IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 15 Unique visitors: 15
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Parasca Pavel - 9. Descărcări - 9. Vizualizări - 1996.
Articole în reviste din RM - 9.
xls PDF

2012 - 3

Continuitate sau discontinuitate dinastică în Moldova în a doua jumătate a secolului al XIV-lea?
Parasca Pavel
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 1(9) / 2012 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 ani de cercetare ştiinţifică la facultatea istorie şi relaţii internaţionale
Parasca Pavel
1 Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 1(9) / 2012 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activităţi ştiiţifice la institutul de istorie şi ştiinţe politice în anul 2011
Parasca Pavel
1 Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 1(9) / 2012 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Alexei Aghachi, istoria mănăstirii Hвncu 1677-2010; Chișinău: Pontos, 2010, 246 p. + 24 il.
Parasca Pavel, Tomuleţ Valentin
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 10 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cine a fost “Laslău craiul unguresc” din tradiţia medievală despre întemeierea Ţării Moldovei? Qui a été „Laszlo, roi de Hongrie” de la tradition médiévale de la fondation du Pays de Moldavie?
Parasca Pavel
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activităţi știinţifice la Institutul de Istorie și Știinţe Politice în anul 2010
Parasca Pavel
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 10 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cum s-a înscăunat şi şi-a început domnia Dimitrie Cantemir
Parasca Pavel
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 2(8) / 2011 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În problema izvoarelor tradiţiei medievale a întemeierii Moldovei
Parasca Pavel
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 2(8) / 2011 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Cele trei secole ale mănăstirii Hâncu
Parasca Pavel, Tomuleţ Valentin
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9