IBN
Close
Ploşniţă Elena
Cuvinte-cheie (149): muzeu (6), museum (4), музей (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 23
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2022 - 4

Contribuții la dezvoltarea patrimoniului muzeal: colecționarul german Robert Denndorf
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(31) / 2022 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Galeria de artă populară — mijloc eficient de promovare a culturii tradiționale
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Galeria de artă populară – mijloc eficient de promovare a culturii tradiționale
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savantul Ovidiu Bădina: contribuţii muzeografice
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Consideraţii privind rolul patrimoniului etnografic în educaţie
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la istoria muzeografiei basarabene – savantul Teodor Porucic
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la muzeografia etnografică – savantul Petre Ștefănucă
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultural heritage and public interest. A point of view
Ploşniţă Elena
National Museum of History of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 5 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație pentru patrimoniu: coordonate teoretice
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituția muzeală din Republica Moldova între cotidianitate și reglementările normative
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3268-3-4.
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria contemporană în expoziţia muzeului modern. Un punct de vedere
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Consideraţii generale privind valoarea nominală a bunurilor culturale de patrimoniu mobil
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la dezvoltarea patrimoniului muzeal: savantul Teodor Porucic
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeificarea – oportunitate de valorificare a patrimoniului imobil
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeificarea - oportunitate de valorificare a patrimoniului imobil
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, R. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul etnografic în educaţie şi instruire – o abordare reală
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul instituţional/legislativ al culturii româneşti după Marea Unire. Aspecte muzeografice
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Conacul familiei Lazo de la Piatra – într-o nouă formulă expoziţională
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind comunicarea muzeală prin mesaje promoţionale
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 29 . 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul şi valorificarea lui în Republica Moldova: realităţi şi deziderate
Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11, R. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55