IBN
Close

81Publicaţii

204Descărcări

52084Vizualizări

Bologa Olga
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 34. Publicaţii peste hotare - 21.
Publicații indexate în SCOPUS - 30. Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 6
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 21
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 20
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 6

2017 - 2

Synthesis, structure, and biological properties of mixed cobalt(III) dioximates with guanidine derivatives
Bourosh Pavlina1 , Bologa Olga2 , Desyatnik A.3 , Tiurina Janeta3 , Bulhak Ion2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 43, / 2017 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ингибирование коррозии стали Ст. 3 в воде комплексным соединением – хлористый дигидразид семикарбазиддиуксусной кислоты никеля (II) тригидрат
Болога О. А.1 , Паршутин В.В.2 , Шолтоян Н.2 , Коваль А.В.2 , Чернышева Н.В.2 , Вережан А.В.3 , Булхак И.И.1
1 Институт химии Академии наук Молдовы,
2 Институт прикладной физики АНМ,
3 Технический Университет Молдовы
Электронная обработка материалов
Nr. 6(53) / 2017 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Structure and some biological properties of Fe(III) complexes with nitrogen-containing ligands
Bulhak Ion1 , Desyatnik A.2 , Bourosh Pavlina3 , Tiurina Janeta2 , Bologa Olga1 , Bivol Cezara2 , Clapco Steliana2 , Verejan Ana1 , Lablyuk S.2 , Danilescu Olga1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-1414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of inner-sphere substitution products in azide-containing сobalt(III) dioximates
Koropchanu E.1 , Bologa Olga1 , Arsene Ion1 , Vitiu (Boldişor) Aliona2 , Bulhak Ion1 , Gorinchoy Natalia1 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 42, / 2016 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние карбогидразида на ингибирование коррозии стали Ст. 3 в воде
Паршутин В.В.1 , Шолтоян Н.1 , Коваль Андрей1 , Чернышева Н.В.1 , Болога О. А.2 , Булхак И.И.2 , Соколов Василий3 , Соколовa Людмила3 , Бодиу В.3
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Coordination compounds of Zn and Mo with macrocyclic ligands derived from 2.6-diformyl-4-methylphenol and their biological properties
Desyatnik A.1 , Bulhak Ion2 , Bologa Olga2 , Tiurina Janeta1 , Clapco Steliana1 , Bivol Cezara1 , Dvornina Elena1 , Lablyuk S.1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhibition of steel corrosion in natural water by carbohydrazide
Bologa Olga1 , Parshutin Vladimir2 , Sholtoyan Nicolai2 , Koval Aleksand2 , Chernysheva Natalia2 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phycobiliprotein accumulation in cyanobacterium Nostoc linckia and modification of antioxidant activity
Valuţă Ana1 , Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Bulhak Ion2 , Bourosh Pavlina3 , Bologa Olga2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Vol. 22, / 2015 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and structural characterization of products of substitution in some azide-containing Сo(III) dioximates
Koropchanu E.1 , Bologa Olga1 , Arsene Ion1 , Gorinchoy Natalia1 , Melnic-Vitiu A.2 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 12

Cobalt(III) and nickel(II) complexes with 3-hydroxyamino-3-methylbutan-2-one thiosemicarbazone: Synthesis and structures
Bourosh Pavlina1 , Bologa Olga2 , Shafransky V.2 , Melnik E.1 , Gdanec M.3 , Bulhak Ion2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Adam Mickiewicz University in Poznan
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 40, / 2014 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cobalt(III) dioximates with some guanidine derivatives
Bologa Olga1 , Desyatnik A.2 , Bourosh Pavlina3 , Shafransky V.1 , Tiurina Janeta2 , Koropchanu E.1 , Lablyuk S.2 , Bivol Cezara2 , Dvornina Elena2 , Rusu Maria1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conimid – un nou compus biologic activ cu proprietăți antioxidante
Ştefîrţă Anastasia1 , Bulhac Ion2 , Melenciuc Mihail1 , Coropceanu Eduard2 , Buceaceaia Svetlana1 , Aluchi Nicolae1 , Bologa Olga2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corrosion inhibition of carbon steel in water by binuclear mixed ligand Zn(II) acetate
Parshutin Vladimir1 , Koropchanu E.2 , Sholtoyan Nicolai1 , Chernysheva Natalia1 , Kovali Alexandr1 , Bologa Olga2 , Bulhak Ion2 , Croitor Lilia1 , Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of iron(III) Schiff base complexes on phycobiliprotein accumulation in cyanobacterium Nostoc Linckia
Valuţă Ana1 , Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Bulhak Ion2 , Bourosh Pavlina3 , Bologa Olga2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa compuşilor coordinativi ai Co(III), Cu(II) şi Zn(II) cu liganzi oximici asupra biosintezei hidrolazelor exocelulare la fungii miceliali
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1 , Coropceanu Eduard2 , Clapco Steliana1 , Rija Andrei2 , Tiurina Janeta1 , Bivol Cezara1 , Bologa Olga2 , Bulhac Ion2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhibition of corrosion of steels in water trihydrate NiCl2·D·3H2O
Parshutin Vladimir1 , Sholtoyan Nicolai1 , Kovali Alexandr1 , Chernysheva Natalia1 , Bologa Olga2 , Shofransky Valentin2 , Bulhak Ion2 , Verejan Ana2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhibition of steel corrosion in water by organic substances containing hydrazine derivatives
Parshutin Vladimir1 , Bologa Olga2 , Shofransky Valentin2 , Sholtoyan Nicolai1 , Chernysheva Natalia1 , Koval Andrei1 , Bulhak Ion2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some biological properties of Fe(III) Complexes
Desyatnik A.1 , Bulhak Ion2 , Bourosh Pavlina3 , Tiurina Janeta1 , Verejan Ana2 , Bologa Olga2 , Clapco Steliana1 , Danilescu Olga2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthetic and crystal study of two binuclear compounds assembled on the base of [Co(DH)2(sam)N3] structural block
Bourosh Pavlina1 , Koropchanu E.2 , Codreanu Sergiu3 , Bologa Olga2 , Shafransky V.2 , Bulhak Ion2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Tiraspol State University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The action of Fe(III) complexes with Schiff base ligands on the antioxidant and biosynthetic activity of cyanobacteria nostoc linckia
Valuţă Ana1 , Rudi Ludmila1 , Cepoi Liliana1 , Bulhak Ion2 , Bourosh Pavlina3 , Bologa Olga2 , Danilescu Olga2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хлористый-(дигидразидсемикарбазид диуксусной кислоты) Ni(II) тригидрат - ингибитор коррозии углеродистых сталей в природной и технологической водах
Паршутин В.В.1 , Шолтоян Н.1 , Коваль А.В.1 , Чернышева Н.В.1 , Болога О. А.2 , Вережан А.В.2 , Булхак И.И.2
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Microelectronics and Computer ScienceThe 5th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice a unor micromicete
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1 , Clapco Steliana1 , Coropceanu Eduard2 , Rija Andrei2 , Stratan-Binzari Maria1 , Bologa Olga2 , Bulhac Ion2 , Şafranschi Valentin2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-1148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhibition of corrosion of steel in water by aqueous extract of horse chestnut
Parshutin Vladimir1 , Sholtoyan Nicolai1 , Sidel’nikova Svetlana1 , Kovali Alexandr1 , Bologa Olga2 , Shofransky Valentin2 , Socolov Valeriu3 , Socolova Ludmila , Bodiu Vasile3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Free International University of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Co(III) dioximates with hexafluorophosphate ion as stimulators of the proteolytic activity of the micromycete Fusarium gibbosum CNMN FD 12
Bourosh Pavlina1 , Koropchanu E.2 , Desyatnik A.3 , Clapco Steliana3 , Bologa Olga2 , Bivol Cezara3 , Tiurina Janeta3 , Bulhak Ion2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 39, / 2013 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and crystal structure of a new Fe(II) α-dioximate with triazine
Covaci (Ciobănică) Olga1 , Bourosh Pavlina2 , Bologa Olga1 , Bulhak Ion1 , Lozan Vasile1 , Shofransky Valentin1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние некоторых сульфаниламид- и азидсодержащих диоксиматов кобальта(III) на протеолитическую активность микромицета Trichoderma koningii СNMN-FD-15
Чилочи Александра1 , Тюрина Жанета1 , Клапко Светлана1 , Лаблюк Светлана1 , Болога О. А.2 , Шафранский В.2 , Булхак И.И.2 , Corobceanu Eduard2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ингибирование коррозии малоуглеродистых сталей в воде тиосемикарбазоном пировиноградной кислоты
Шолтоян Н.1 , Паршутин В.В.1 , Чернышева Н.В.1 , Коваль А.В.1 , Володина Галина1 , Булхак И.И.2 , Болога О. А.2 , Шофрански Валентин3 , Соколов Василий3 , Соколовa Людмила3 , Бодиу В.3 , Cotelea Maxim4
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы,
3 Международный Независимый Университет Молдовы,
4 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 11

3D-metal coordination compounds - biostimulators growth
Verejan Ana1 , Desyatnik A.2 , Bologa Olga2
1 Technical University of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele asupra unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum
Rudic Valeriu1 , Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Miscu Vera1 , Chiriac Tatiana1 , Cojocari Angela1 , Lozan Vasile2 , Coropceanu Eduard2 , Bologa Olga2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cobalt(III) azide dimethylglyoximates with some sulfanilamide derivatives: Synthesis and crystal structures 1
Melnik E.1 , Bourosh Pavlina1 , Rija Andrei2 , Lipkowski Janusz3 , Bologa Olga2 , Bulhak Ion2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Polonia
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 38, / 2012 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhibition by a thiosemicarbazone of pyruvic acid of corossion of steel in water
Bologa Olga1 , Shofransky Valentin1 , Parshutin Vladimir2 , Sholtoyan Nicolai2 , Chernysheva Natalia2 , Koval Andrei2 , Volodina Galina2 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MSP 21 P Crystal structures of products of interaction [CoN3(DH)2L] with isonicotinamide and nicotinamide
Bourosh Pavlina1 , Abramov Valentina2 , Bologa Olga3 , Shafransky V.3 , Bulhak Ion3 , Koropchanu E.3
1 Institute of Applied Physics,
2 Moldova State University,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and crystal structure of Co(III) dioximates with the complex anion [SbF 6] -
Koropchanu E.1 , Rija Andrei1 , Lozan Vasile1 , Bologa Olga1 , Vitiu (Boldişor) Aliona1 , Kravtsov Victor2 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 38, / 2012 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and X-ray study of mono- and dinuclear cobalt dioximate complexes [Co(N3)(DH)2(bpy)] and [(Co(N3)(DH)2)2(bpy)]
Bourosh Pavlina1 , Koropchanu E.2 , Kravtsov Victor1 , Bologa Olga2 , Shofransky Valentin2 , Bulhak Ion2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of complex compounds of transition metals on proteolytic activity of strains from Genera Fusarium and Trichoderma
Desyatnik A.1 , Tiurina Janeta1 , Clapco Steliana1 , Bulhak Ion2 , Koropchanu E.2 , Lozan Vasile2 , Bologa Olga2 , Lablyuk S.1 , Dvornina Elena1 , Bivol Cezara1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The structure of some Co(III) dioximates based on building block [Co(DH)2Cl(H2O)]
Koropchanu E.1 , Bourosh Pavlina2 , Bologa Olga1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние тиосемикарбазона пировиноградной кислоты на коррозию стали Ст. 3 в воде
Паршутин В.В.1 , Шолтоян Н.1 , Чернышева Н.В.1 , Коваль А.В.1 , Володина Галина1 , Булхак И.И.2 , Болога О. А.2 , Шафранский В.2
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Электронная обработка материалов
Nr. 6(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 22 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комплексные соединения молибдена и ванадия как возможные стимуляторы биосинтеза внеклеточных целлюлаз микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05 C
Чилочи Александра1 , Тюрина Жанета1 , Болога О. А.2 , Клапко Светлана1 , Лаблюк Светлана1 , Коропчану Эдуард2 , Rija Andrei2 , Паша Лилия1
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Cobalt(III) dimethylglyoximates containing selenourea and an unusual diselenourea ligand: Synthesis and structures
Rija Andrei1 , Nicolescu Alina Florica2 , Soran Albert P.3 , Koropchanu E.1 , Bulhak Ion1 , Bologa Olga1 , Deleanu Călin2 , Bourosh Pavlina4
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Babeș-Bolyai University,
4 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 37, / 2011 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 14 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and spectroscopic study of some coordinative compounds of Co(III), Ni(II) and Cu(II) with Dianiline- and Disulfanilamideglyoxime
Rija Andrei , Bulhak Ion , Koropchanu E. , Gorincioi Elena , Calmîc Elena , Barba Alic , Bologa Olga
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Influence of a Water Extract of Horse Chestnut Fruit on the Corrosion of St3 Steel in Water
Parshutin Vladimir , Sholtoyan Nicolai , Sidel’nikova Svetlana , Kovali Alexandr , Bulhak Ion , Bologa Olga , Shofransky Valentin
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 3(47) / 2011 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние водного экстракта плодов конского каштана на коррозию стали Ст.3 в воде
Паршутин В.В.1 , Шолтоян Н.1 , Сидельникова Светлана1 , Коваль А.В.1 , Булхак И.И.2 , Болога О. А.2 , Шофрански Валентин2
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Электронная обработка материалов
Nr. 3(47) / 2011 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 6

MSP 10P Synthesis and structure of dibromocobalt(III) dioximate dihydrate
Bologa Olga1 , Bourosh Pavlina2 , Lozan Vasile1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MSP 3P Synthesis, structure and properties of cobalt(III) dioximate azidecomplexes with sulphanylamide derivaties
Bourosh Pavlina1 , Shofransky Valentin2 , Bologa Olga2 , Prichard Robert3 , Rija Andrei2 , Bulhak Ion2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 University of Manchester
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MSP32P Synthesis and structural peculiarities of the complex [Co(DH)2(Thio)2]2[NbF5(=O)]·2H2O
Koropchanu E.1 , Vitiu (Boldişor) Aliona1 , Bourosh Pavlina2 , Lozan Vasile1 , Bologa Olga1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and crystal structure of cobalt(III) α-dioximates with pyrazine
Bourosh Pavlina1 , Bologa Olga2 , Lozan Vasile2 , Covaci (Ciobănică) Olga2 , Bulhak Ion2 , Vologzhanina A.3 , Simonov Yurii A.1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 A.N.Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds of RAS
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 36, / 2010 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 14 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and crystal structure of two Co(III) α-dioximates with the formula [Co(DH)2(PPh3)(H2O)]2[EF6]·nH2O
Rija Andrei1 , Bourosh Pavlina2 , Koropchanu E.1 , Bologa Olga1 , Gdaniec Maria3 , Vologzhanina A.4 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 Faculty of Chemistry, Mickiewicz University,
4 A.N.Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds of RAS
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 2(9) / 2010 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты биосинтеза внеклеточ- ных гидролаз микромицетов из родов Rhizopus и Aspergillus в присутствии комплексных соединений кобальта(III) c фторсодержащими анионами
Чилочи Александра1 , Тюрина Жанета1 , Клапко Светлана1 , Stratan-Binzari Maria1 , Лаблюк Светлана2 , Болога О. А. , Коропчану Эдуард2 , Rija Andrei2 , Булхак И.И.
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Studiul spectroscopic al dioximaţilor Co(III) noi sintetizaţi cu anioni polifluorometalici
Rija Andrei , Coropceanu Eduard , Bologa Olga , Privalov Victor , Covaci (Ciobănică) Olga
Institutul de Chimie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supramolecular structure organization and the biological properties of [Co(DH)2(PP)2][BF4]
Bourosh Pavlina1 , Koropchanu E.2 , Desyatnik A.3 , Bologa Olga2 , Tyurina Zh.3 , Stratan-Binzari Maria3 , Covaci (Ciobănică) Olga2 , Lipkovskii Ya4 , Bulhak Ion2 , Simonov Yurii A.1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
4 Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Polonia
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 35, / 2009 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 14 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 81