IBN
Close
Lozovanu Ecaterina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2024 - 1

New dimensions in approaching the problem of identity
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Colocviul Internațional de Antropologie
Ediţia 4. 2024. Chișinău. ISBN 978-9975-62-682-8.
Disponibil online 1 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 5

Comprehension, Possibility and Death. The Justification of the Ontological Understanding of Death
Lozovanu Ecaterina , Perciun Andrei , Lupuşor Alexandru
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comprehension, possibility and death. The justification of the ontological understanding of death
Lozovanu Ecaterina , Perciun Andrei , Lupuşor Alexandru
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-897-9 (PDF).
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual reframing of the socialization process from the mentoring activity perspective
Gogoi Elena , Lozovanu Ecaterina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 6, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile fenomenologice a conceptului de obiectivitate în mecanica cuantică
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile filosofice ale incertitudinii din mecanica cuantică
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-334-0..
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Libertatea voinței - interpretările multiaspectuale contemporane
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-165-12-9..
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfozele culturii occidentale: de la origini la contemporaneitate
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra unor aspecte ale filosofiei contemporane
Lozovanu Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Educație și gândire critică
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Intellectual Property in the Context of Global Ethics
Lazariuc Cristina , Lozovanu Ecaterina
Technical University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O reflecție filosofică asupra procesului de evoluție a științei în contextul societății cunoașterii
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele multidisciplinare de cercetare a fenomenului de conștiință
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 4-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The phenomenon of consciousness from an inter and multidisciplinary perspective
Lozovanu Ecaterina , Lazariuc Cristina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 4, Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Phenomenon of Consciousness From an Inter and Multidisciplinary Perspective
Lozovanu Ecaterina , Lazariuc Cristina
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Impactul TIC asupra învățământului în societatea cunoașterii
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The perspectives for the development of science in the knowledge society
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții filosofice asupra corelației fizicii cuantice cu teoria relativității generale
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Specificul dezvoltării științei și tipurile de raționalitate științifică
Lozovanu Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer ethics – problems and solutions
Lozovanu Ecaterina
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Reflectii filosofice asupra unor probleme ale fizicii contemporane
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Evoluţionismul - principiu fundamental al ştiinţei contemporane
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentele culturii din perspectiva reflecţiei filosofice
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redimensionarea filosofică a procesului de schimbare a tipului de raţionalitate ştiinţifică
Lozovanu Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Enigmele fizicii lui Isaac Newton
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia cognitivă a lui Al. Einstein
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 7. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-63-343-7.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme filosofice ale fizicii contemporane
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Consideraţii asupra investigaţiei UNESCO „Filosofia. Şcoala libertăţii”
Lozovanu Constantin , Lozovanu Ecaterina
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(155) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactualizarea funcţiilor filosofiei în noile condiţii ale civilizaţiei contemporane
Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Filosofia tehnicii în opera filosofică a lui Nikolai Berdeaev
Lozovanu Constantin , Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-31. Vizualizări-965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconsiderarea filosofiei ştiinţei - imperativ al filosofiei contemporane
Lozovanu Carolina , Lozovanu Ecaterina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 30 of 30