IBN
Close

57Publicaţii

407Descărcări

24158Vizualizări

Rotaru Liliana
Cuvinte-cheie (212): students (6), MSSR (6), RSSM (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
ResearchGate person ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 30.
Teze/Rezumate în culegeri - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 10
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 1

2024 - 2

Agripina Craciun – ministru al învățământului RSS Moldovenești
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 20 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrele care au construit școala superioară din RSS Moldovenească: cazul lui Leonid Ganul
Rotaru Liliana
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie In honorem Anatol Petrencu la 70 de ani
Ediția X. 2024. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-719-1.
Disponibil online 3 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 10

„Dosarul KR” și campania împotriva „servilismului în faţa Occidentului” în instituţiile de învăţământ superior din RSSM.
Rotaru Liliana
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția IX. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-524-1.
Disponibil online 22 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul lingvistic al reformei hrușcioviste a școlii în RSS Moldovenească
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 7. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-172-36-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la aspectul lingvistic al reformei școlare din 1958 în RSS Moldovenească
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 7. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-172-14-1.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indigenizarea învăţământului superior din RSS Moldovenească: intenţia regimului şi „socotelile” intelectualităţii autohtone
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalism
Ediţia a 2-a. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-163-90-3.
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lupta împotriva cosmopolitismului” în școala superioară din RSSM
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica lingvistică în învățământul superior din RSSM – element al ideologiei imperiale și instrument de inginerie națională
Rotaru Liliana
1 Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-172-39-4. ISBN 978-606-9659-95-3
Disponibil online 5 April, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefaţă
Rotaru Liliana
Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalism
Ediţia a 2-a. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-163-90-3.
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prima campanie ideologică în RSSM: lupta regimul comunist cu „ ... deficiențele în predarea marxism-leninismului”
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(174) / 2023 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinuozitățile învăţământului superior din RSSM în perioada stalinismului târziu (1947-1953)
Rotaru Liliana
1 Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-172-04-2.. ISBN 978-9975-3454-5-3
Disponibil online 5 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studenţii şi Mişcarea de Renaştere Naţională din RSS Moldovenească: noiembrie 1989
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-172-10-3.
Disponibil online 29 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 13

„... o școală ce ne-ar întoarce la origini” – învățământul din Republica Moldova în ministeriatul lui Nicolae Mătcaș
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-159-60-9.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Atmosfera morală și psihologică” în mediul studențesc în faza de germinare a Mişcării de renaştere naţională în RSSM
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Războiul directorilor” Muzeului Național de Istorie Naturală din Chișinău la începutul anilor ‘30
Rotaru Liliana1 , Ciobanu Tudor2 , Ponomarev Alexandr3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Arhiva Naţională a Republicii Moldova,
3 Arhiva Istorică Centrală de Stat a Ucrainei, Kiev
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-163-66-8; 978-606-9659-77-9.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cum a devenit ateismul disciplină academică
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-41-8.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depolitizarea învățământului superior din Republica Moldova și reabilitarea victimelor politicii de deznaționalizare
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Reabilitarea victimelor infracțiunii
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-02-9.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație și politică vs. politică și educație în „era agrariană” a Republicii Moldova (1994- 1998)
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(31) / 2022 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O tradiție a unei conferințe și a unui volum
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-159-60-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective nobile, realităţi adaptate: mitul învăţământului gratuit în URSS
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Rotaru Liliana1 , Şipoş Sorin Domițian2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Oradea
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-163-66-8; 978-606-9659-77-9.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Nicolae Florov în rapoartele Chesturii Poliției Iași
Ciobanu Tudor1 , Rotaru Liliana2
1 Arhiva Naţională a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-163-52-1.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Nicolae Florov în rapoartele Chesturii Poliției Iași
Ciobanu Tudor1 , Rotaru Liliana2 , Ponomarev Alexandr3
1 Arhiva Naţională a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Arhiva Istorică Centrală de Stat a Ucrainei, Kiev
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-163-52-1.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studenții și Mișcarea de renaștere națională din RSS Moldovenească: noiembrie 1989
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-43-9.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mişcarea de renaştere naţională în RSS Moldovenească: climatul moral și psihologic în mediul studențesc din Chișinăul anului 1988
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-163-52-1.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Încă un institut pedagogic în RSSM. De ce la Cahul?
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituirea sistemului de învățământ superior sovietic în RSSM (1940-1941)
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 4 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ex nihilo nihil fit sau cum au creat sovieticii școlile superioare în RSSM după anexarea Basarabiei din 1940
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gender policy of the Soviet State in and through higher education in the Moldovan SSR
Rotaru Liliana
Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O insulă a utopiei educaționale sovietice: Institutul Învățătoresc de la Soroca
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniu nou, dar vechi. Școli superioare din RSSM, 1940-1941
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Românii din balcani în cercetările slaviştilor ruși din secolul al XIX-lea
Rotaru Liliana , Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(144) / 2021 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

„Eu îs de părere că fiinţază o sângură limbă!”: controverse lingvistice la Institutul Pedagogic din Chişinău
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1956: controverse lingvistice la institutul pedagogic din Chișinău
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezghețul hrușciovist și „rezbelul naționalist” al studenților-filologi de la universitate
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducere
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 29 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O insulă a utopiei educaționale sovietice: institutul învățătoresc de la Soroca
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea învățământului superior pedagogic în RSS Moldovenească. 1944–1945
Rotaru Liliana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un „pompier” pentru sistemul educațional al RSS Moldovenești – Institutul Învățătoresc din Soroca
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

„Dezgheţului” hruşciovist şi „rezbelul naţionalist” al studenţilor-filologi de la Universitate
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traiectoria sinuoasă a organizării învățământului agricol în Basarabia la sfârșitul secolului al XIX-lea
Rotaru Liliana , Golban Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

„Naţionalism” şi „naţionalişti” la Institutul Învăţătoresc din Bălţ
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-995-7.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alimentația studenților în perioada foametei din RSS Moldovenească
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-1254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcția națională și socială a corpului studențesc postbelic al Universității de Stat din Moldova
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panem et circenses: regimul sovietic şi studenţii şcolilor superioare din RSS Moldovenească în anii foametei (1946-1947)
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

„Foştii” – angajaţi în sistemul de învăţământ superior din RSS Moldovenească după 1944
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn Memoriam Gheorghe Palade
Ediţia IV. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-901-8.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de recrutare și selecție a personalului academic în învățământul superior din RSS Moldovenească. 1944-1950
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul național și social al abandonul universitar în RSS Moldovenească în primii ani de după război
Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 57