarcini prin fertilizare „In Vitro”
Stratulat Petru, Crivceanscaia Larisa, Gaţcan Ştefan, Duminică Oleg, Marian Mariana, Fiodorov Ana, Colodrovschi Ana
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii în evaluarea copiilor cu patologie cronică bronhopulmonară (revista literaturii)
Stratulat Petru, Cojocaru Ala, Chiper Natalia
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 May, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diagnosticului prenatal versus diagnosticul postnatal al malformaţiilor cardiace congenitale
Stratulat Petru, Şoitu Marcela, Caraman Anatol, Plămădeală Lilia
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul nutriţional şi indicii antropometrici la prematuri pe perioada aflării lor în secţiile de îngrijiri
Stratulat Petru, Rotaru Dorina, Svinarciuc Alina
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microelementele in solurile si plantele de padure
Cojuhari Tamara, Vrabie Tatiana, Pană Sergiu, Stratulat Petru, Voronţov Veaceslav, Cojuhari Ion, Anghel Liubovi, Zubkova Tatiana, Maslov Eugen
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Agenţia de Stat „Moldsilva”,
4 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
5 Asociaţia de Educaţie şi Cultură pentru Activităţi in Aer Liber,
6 Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 20(33) / 2014 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 15 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Результаты внедрения национальных программ по улучшению перинатального ухода в Республике Молдова
Стратулат П.М., Куртяну А.М., Карауш Т.Н.
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul în terapia cu surfactant. Survanta versus curosurf
Stratulat Petru, Crivceanscaia Larisa, Sîsoev Victoria, Moldovan Larisa
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 18 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea stării fizice a solurilor de pădure din suprafeţele de supravegere din rezervaţia „Codrii” (I)
Cojuhari Tamara, Vrabie Tatiana, Krupenikov Igor, Stratulat Petru, Crivov Ludmila, Voronţov Veaceslav, Coterneac Pavel
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
4 Necunoscută, Moldova,
5 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 18(31) / 2013 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 17 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The stages of the follow-up system development of the high risk premature babies. the results of neurodevelopment of premature babies depending of their birth weight
Stratulat Petru, Curteanu Ala, Pînzari Ludmila, Chifeac Liliana, Enachi (Jitarciuc) Ala, Carauş Tatiana, Rotaru Dorina
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 60