IBN
Close
Popovici Corneliu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2020 - 3

Evaluarea politicilor publice ca parte integrantă a procesului democratic modern
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public administration reform in the Republic of Moldova: progress and challenges
Popovici Angela , Popovici Corneliu
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(39). 2020. Manchester, Great Britain . ISBN 978-0-216-01072-7.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spațiul europen al cercetării de la Strategia Lisabona la Europa 2020
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Consideraţii privind noţiunea de interfaţă politico-administrativă
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale gestiunii performanței funcționarilor publici
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Considerații privind responsabilizarea administrației publice
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția asistenței externe la consolidarea administrației publice
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Consolidarea Statului Medieval Moldova prin organizarea structurilor administrative regionale
Popovici Corneliu1 , Popovici Angela2
1 Preşedenţia Republicii Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Brexit asupra politicii europene de securitate şi apărare
Popovici Corneliu , Popovici Angela
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-119. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership-ul administrativ – o nouă paradigmă a administrației publice
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Procesul de monitorizare și evaluare în cadrul gestiunii proiectelor Europene
Popovici Corneliu1 , Popovici Angela2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Managementul public al programelor europene
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-241-6.
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile politico-administrative: teorie şi noi abordări
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul autorităților publice în managementul eficient al proiectelor Europene
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul public al programelor europene
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-241-6.
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Delegarea eficientă în cadrul instituţiilor publice
Popovici Angela , Popovici Corneliu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea în Franţa: o restructurare progresivă a puterilor locale
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea în Franţa: un compromis dintre stat şi colectivităţile locale
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Consolidarea capacităţii administraţiei publice în vederea managementului eficient al fondurilor europene
Popovici Angela , Popovici Corneliu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţii politico-administrative în statele UE: o dihotomie regândită de Noul Management Public
Popovici Angela , Popovici Corneliu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Abordări ale conflictului de interese în administraţia publică
Popovici Angela , Popovici Corneliu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Considerente privind reorganizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova în contextul descentralizării administrative
Popovici Angela , Popovici Corneliu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35