IBN
Close
Ciubucciu Vladimir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Strămoșii lui Mihai Cimpoi
Ciubucciu Vladimir
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Vatra străbună a neamului Creangă
Ciubucciu Vladimir
Uniunea Juriştilor din Moldova
Limba Română
Nr. 6(228) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 November, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Copi lul cel mare al neamului
Ciubucciu Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1-4(163-166) / 2009 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Profesorul Boris Vizer la 80 de ani
Ciubucciu Vladimir
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(8) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 May, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Un cronicar din mileniul III
Ciubucciu Vladimir
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(6) / 2007 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

…Şi o femeie din Moldova
Ciubucciu Vladimir
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 8 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6