IBN
Close
Cuşcă Valentin
Cuvinte-cheie (41): the management of educational process (2), educational values (2), educational policy (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Reformă și modernizare în educație
Chicuş Nicolae, Cuşcă Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi în evoluţia valorilor politice, educaţionale şi juridice în Grecia antică şi în perioada contemporană (Studiu comparatist în baza surselor filosofice şi literare).
Cuşcă Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia a 2-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Evoluţia dilemei empirism şi raţionalism: de la J. Locke la I. Kant
Cuşcă Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Chicuş Nicolae, Cuşcă Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Unele aspecte metodologice/didactice ce tin de practicile de nivelul I şi practicile de nivelul II
Cuşcă Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5