IBN
Close
Moscalenco Sveatoslav
Cuvinte-cheie (104): exciton (4), Strong magnetic field (3), magnetoexcitons (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 40. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

A two–dimensional electron–hole system under the influence of the Chern–Simons gauge field created by quantum point vortices
Moskalenko Sveatoslav1, Moskalenko V.1, Podlesny Igor1, Liberman Michael2
1 Institute of Applied Physics,
2 Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) KTH
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1(20) / 2021 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carrier multiplication in semiconductor quantum dots
Moskalenko Sveatoslav, Lelyakov Ig., Podlesny Igor
Institute of Applied Physics
Physica B: Condensed Matter
Nr. 604 / 2021 / ISSN - / ISSNe 0921-4526
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excitoni magnetici bidimensionali
Moscalenco Sveatoslav, Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Bound states of two-dimensional magnetoexcitons taking into account the Rashba spin–orbit coupling
Moskalenko Sveatoslav, Podlesny Igor, Zubac Ion
Institute of Applied Physics
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(19) / 2020 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical selection rules for the quantum transitions from the ground state of the crystal to the superposition states of the two-dimensional magneto-excitons
Moskalenko Sveatoslav1, Podlesny Igor1, Zubac Ion1, Novikov Boris2
1 Institute of Applied Physics,
2 St Petersburg University
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Volume 11718. 2020. Bellingham, USA. ISSN 0277786X.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical selection rules for the quantum transitions from the ground state of the crystal to the superposition states of the two-dimensional magnetoexcitons
Moskalenko Sveatoslav1, Podlesny Igor1, Zubac Ion1, Novikov Boris2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies
Ediția a X-a. 2020. Constanța, România . .
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superposition states of the two-dimensional magnetoexcitons with dirac cone dispersion law and quantum interference effects in optical transitions
Moskalenko Sveatoslav1, Podlesny Igor1, Zubac Ion1, Novikov Boris2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamics of the Ideal Two-Dimensional Magnetoexciton Gas with Linear Dispersion Law
Moskalenko Sveatoslav1, Podlesny Igor1, Zubac Ion1, Novikov Boris2
1 Institute of Applied Physics,
2 St Petersburg University
Semiconductors
Nr. 11(54) / 2020 / ISSN 1063-7826
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional magnetoexciton superposition states with Dirac cone dispersion law and quantum interference effects in optical transitions
Moskalenko Sveatoslav1, Podlesny Igor1, Zubac Ion1, Novikov Boris2
1 Institute of Applied Physics,
2 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg
Solid State Communications
Nr. 312 / 2020 / ISSN 0038-1098
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Fondator al unei şcoli științifice valoroase în domeniul fizicii teoretice
Moscalenco Sveatoslav, Podlesnîi Igor
Institutul de Fizică Aplicată
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superposition States of the Two-Dimensional Magnetoexcitons with Dirac Cone Dispersion Law and Quantum Interference Effects in Optical Transitions
Moskalenko Sveatoslav1, Podlesny Igor1, Zubac Ion1, Novikov Boris2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 4. 2019. Germany. ISBN 978-3-030-31866-6.
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The similarity between two-dimensional magnetoexcitons and the excitons in transition metal dichalcogenides
Moskalenko Sveatoslav, Moskalenko Sveatoslav, Moskalenko Sveatoslav
Institute of Applied Physics
Amorphous and Nanostructured Chalcogenides
Ediția a 9-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two Dimensional Bright and Dark Magnetoexcitons Interacting with Quantum Point Vortices
Moskalenko Sveatoslav, Moskalenko V., Podlesny Igor, Zubac Ion
Institute of Applied Physics
Semiconductors
Nr. 16(53) / 2019 / ISSN 1063-7826
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional exciton superposition states with Dirac cone dispersion laws
Moskalenko Sveatoslav, Podlesny Igor, Zubac Ion
Institute of Applied Physics
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-4(18) / 2019 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional magnetoexcitons with linear dispersion law interacting with quantum point vortices
Moskalenko Sveatoslav, Moskalenko V., Podlesny Igor, Zubac Ion
Institute of Applied Physics
Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем
Ediția a XVII-a. 2019. Івано-Франківськ, Україна. .
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un reprezentant notoriu al teoriei corpului solid. Dr. hab., prof. univ. Maria PALISTRANT la 85 de ani
Moscalenco Sveatoslav, Moscalenco Vsevolod
Institutul de Fizică Aplicată
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 14

„Știința și demnitatea, mai presus decât toate!”
Moscalenco Sveatoslav
Institutul de Fizică Aplicată
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A two-dimensional electron–hole system under conditions of fractional quantum hall effects
Moskalenko Sveatoslav, Moskalenko V.
Institute of Applied Physics
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(17) / 2018 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova
Moscalenco Sveatoslav, Podlesnîi Igor, Dumanov Evgheni, Bajireanu Valentina
Institutul de Fizică Aplicată
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(61-62) / 2018 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam of professor Piotr Khadzhi
Moskalenko Sveatoslav, Podlesny Igor
Institute of Applied Physics
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(17) / 2018 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 79