IBN
Close
Lisnic Angela
Cuvinte-cheie (46): cultural heritage (3), culture (3), historical representations (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Cu privire la identitate în raport cu educaţia istorică
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Referințe privind dihotomia identității și interculturalității istoriei în era globalizării
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradițiile și obiceiurile sesizate prin prisma caricaturii (pe exemplul revistei „Chipăruș”)
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культура как средство формирования исторических представлений у учащихся
Lisnic Angela1, Viniţcaia Natalia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Şcoala nr. 7, Dubăsari
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Definiţii teoretice privind timpul liber în istoriografia contemporană
Ponomariov Ludmila, Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exponatele muzeistice ca surse istorice la orele de istorie în ciclul gimnazial
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referințe statistice privind componenţa etnică a breslelor din Chişinău în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Melnic Mihail, Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordări şi tratări teoretice privind patrimoniul naţional şi universal în istoriografia contemporană
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 17 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARGUMENT
Ursu Valentina, Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități și impedimente în aplicarea TIC la orele de istorie la nivel preuniversitar
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața cotidiană ca subiect de studiu la disciplina istorie în curriculumul preuniversitar
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aplicațiile tablei interactive la orele de istorie: intre teorie și practică
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Cultura şi patrimoniul din epoca antică şi medievală în manualele şcolare de Istorie pentru cl. a X-a: Elemente de analiză
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-291-4.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda învăţării în bază de problemă – element esenţial în formarea gândirii critice a viitorului specialist în domeniul sociouman
Lisnic Angela1, Proca Maria2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele postmoderniste în studierea culturii: referinte istoriografice
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale privind componenta culturală în manualele şcolare de Istorie din Republica Moldova
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-291-4.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Modelele conceptuale de predare a istoriei în școala contemporană
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea drepturilor intelectualităţii evreieşti din RSSM in raport cu politica de emigrare din URSS din anii 50–70 (in baza materialelor de arhivă)
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 15 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Retribuirea muncii cadrelor didactice în sistemul totalitar
Lisnic Angela, Scobioala Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 16 March, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Cenzura din domeniul culturii în RSSM în anii ’60-’70 ai secolului XX: referinţe de arhivă
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 18 March, 2015. Descarcări-39. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23